ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Candesartan/Minerva 8 mg δισκία
Candesartan/Minerva 16 mg δισκία
Candesartan/Minerva 32 mg δισκία
Candesartan cilexetil
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Candesartan/Minerva και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Candesartan/Minerva
3. Πώς να πάρετε το Candesartan/Minerva
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Candesartan/Minerva
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Candesartan Minerva και ποια είναι η χρήση
του
Το όνομα του φαρμάκου σας είναι Candesartan/Minerva. Το δραστικό
συστατικό είναι το candesartan cilexetil. Αυτό ανήκει σε μία κατηγορία
φαρμάκων που ονομάζονται ανταγωνιστές των υποδοχέων της
αγγειοτενσίνης ΙΙ. Δρα χαλαρώνοντας και διαστέλλοντας τα αιμοφόρα
αγγεία. Αυτό διευκολύνει τη μείωση της πίεσης του αίματός σας. Επίσης
διευκολύνει την καρδιά σας να στέλνει αίμα σε όλα τα μέρη του σώματός
σας.
Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται:
- για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος (υπέρταση) σε ενήλικες
ασθενείς
- για τη θεραπεία των ενηλίκων ασθενών που πάσχουν από καρδιακή
ανεπάρκεια και μειωμένη λειτουργία του μυοκαρδίου,
συμπληρωματικά θεραπευτικής αγωγής με αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αναστολείς ΜΕΑ) ή στις
περιπτώσεις όπου οι αναστολείς ΜΕΑ δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν (οι αναστολείς ΜΕΑ είναι μια ομάδα φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας).
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το
Candesartan/Minerva
Μην πάρετε το Candesartan/Minerva
- εάν έχετε αλλεργία στο candesartan cilexetil ή σε οποιοδήποτε από
τα άλλα συστατικά αυτών των δισκίων (βλέπε παράγραφο 6)
- εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος (είναι επίσης καλύτερο να
αποφεύγετε το Candesartan/Minerva στα πρώτα στάδια της
εγκυμοσύνης – βλέπε παράγραφο
Κύηση
).
- εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο ή απόφραξη των
χοληφόρων (πρόβλημα με την παροχέτευση της χολής από τη
χοληδόχο κύστη)
Αν δεν είστε σίγουροι αν οποιαδήποτε από τα παραπάνω ισχύουν για
εσάς συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν να πάρετε το
Candesartan/Minerva.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν πάρετε το
Candesartan/Minerva :
εάν έχετε καρδιακά, ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα, ή
υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση
εάν κάνατε πρόσφατα μεταμόσχευση νεφρού
εάν κάνετε έμετο, εμφανίσατε πρόσφατα έμετο σε μεγάλο βαθμό, ή
έχετε διάρροια
εάν έχετε κάποιο νόσημα των επινεφριδίων που ονομάζεται
σύνδρομο Conn (ονομάζεται επίσης πρωτοπαθής
υπεραλδοστερονισμός)
εάν έχετε χαμηλή πίεση αίματος
εάν είχατε πάθει στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο
πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή
μπορεί να μείνετε) έγκυος. Το Candesartan/Minerva δε συνιστάται
στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να λαμβάνεται
εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο
(βλέπε παράγραφο
Κύηση
).
Ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να σας βλέπει συχνότερα και να σας
κάνει κάποιες εξετάσεις εάν βρίσκεστε κάποια από αυτές τις
καταστάσεις.
Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ενημερώστε το
γιατρό ή τον οδοντίατρό σας ότι λαμβάνετε το Candesartan/Minerva .
Αυτό ισχύει επειδή το Candesartan/Minerva, όταν συνδυάζεται με κάποια
αναισθητικά μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης στο αίμα.
Παιδιά και έφηβοι
Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση candesartan σε παιδιά (ηλικίας κάτω
των 18 ετών). Ως εκ τούτου, το Candesartan/Minerva δεν πρέπει να
χορηγείται σε παιδιά.
Άλλα φάρμακα και Candesartan/Minerva
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε πρόσφατα λάβει άλλα
φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Το Candesartan/Minerva μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης κάποιων
άλλων
φαρμάκων και κάποια φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο
Candesartan/Minerva . Εάν χρησιμοποιείτε ορισμένα φάρμακα, ο γιατρός
σας ενδέχεται να χρειαστεί να σας υποβάλλει σε περιοδικές εξετάσεις
αίματος.
Ιδιαίτερα, ενημερώστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα φάρμακα:
Άλλα φάρμακα τα οποία βοηθούν στη μείωση της πίεσης στο αίμα
σας, συμπεριλαμβανομένων των βήτα αποκλειστών, διαζοξίδης
και αναστολέων ΜΕΑ, όπως είναι η εναλαπρίλη, η καπτοπρίλη, η
λισινοπρίλη ή η ραμιπρίλη.
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως είναι η
ιβουπροφαίνη, η ναπροξένη, η δικλοφενάκη, η σελεκοξίμπη ή η
ετορικοξίμπη (φάρμακα που ανακουφίζουν από τον πόνο και τη
φλεγμονή).
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (αν παίρνετε περισσότερο από 3 g
καθημερινά) (φάρμακο που ανακουφίζει από τον πόνο και τη
φλεγμονή).
Συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν
κάλιο (φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα
σας).
Ηπαρίνη (ένα φάρμακο για την αραίωση του αίματος).
Διουρητικά σε μορφή δισκίου.
Λίθιο (ένα φάρμακο για τα ψυχικά προβλήματα υγείας).
To Candesartan/Minerva με τροφές και ποτά
- Μπορείτε να παίρνετε το Candesartan/Minerva με ή χωρίς τροφή.
- Όταν σας συνταγογραφείται Candesartan/Minerva , συζητήστε με
το γιατρό σας πριν πιείτε αλκοόλ. Το αλκοόλ ενδέχεται να σας
κάνει να αισθανθείτε λιποθυμία ή ζάλη.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί
να μείνετε) έγκυος. Ο γιατρός σας κανονικά θα σας συμβουλέψει να
σταματήσετε να παίρνετε Candesartan/Minerva πριν μείνετε έγκυος ή
μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συμβουλέψει να πάρετε κάποιο
άλλο φάρμακο αντί του Candesartan/Minerva . Το Candesartan/Minerva
δε συνιστάται για την πρώτη περίοδο της κύησης, και δεν πρέπει να
λαμβάνεται όταν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον
τρίτο μήνα της κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να
θηλάζετε. Το Candesartan/Minerva δε συνιστάται για μητέρες που
θηλάζουν και ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει άλλη θεραπεία για σας
εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ιδιαίτερα εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο
ή αν γεννήθηκε πρόωρα.
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας
πριν να πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αισθανθούν κόπωση όταν λαμβάνουν
Candesartan/Minerva. Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε μηχανές εάν σας
συμβεί αυτό.
Το Candesartan/Minerva περιέχει μονοϋδρική λακτόζη
Το Candesartan/Minerva περιέχει λακτόζη που είναι ένας τύπος
σακχάρου. Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας πως έχετε δυσανεξία
σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό
το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το Candesartan/Minerva
Πάντοτε να παίρνετε το Candesartan/Minerva αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να ρωτήσετε
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε το Candesartan/Minerva
σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να πάρετε το Candesartan/Minerva με ή
χωρίς τροφή.
Καταπιείτε το δισκίο με λίγο νερό. Το δισκίο μπορεί να διαιρεθεί σε ίσες
δόσεις. Προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Αυτό θα βοηθήσει να θυμόσαστε να το παίρνετε.
Υηλής πίεση αίματος:
- Η συνήθης δόση του Candesartan/Minerva είναι 8 mg μία φορά την
ημέρα. Ο γιατρός σας ενδέχεται να αυξήσει τη δόση σε 16 mg μια
φορά την ημέρα και περαιτέρω έως και 32 mg μία φορά την ημέρα
ανάλογα με την ανταπόκριση της πίεσης του αίματός σας.
- Σε κάποιους ασθενείς, όπως σε αυτούς με ηπατικά προβλήματα,
νεφρικά προβλήματα ή αυτούς που έχουν πρόσφατα χάσει
σωματικά υγρά, π.χ. μέσω εμέτου ή διάρροιας ή λόγω χρήσης
διουρητικών δισκίων, ο γιατρός ενδέχεται να συνταγογραφήσει
μία χαμηλότερη εναρκτήρια δόση.
- Κάποιοι ασθενείς που ανήκουν στη μαύρη φυλή μπορεί να έχουν
μειωμένη ανταπόκριση σε αυτό τον τύπο φαρμάκου, όταν δίνεται
ως μονοθεραπεία, και αυτοί οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν
υψηλότερη δόση.
Καρδιακή ανεπάρκεια:
- Η συνήθης αρχική δόση του Candesartan/Minerva είναι 4 mg μία
φορά την ημέρα. Ο γιατρός σας μπορεί να σας αυξήσει τη δόση
διπλασιάζοντάς τη ανά διαστήματα 2 τουλάχιστον εβδομάδων έως
τη δόση των 32 mg μία φορά την ημέρα. Το Candesartan/Minerva
μπορεί να ληφθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για την
αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας, και ο γιατρός σας θα
αποφασίσει ποια θεραπευτική αγωγή είναι κατάλληλη για εσάς.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan/Minerva από την
κανονική:
Αν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan/Minerva από εκείνη που σας
συνταγογράφησε ο γιατρός σας, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό ή
φαρμακοποιό.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Candesartan/Minerva :
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε.
Απλά πάρετε την επόμενη δόση όπως συνήθως.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan/Minerva :
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan/Minerva, η πίεση του
αίματός σας
μπορεί να αυξηθεί πάλι. Συνεπώς να μην σταματάτε τη λήψη του
Candesartan/Minerva χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αλλεργικές
αντιδράσεις, διακόψτε τη λήψη του Candesartan/Minerva και
ζητήστε ιατρική βοήθεια:
- δυσκολία στην αναπνοή με ή χωρίς πρήξιμο του προσώπου, των
χειλιών, της γλώσσας, και/ή του λαιμού.
- πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του
λαιμού που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην κατάποση.
- έντονη φαγούρα στο δέρμα (διογκωμένα οζίδια στο δέρμα)
Το Candesartan/Minerva μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των
λευκοκυττάρων του αίματος. Η αντίστασή σας στις λοιμώξεις μπορεί να
μειωθεί και μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση, κάποια λοίμωξη ή πυρετό.
Εάν συμβεί αυτό επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Ο γιατρός σας ενδέχεται να σας υποβάλλει περιοδικά σε εξετάσεις
αίματος για να ελέγξει εάν το Candesartan/Minerva έχει κάποια
επίδραση στο αίμα σας (ακοκκιοκυτταραιμία).
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν έως 1 χρήστη στους
10):
Αίσθημα ζάλης/ αίσθημα περιστροφής του κεφαλιού
Πονοκέφαλος
Λοίμωξη του αναπνευστικού
Χαμηλή πίεση του αίματος. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει τάση
λιποθυμίας ή ζάλη.
Μεταβολές στα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος:
- Αυξημένη ποσότητα καλίου στο αίμα σας, ιδιαίτερα εάν έχετε ήδη
νεφρικά προβλήματα ή καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν είναι σοβαρού
βαθμού, τότε μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση, αδυναμία,
ανώμαλους καρδιακούς κτύπους ή αίσθημα τσιμπήματος
Επίδραση στη λειτουργία των νεφρών σας, ιδιαίτερα εάν έχετε ήδη
νεφρικά προβλήματα ή καρδιακή ανεπάρκεια. Σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί νεφρική ανεπάρκεια.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν έως 1
χρήστη στους 10.000):
Πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα και/ή τον λαιμό.
Μείωση των ερυθροκυττάρων ή των λευκοκυττάρων στο αίμα σας.
Μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση, λοίμωξη ή πυρετό.
Δερματικό εξάνθημα, εξάνθημα με διογκώσεις (κνίδωση)
Κνησμός (φαγούρα)
Πόνος στην πλάτη, πόνος στις αρθρώσεις και στους μύες
Μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του ήπατός σας,
συμπεριλαμβανομένης φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα). Μπορεί
να παρατηρήσετε κόπωση, κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού
των ματιών σας και συμπτώματα που προσομοιάζουν με γρίπη
Βήχας
Ναυτία
Αλλαγές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων:
- Μειωμένη ποσότητα νατρίου στο αίμα σας. Εάν αυτή είναι
σοβαρή ενδέχεται να παρατηρήσετε αδυναμία, έλλειψη ενέργειας ή
μυϊκές κράμπες.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω
του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το Candesartan/Minerva
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά.
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης για το φάρμακο αυτό.
Να μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο χάρτινο κουτί μετά το «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Candesartan/Minerva
Η δραστική ουσία είναι το candesartan cilexetil
Κάθε δισκίο περιέχει 8 mg candesartan cilexetil
Κάθε δισκίο περιέχει 16 mg candesartan cilexetil
Κάθε δισκίο περιέχει 32 mg candesartan cilexetil
Τα άλλα συστατικά είναι: Lactose monohydrate, Starch pregelatinised (maize starch),
Hydroxypropyl cellulose, Carmellose calcium, Macrogol 8000, Magnesium stearate, Iron
oxide reddish brown (E 172)
Εμφάνιση του Candesartan/Minerva και περιεχόμενο της
συσκευασίας
Τα δισκία Candesartan/Minerva 8 mg είναι ροζ, στρογγυλά, αμφίκυρτα
δισκία διαμέτρου 8.6 mm έως 9.0 mm, που φέρουν εγκοπή στη μια πλευρά.
Τα δισκία Candesartan/Minerva 16 mg είναι ροζ, επιμήκη, αμφίκυρτα
δισκία, μήκους 7.9 mm έως 8.3 mm και πλάτους 3.9 mm έως 4.3 mm, που
φέρουν εγκοπή στη μια πλευρά.
Τα δισκία Candesartan/Minerva 32 mg είναι ροζ, επιμήκη, αμφίκυρτα
δισκία, μήκους 12.9 mm έως 13.3 mm και πλάτους 6.9 mm έως 7.3 mm που
φέρουν εγκοπή στις δύο πλευρές
Τα δισκία διατίθενται συσκευασίες των 14, 28, 30, 56 δισκίων.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και παραγωγός:
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ.,
Κηφισού 132, 121 31 Αθήνα.
Τηλ.: 210-5702199 FAX: 210-5728215
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες
ονομασίες:
Δανία: Candesartan cilexetil “Labochem”
Ελλάδα: Candesartan/Minerva
Ρουμανία: CADEXYL
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις
<ημερομηνία έγκρισης αδείας κυκλοφορίας>