ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ADTREAT 5 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ADTREAT 10 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
(Donepezil Hydrochloride)
Εσείς και ο άνθρωπος που σας φροντίζει, θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης,
προτού αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια
με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το ADTREAT και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το ADTREAT
3 Πώς να πάρετε το ADTREAT
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το ADTREAT
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το ADTREAT και ποια είναι η χρήση του
Το ADTREAT (υδροχλωρική δονεπεζίλη) ανήκει σε μια κατηγορία
φαρμάκων, που ονομάζονται αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης.
Η δονεπεζίλη αυξάνει τα επίπεδα μιας ουσίας (ακετυλοχολίνης) στον
εγκέφαλο, η οποία εμπλέκεται στη λειτουργία της μνήμης, ελαττώνοντας
τη διάσπαση της ακετυλοχολίνης.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της άνοιας, σε
άτομα τα οποία έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από τη νόσο Alzheimer
ήπιας και μέτριας βαρύτητας.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αυξανόμενη απώλεια μνήμης, σύγχυση
και αλλαγές στη συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, ασθενείς που πάσχουν
από την νόσο Alzheimer βρίσκουν όλο και περισσότερες δυσκολίες στην
εκτέλεση των φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων τους.
Το ADTREAT συνιστάται μόνο για χρήση από ενήλικες.
1
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το ADTREAT
Μην πάρετε το ADTREAT
- σε περίπτωση αλλεργίαςστην υδροχλωρική δονεπεζίλη ή σε
παράγωγα πιπεριδίνης ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά
αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
2
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Προσέξτε ιδιαίτερα με το ADTREAT Ενημερώστε το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας, προτού αρχίσετε να παίρνετε ADTREAT εάν είχατε
ποτέ ή έχετε :
γαστρικό έλκος ή έλκος του δωδεκαδακτύλου
σπασμούς (παροξυσμούς) ή κρίσεις
κάποια καρδιακή πάθηση (άρρυθμο ή πολύ αργό καρδιακό ρυθμό)
άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονικές παθήσεις
προβλήματα με το ήπαρ (συκώτι) ή ηπατίτιδα
πρόβλημα στην ούρηση ή ήπια νόσο των νεφρών
Επίσης ενημερώστε το γιατρό σας εάν είσαστε έγκυος ή νομίζετε οτι
μπορεί να είστε έγκυος.
Άλλα φάρμακα και ADTREAT
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Να συμπεριλάβετε
και φάρμακα που δεν έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας αλλά έχετε
αγοράσει εσείς οι ίδιοι από κάποιο φαρμακείο. Ενημερώστε το γιατρό
σας ή το φαρμακοποιό σας και για τα φάρμακα που μπορεί να πάρετε
κάποια στιγμή στο μέλλον εάν συνεχίζετε να παίρνετε το ADTREAT,
διότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να μειώσουν ή να ενισχύσουν τη δράση
του ADTREAT.
Ιδιαίτερα να ενημερώσετε το γιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από τους
ακόλουθους
τύπους φαρμάκων:
άλλα φάρμακα για τη νόσο Alzheimer, π.χ. γκαλανταμίνη
παυσίπονα ή φάρμακα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, π.χ.
ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η
ιβουπροφαίνη, ή η νατριούχος δικλοφενάκη
αντιχολινεργικά φάρμακα, π.χ. τολτεροδίνη
αντιβιοτικά π.χ. ερυθρομυκίνη, ριφαμπικίνη
αντιμυκητιασικά, π.χ. κετοκοναζόλη ,
αντικαταθλιπτικά, π.χ. φλουοξετίνη
αντισπασμωδικά, π.χ. φαινυτοϊνη, καρβαμαζεπίνη
φάρμακα για κάποια καρδιακή πάθηση, π.χ. κινιδίνη, βήτα
αποκλειστές (προπανολόλη και ατενολόλη),
μυοχαλαρωτικά, π.χ. διαζεπάμη, σουκινυλοχολίνη
γενικά αναισθητικά
φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή π.χ. φυτικά
φάρμακα.
Εάν πρόκειται να κάνετε κάποια εγχείρηση η οποία απαιτεί γενική
αναισθησία, ενημερώστε το γιατρό και τον αναισθησιολόγο σας ότι
παίρνετε ADTREAT. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί το ADTREAT μπορεί να
επηρεάσει την ποσότητα του αναισθητικού που απαιτείται.
Το ADTREAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με νόσο των νεφρών
ή ήπια έως μέτρια νόσο του ήπατος. Ενημερώστε πρώτα το γιατρό σας
εάν έχετε νόσο των νεφρών ή του ήπατος. Οι ασθενείς με σοβαρή νόσο
του ήπατος δε θα πρέπει να λαμβάνουν το ADTREAT.
3
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για το όνομα του ανθρώπου
που σας φροντίζει. Ο άνθρωπος που σας φροντίζει θα σας βοηθήσει να
λαμβάνετε το φάρμακο, όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Το ADTREAT με τροφές και ποτά
Οι τροφές δεν θα επηρεάσουν τη δράση του ADTREAT.
Το ADTREAT δεν θα πρέπει να λαμβάνεται μαζί με αλκοόλ, καθώς το
αλκοόλ μπορεί να αλλάξει τη δράση του.
4
Κύηση και θηλασμός
Το ADTREAT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού.
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας
προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Η νόσος Alzheimer μπορεί να προκαλέσει μείωση της ικανότητας
οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων και αυτές οι δραστηριότητες θα
πρέπει να αποφεύγονται, εκτός εάν ο γιατρός σας πει ότι είναι ασφαλές
να τις κάνετε.
Επιπλέον, το φάρμακό σας μπορεί να σας προκαλέσει κόπωση, ζάλη και
μυϊκές κράμπες και, εάν έχετε επηρεαστεί, δεν θα πρέπει να οδηγείτε ή
να χειρίζεστε μηχανήματα.
Το ADTREAT περιέχει λακτόζη
Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι
έχετε μία δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το
γιατρό σας πριν να πάρετε ADTREAT.
3. Πώς να πάρετε το ADTREAT
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον
γιατρό σας.
Πόσο ADTREAT πρέπει να πάρετε;
Συνήθως, θα ξεκινήσετε παίρνοντας 5 mg (ένα λευκό δισκίο) κάθε βράδυ.
Μετά από ένα μήνα, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να παίρνετε 10 mg
(ένα κίτρινο δισκίο) κάθε βράδυ.
Να καταπίνετε το δισκίο ADTREAT με νερό, πριν από την κατάκλιση το
βράδυ. Η περιεκτικότητα του δισκίου που θα πάρετε μπορεί να αλλάξει,
ανάλογα με τη χρονική περίοδο για την οποία έχετε πάρει το φάρμακο
και σύμφωνα με αυτό που θα σας συστήσει ο ιατρός σας. Η μέγιστη
συνιστώμενη δόση είναι 10 mg κάθε βράδυ.
Να ακολουθείτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας, σχετικά με το πώς και πότε πρέπει να παίρνετε το φάρμακό σας.
Μην αλλάξετε τη δόση του φαρμάκου μόνοι σας, χωρίς τη συμβουλή του
γιατρού σας.
Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνετε το ADTREAT;
Ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας θα σας συμβουλέψει για πόσο
καιρό θα πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία σας. Θα πρέπει να
επισκέπτεσθε το γιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
εκτιμά τη θεραπεία σας και να αξιολογεί τα συμπτώματά σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ADTREAT
5
Μην σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός
σας. Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ADTREAT τα οφέλη από τη
θεραπεία θα εξασθενήσουν σταδιακά.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ADTREAT από την κανονική
ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ παραπάνω από ένα δισκίο την ημέρα. Καλέστε το γιατρό
σας αμέσως, εάν πάρετε παραπάνω δισκία από όσα πρέπει. Εάν δεν
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας, καλέστε στα Επείγοντα
Περιστατικά του τοπικού νοσοκομείου σας αμέσως. Να παίρνετε πάντα
μαζί σας στο νοσοκομείο τα δισκία και το κουτί, έτσι ώστε ο γιατρός να
γνωρίζει τι έχει ληφθεί.
Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας συμπεριλαμβάνουν ναυτία και
έμετο, έκκριση σιέλου από το στόμα, εφίδρωση, αργό καρδιακό ρυθμό,
χαμηλή πίεση αίματος (αίσθημα ζάλης ή ζάλη όταν είσαστε σε όρθια
στάση), προβλήματα στην αναπνοή, απώλεια συνείδησης και σπασμούς
(παροξυσμούς) ή κρίσεις.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ADTREAT
Εάν ξεχάσετε να πάρετε ένα δισκίο, απλώς πάρτε ένα δισκίο την επόμενη
ημέρα στην συνηθισμένη ώρα. Μην παίρνετε διπλή δόση για να
αναπληρώσετε ένα δισκίο που έχετε ξεχάσει. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το
φάρμακό σας για περισσότερο απο μία εβδομάδα, κάλεστε το γιατρό σας
πριν πάρετε επιπλέον φάρμακο.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί από ανθρώπους
που παίρνουν ADTREAT.
Ενημερώστε το γιατρό σας, εάν έχετε κάποια από αυτές ενώ
παίρνετε ADTREAT.
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε αυτές
τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται. Μπορεί να χρειαστείτε
άμεση ιατρική θεραπεία.
βλάβη στο ήπαρ π.χ. ηπατίτιδα. Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας
έχουν ως εξής: ναυτία ή εμετούς, απώλεια της όρεξης, γενική
αδιαθεσία, πυρετός, φαγούρα, κιτρίνισμα του δέρματος και των
ματιών και σκούρο χρώμα ούρων (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες
στους 10.000)
γαστρικό ή δωδεκαδακτυλικό έλκος. Τα συμπτώματα του έλκους
είναι πόνος στο στομάχι και δυσφορία (δυσπεψία) ανάμεσα στον
ομφαλό και στο στέρνο (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
αιμορραγία από το στομάχι ή το έντερο. Μπορεί να προκαλέσει την
εμφάνιση μαύρων σαν πίσσα κοπράνων ή αίμα από το ορθό σας
(επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
6
σπασμοί (παροξυσμοί) ή κρίσεις (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες
στους 1.000)
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζει περισσότερους από 1
χρήστη στους 10)
διάρροια,
ναυτία ή έμετος
πονοκέφαλοι
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
μυϊκές κράμπες
κόπωση
δυσκολία στον ύπνο (αυπνία)
κοινό κρυολόγημα
απώλεια όρεξης
ψευδαισθήσεις (το να βλέπετε ή να ακούτε πράγματα τα οποία δεν
υπάρχουν)
ασυνήθη όνειρα συμπεριλαμβανομένων εφιαλτών
ψυχοκινητική διέγερση
επιθετική συμπεριφορά
λιποθυμία
ζάλη
ανακάτωμα στο στομάχι
εξάνθημα
φαγούρα
ακράτεια ούρων
πόνος
ατυχήματα (ασθενείς μπορεί να είναι επιρρεπείς σε πτώσεις και
τραύματα)
Μη συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους
1.000):
βραδυκαρδία
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους
10.000):
δυσκαμψία, τρέμουλο ή ανεξέλεγκτη κίνηση, ιδιαίτερα του
προσώπου και της γλώσσας, αλλά και των άκρων.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω
του εθνικού συστήματος αναφοράς :
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
7
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του
παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το ADTREAT
ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα δισκία ADTREAT μετά την ημερομηνία
λήξης, που αναφέρεται στην επισήμανση. Η ημερομηνία λήξης αποτελεί
την τελευταία ημέρα αυτού του μήνα.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Εάν ο γιατρός σας, σας πει να σταματήσετε αυτό το φάρμακο, θα πρέπει
να επιστρέψετε ότι φάρμακο δεν έχετε χρησιμοποιήσει στο φαρμακοποιό
σας.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
του περιβάλλοντος
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το ADTREAT
- Η δραστική ουσία του ADTREAT είναι η υδροχλωρική δονεπεζίλη.
Το δισκίο των 5 mg περιέχει 5 mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης και
το δισκίο των 10 mg περιέχει 10 mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης.
- Τα άλλα συστατικά είναι: lactose,maize starch, microcrystalline cellulose,
hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate.
Eπικάλυψη για τα:
- 5mg: OPADRY-WHITE-YS-IR-18134 A: Talc, macrogol,
hypromellose, titanium dioxide (E171).
- 10mg: OPADRY-YELLOW-YS-1-12700 A: Talc, macrogol,
hypromellose, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide
(E172).
Εμφάνιση του ADTREAT και περιεχόμενο της συσκευασίας
5mg: Λευκά δισκία των 5mg
10mg: Κίτρινα δισκία των 10mg
Τα δισκία διατίθενται σε κουτιά των 30 και 60 δισκίων.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
8
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
FERERAMOOR Limited,
Σαρωνικού 4, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο: +357 22319230
Παραγωγός
KΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ – Φαρμακευτική Βιομηχανία,
Λ. Πάρνηθος 189, Αχαρναί-Αττική.
Τηλ: 210-2402404-7.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Με ιατρική συνταγή Νευρολόγου ή Ψυχιάτρου
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις {ημερομηνία}
9