ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
CitraFleet, Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο
Πικοθειϊκό νάτριο, ελαφρύ οξείδιο του μαγνησίου, άνυδρο κιτρικό οξύ.
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε
να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας. Πάντως, πρέπει να παίρνετε το CitraFleet προσεκτικά για να
έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες
πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το CitraFleet και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το CitraFleet
3. Πώς να πάρετε το CitraFleet
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το CitraFleet
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το CitraFleet και ποια είναι η χρήση του
Παίρνετε το CitraFleet για τον καθαρισμό του εντέρου σας (γνωστό επίσης ως
κόλον) πριν υποβληθείτε σε οποιαδήποτε διαγνωστική διαδικασία που απαιτεί
καθαρό έντερο, για παράδειγμα η κολονοσκόπησηιαδικασία απεικόνισης του
εσωτερικού του εντέρου σας με τη χρήση ενός επιμήκους, εύκαμπτου οργάνου που ο
γατρός εισάγει μέσω του πρωκτού σας) ή ακτινογραφική εξέταση. Το CitraFleet
είναι μια κόνις που έχει οσμή και γεύση λεμονιών. Περιέχει δύο τύπους καθαρτικών
αναμειγμένους σε κάθε φακελίσκο που, όταν διαλυθούν σε νερό και καταποθούν,
εκκενώνουν και καθαρίζουν το έντερο. Είναι σημαντικό να έχετε άδειο, καθαρό
έντερο, έτσι ώστε ο γιατρός ή ο χειρουργός σας να μπορεί να το δει καθαρά.
Το CitraFleet ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των
ηλικιωμένων) ηλικίας 18 ετών και άνω.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το CitraFleet
Μην πάρετε το CitraFleet:
- σε περίπτωση αλλεργίας στο πικοθειϊκό νάτριο, το οξείδιο του μαγνησίου, το
κιτρικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου
(αναφέρονται στην παράγραφο 6).
1
- σε περίπτωση που πάσχετε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
καρδιά σας αδυνατεί να αντλήσει κανονικά αίμα στο σώμα σας)
- σε περίπτωση που πάσχετε από μια πάθηση που λέγεται γαστρική
κατακράτηση (το στομάχι σας δεν αδειάζει κανονικά)
- σε περίπτωση που έχετε στομαχικό έλκος (που ενίοτε λέγεται γαστρικό ή
δωδεκαδακτυλικό έλκος)
- σε περίπτωση που έχετε απόφραξη του εντέρου ή μη φυσιολογικές
εντερικές κινήσεις (που ενίοτε λέγεται ειλεός)
- σε περίπτωση που σας έχει ενημερώσει ο γιατρός ότι έχετε βλάβη του
εντερικού τοιχώματος (που λέγεται επίσης τοξική κολίτιδα)
- σε περίπτωση που έχετε διόγκωση του παχέος εντέρου (που είναι επίσης
γνωστή ως τοξικό μεγάκολο)
- σε περίπτωση που είχατε πρόσφατα αναγούλα ή αίσθημα αναγούλας
(ναυτία ή έμετος)
- σε περίπτωση που διψάτε πολύ ή νομίζετε ότι μπορεί να έχετε σοβαρή
αφυδάτωση
- σε περίπτωση που σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε διογκωμένη
κοιλιά λόγω της συλλογής υγρού (που λέγεται ασκίτης)
- σε περίπτωση που υποβληθήκατε πρόσφατα σε επέμβαση στην κοιλιά
σας, π.χ. για σκωληκοειδίτιδα
- σε περίπτωση που έχετε έντερο με διάτρηση/βλάβη ή απόφραξη
- σε περίπτωση που σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι πάσχετε από ενεργό
φλεγμονώδη εντερική νόσο (όπως η νόσος του Crohn ή η ελκώδης κολίτιδα)
- σε περίπτωση που σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε βλάβη στους
μύες οι οποίοι διαρρέουν το περιεχόμενό τους στο αίμα σας (ραβδομυόλυση)
- σε περίπτωση που έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα ή εάν σας έχει
ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε υπερβολικά πολύ μαγνήσιο στο αίμα σας
(υπερμαγνησιαιμία).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το CitraFleet
- εάν υποβληθήκατε πρόσφατα σε εγχείρηση στο έντερο
- εάν έχετε νεφρικά ή καρδιακά προβλήματα
- εάν έχετε διαταραχή του ισοζυγίου ύδατος και/ή ηλεκτρολυτών (νάτριο
ή κάλιο) ή παίρνετε φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν το ισοζύγιο
ύδατος και/ή των ηλεκτρολυτών (νάτριο ή κάλιο) στο σώμα, όπως
διουρητικά, κορτικοστεροειδή ή λίθιο
- εάν έχετε επιληψία ή ιστορικό επιληπτικών κρίσεων
- εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση)
- εάν διψάτε ή νομίζετε ότι μπορεί να έχετε ήπια έως μέτρια αφυδάτωση
- εάν είστε ηλικιωμένος ή σωματικά εξασθενημένος
- εάν είχατε ποτέ χαμηλό νάτριο ή κάλιο στο αίμα (κατάσταση που είναι
γνωστή και ως υπονατριαιμία ή υποκαλιαιμία)
Άλλα φάρμακα και CitraFleet
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει
ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Το CitraFleet μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από άλλα φάρμακα εάν ληφθούν
ταυτόχρονα. Εάν λαμβάνετε οποιονδήποτε από τους τύπους φαρμάκων που
αναφέρονται παρακάτω, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι θα πρέπει να σας
δοθεί ένα διαφορετικό φάρμακο ή ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί η δόση. Έτσι, εάν δεν
2
έχετε ήδη μιλήσει με τον γιατρό σας σχετικά με αυτά επιστρέψτε στον γιατρό
σας και ρωτήστε τι να κάνετε:
- Από στόματος αντισυλληπτικά, διότι μπορεί να μειωθεί η επίδρασή τους
- Διαβητικά φάρμακα ή φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της
επιληψίας (κρίσεις), διότι μπορεί να μειωθεί η επίδρασή τους
- Αντιβιοτικά φάρμακα, διότι μπορεί να μειωθεί η επίδρασή τους
- Άλλα καθαρτικά, συμπεριλαμβανομένου του πίτουρου
- Διουρητικά, όπως φουροσεμίδη που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
κατακράτησης υγρών στο σώμα
- Κορτικοστεροειδή όπως πρεδνιζόνη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
της φλεγμονής σε ασθένειες όπως αρθρίτιδα, άσθμα, εποχική αλλεργική
ρινίτιδα («πυρετός εκ χόρτου»), δερματίτιδα και φλεγμονώδη εντερική νόσο
- Διγοξίνη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως η ασπιρίνη και η
ιβουπροφένη που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πόνου και της
φλεγμονής
- Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως ιμιπραμίνη και αμιτρυπτιλίνη και
επιλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) όπως
φλουοξετίνη, παροξετίνη και σιταλοπράμη που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους
- Aντιψυχωτικά φάρμακα όπως η αλοπεριδόλη, η κλοζαπίνη και η
ρισπεριδόνη που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας
- Λίθιο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της μανιοκατάθλιψης (διπολική
διαταραχή)
- Καρβαμαζεπίνη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας
- Πενικιλλαμίνη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας και άλλων παθήσεων
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε αυτό το
φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Μην οδηγείτε, ή χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα, αν αρχίσετε να αισθάνεστε
κόπωση ή ζάλη μετά τη λήψη του CitraFleet.
Το CitraFleet περιέχει κάλιο
Το CitraFleet περιέχει 5 mmol195 mg) καλίου. Θα πρέπει να συζητήσετε για αυτό
με τον γιατρό σας εάν έχετε νεφρικά προβλήματα ή ακολουθείτε δίαιτα χαμηλού
καλίου.
3. Πώς να πάρετε το CitraFleet
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
ή του φαρμακοποιού σας, διότι η διαδικασία που θα λάβει χώρα στο νοσοκομείο
μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί εάν δεν εκκενωθεί πλήρως το έντερό σας. Εάν
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Προετοιμαστείτε να περιμένετε συχνές, χαλαρές εντερικές κινήσεις σε
οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήψη μιας δόσης του CitraFleet. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δείχνει ότι το φάρμακο δρα. Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε
πρόσβαση σε τουαλέτα έως ότου η επίδραση υποχωρήσει.
3
Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ειδική διατροφή (χαμηλή σε στερεά) την
ημέρα πριν από την προγραμματισμένη σας διαδικασία. Όταν αρχίσετε να παίρνετε
τους φακελίσκους αυτού του φαρμάκου, δεν θα πρέπει να λάβετε καθόλου στερεά
τροφή έως και μετά το τέλος της διαδικασίας σας. Πρέπει πάντα να
ακολουθείτε τις διατροφικές οδηγίες που δίνονται από τον γιατρό σας. Αν
έχετε κάποια απορία επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εκτός αν σας δώσει διαφορετικές οδηγίες ο γιατρός σας, δεν θα πρέπει να παίρνετε
μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη δόση σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών.
Πλάνο θεραπείας
Θα πρέπει να σας έχουν δοθεί δύο φακελίσκοι του CitraFleet. Κάθε φακελίσκος
περιέχει μία δόση για ενήλικα.
Η χορήγηση της θεραπείας μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Ένας φακελίσκος το βράδυ πριν τη διαδικασία και ο δεύτερος φακελίσκος το
πρωί της ημέρας της διαδικασίας, ή
Ένας φακελίσκος το απόγευμα και ο δεύτερος φακελίσκος το βράδυ πριν τη
διαδικασία. Αυτός ο τρόπος συνιστάται όταν η διαδικασία είναι
προγραμματισμένη νωρίς το πρωί.
Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης των δύο φακελίσκων πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5 ώρες.
Κάθε φακελίσκος πρέπει να ανασυσταθεί σε ένα φλιτζάνι νερό. Μην αραιώνετε
περαιτέρω το προϊόν πίνοντας υγρά αμέσως μετά την λήψη του κάθε φακελίσκου.
Περιμένετε περίπου δέκα λεπτά μετά από τη λήψη κάθε φακελίσκου, και στη
συνέχεια πιείτε περίπου 1,5-2 λίτρα διάφορων διαυγών υγρών, με ρυθμό περίπου
250 ml (ένα μικρό ποτήρι του νερού) έως 400 ml (ένα μεγάλο ποτήρι του νερού) κάθε
ώρα. Συνιστώνται διαυγείς σούπες και/ή ισορροπημένα διαλύματα ηλεκτρολυτών
για να αποφύφετε την αφυδάτωση. Συνιστάται να μην πίνετε νερό σκέτο.
Μετα τη λήψη του δεύτερου φακελίσκου και των 1,5-2 λίτρων υγρών, μην φάτε ή
πιείτε τίποτα για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη διαδικασία, ή σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ:
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων) ηλικίας 18 ετών και
άνω:
- Βήμα 1 – Αναμείξτε το περιεχόμενο 1 φακελίσκου σε ένα φλιτζάνι κρύο νερό
βρύσης (περίπου 150 ml).
- Βήμα 2 – Αναδεύστε για 2 – 3 λεπτά. Εάν γίνει καυτό όταν το αναδεύετε,
περιμένετε να κρυώσει πριν πιείτε όλο το διάλυμα. Μόλις είναι έτοιμο το
διάλυμα, πιείτε το αμέσως. Tο διάλυμα θα φαίνεται θολό.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση CitraFleet από την κανονική, μιλήστε αμέσως
με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι
γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες του CitraFleet περιγράφονται παρακάτω και
αναφέρονται σύμφωνα με τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται:
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):
Κοιλιακός πόνος.
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα):
Κοιλιακή διάταση (διογκωμένη κοιλιά), αίσθημα δίψας, πρωκτική ενόχληση και
πρωκταλγία (πόνος στον πρωκτό), κόπωσηούραση), διαταραχές του ύπνου,
πονοκέφαλος, ξηροστομία, ναυτία (αίσθημα αναγούλας).
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα):
Ζάλη, έμετος (αναγούλα), αδυναμία ελέγχου των εντερικών κινήσεων (ακράτεια
κοπράνων).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες με μη γνωστή συχνότητα εμφάνισης ( δεν
μ μ μ μ μ )πορούν να εκτι ηθούν ε βάση τα διαθέσι α δεδο ένα :
Αναφυλαξία ή υπερευαισθησία που αποτελούν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Θα
πρέπει να μεταβείτε κατευθείαν στο νοσοκομείο εάν έχετε δυσκολία αναπνοής,
αρχίσετε να έχετε έξαψη ή έχετε οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα που νομίζετε ότι
μπορεί να σημαίνει ότι έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση.
Υπονατριαιμία (χαμηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα), επιληψία, σπασμοί (επιληπτικές
κρίσεις), ορθοστατική υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση όταν σηκώνεστε όρθιοι
που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζάλη ή αστάθεια), αίσθημα σύγχυσης,
εξανθήματα όπως κνίδωση (πομφοί), κνησμός (φαγούρα) και πορφύρα (αιμορραγία
κάτω από το δέρμα).
Μετεωρισμός (αέρια) και πόνος.
Αυτό το φάρμακο προορίζεται να σας δώσει πολύ τακτικές, χαλαρές εντερικές
κινήσεις, όμοιες με τη διάρροια. Ωστόσο, εάν μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου οι
εντερικές κινήσεις σας γίνουν ενοχλητικές ή σας ανησυχούν, πρέπει να μιλήσετε με
τον γιατρό σας.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Μεσογείων
284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε
να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια
του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το CitraFleet
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
5
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο φακελίσκο μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του
μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το CitraFleet
- Οι δραστικές ουσίες είναι πικοθειϊκό νάτριο 10,0 mg, ελαφρύ οξείδιο του
μαγνησίου 3,5 g, άνυδρο κιτρικό οξύ 10,97 g ανά φακελίσκο.
- Τα άλλα συστατικά είναι
όξινο ανθρακικό κάλιο, σακχαρίνη νατριούχος,
βελτιωτικό γεύσης λεμόνι (βελτιωτικό γεύσης λεμόνι, μαλτοδεξτρίνη,
τοκοφερόλη E307). Βλέπε παράγραφο 2.
Εμφάνιση του CitraFleet και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το CitraFleet είναι μια κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο που διατίθεται σε
συσκευασίες των 2, 50, 50 (25x2), 100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500,
500 (250x2) ή 1000 φακελίσκων ή 50 και 50 (20x2) φακελίσκοι (νοσοκομειακό
πακέτο) Οι φακελίσκοι περιέχουν κρυστάλλους λευκής κόνεως με μία δόση των
15,08 g. Κάθε φακελίσκος περιέχει μία δόση ενηλίκων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν
όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
ΚΑΚ
CASEN RECORDATI, S.L., ZARAGOZA, SPAIN
Autovía de Logroño, Km 13,300
50180 Utebo - Zaragoza
Ισπανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου
αδείας κυκλοφορίας
Recordati Hellas Pharmaceuticals ΑΕ
Z 7ωοδόχου Πηγής
152 31 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: +30 210 6773822
Fax: +30 210 6773874
Παραγωγός
Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, Km 13,300
50180 Utebo - Zaragoza
Ισπανία
Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το CitraFleet
επικοινωνώντας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail): info @ casenrecordati . com
6
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Όνομα του Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος
Κράτους Μέλους
Δανία Citradeet
Φινλανδία CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussissa
Γαλλία CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose
Γερμανία CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem
Beutel
Ηνωμένο Βασίλειο /Ιρλανδία CitraFleet, Powder for oral solution in sachet
Ιταλία CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina
Νορβηγία Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose
Πορτογαλία CitraFleet, Pó para solução oral em saqueta
Ισπανία CitraFleet, Polvo para solución oral
Σουηδία CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospåse
Αυστρία CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Βέλγιο CitraFleet, poeder voor drank
Ολλανδία CitraFleet, poeder voor drank
Ουγγαρία CitraFleet, Por belsőleges oldathoz
Ισλανδία CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka
Λουξεμβούργο CitraFleet, poudre pour solution buvable
Πολωνία CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę, proszek do sporządzania
roztworu doustnego
Τσεχική Δημοκρατία Citrafleet prášek pro perorální roztok
Ρουμανία CitraFleet pulbere pentru soluţie orală
Σλοβακία CitraFleet, prášok na perorálny roztok vo vrecku
Ελλάδα CitraFleet, Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
7