ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Aripiprazole/Genepharm 5 mg, δισκία
Aripiprazole/Genepharm 10 mg, δισκία
Aripiprazole/Genepharm 15 mg, δισκία
Aripiprazole/Genepharm 30 mg, δισκία
αριπιπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Aripiprazole/Genepharm και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
3. Πώς να πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Aripiprazole/Genepharm
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Aripiprazole/Genepharm και ποια είναι η χρήση του
Το Aripiprazole/Genepharm ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που λέγονται
αντιψυχωσικά.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων 15 ετών και άνω που
πάσχουν από μια νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως, το να
ακούν, να βλέπουν ή να αισθάνονται πράγματα που δεν υπάρχουν, καχυποψία,
λανθασμένες αντιλήψεις, ασυνάρτητη ομιλία και συμπεριφορά, και
συναισθηματική απάθεια. Άνθρωποι με αυτή την κατάσταση μπορεί επίσης να
αισθάνονται κατάθλιψη, ενοχές, αγωνία ή ένταση.
Το Aripiprazole/Genepharm χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων, που πάσχουν
από μια πάθηση με συμπτώματα όπως να αισθάνονται "ανεβασμένοι", έχοντας
υπερβολικά αποθέματα ενεργητικότητας, ανάγκης για πολύ λιγότερο ύπνο από το
συνηθισμένο, πολύ γρήγορη ομιλία με ιδέες που εμφανίζονται γρήγορα και μερικές
φορές έντονη ευερεθιστότητα. Προλαμβάνει επίσης την επαναφορά αυτής της
κατάστασης σε ασθενείς που έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία με το
Aripiprazole/Genepharm.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
Μην πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αριπιπραζόλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται
στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού πάρετε το ABILIFY εάν πάσχετε από
Υψηλά επίπεδα σακχάρου (χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως υπερβολική
δίψα, αυξημένη ποσότητα ούρων, αύξηση όρεξης και αίσθημα κόπωσης) ή
οικογενειακό ιστορικό διαβήτη
Κρίσεις σπασμών
Ακούσιες, ακανόνιστες κινήσεις των μυών, ιδιαίτερα στο πρόσωπο
Καρδιαγγειακές παθήσεις, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων,
εγκεφαλικό επεισόδιο ή «μικρό» εγκεφαλικό επεισόδιο, μη φυσιολογική
αρτηριακή πίεση
Θρόμβοι αίματος, ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβων αίματος, επειδή τα
αντιψυχωσικά έχουν συσχετισθεί με το σχηματισμό θρόμβων αίματος
Προηγούμενη εμπειρία υπερβολικής χαρτοπαιξίας
Εάν παρατηρήσετε αύξηση βάρους, αναπτύξετε ασυνήθιστες κινήσεις, εμφανίσετε
υπνηλία η οποία παρεμβαίνει στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες,
οποιαδήποτε δυσκολία στην κατάποση ή συμπτώματα αλλεργίας, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό σας.
Εάν είσθε ηλικιωμένος ασθενής που υποφέρει από άνοια (απώλεια μνήμης και
άλλων διανοητικών ικανοτήτων), εσείς ή όποιος σας φροντίζει/ο συγγενής σας
πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό ή «μικρό»
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε σκέψεις ή αισθήματα
αυτοτραυματισμού. Έχουν αναφερθεί σκέψεις και συμπεριφορές αυτοκτονίας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αριπιπραζόλη.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν πάσχετε από μυϊκή δυσκαμψία ή ακαμψία
με υψηλό πυρετό, εφίδρωση, μεταβολές της νοητικής κατάστασης ή πολύ
αυξημένους ή ακανόνιστους παλμούς της καρδιάς.
Παιδιά και έφηβοι
Το Aripiprazole/Genepharm δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των
15 ετών. Ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας για συμβουλή προτού
πάρετε το Aripiprazole/Genepharm.
Άλλα φάρμακα και Aripiprazole/Genepharm
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα
ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση: το Aripiprazole/Genepharm μπορεί να
αυξήσει τη δράση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της
αρτηριακής πίεσης. Να είστε σίγουροι ότι έχετε πει στο γιατρό σας ότι παίρνετε
φάρμακο για να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση.
Όταν λαμβάνετε το Aripiprazole/Genepharm με ορισμένα φάρμακα πιθανόν να
χρειασθεί αλλαγή της δόσης του Aripiprazole/Genepharm. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να αναφέρετε τα ακόλουθα στο γιατρό σας:
Φάρμακα για τη διόρθωση του καρδιακού ρυθμού
Αντικαταθλιπτικά ή θεραπείες από βότανα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση κατάθλιψης και άγχους
Αντιμυκητιασικούς παράγοντες
Ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία λοίμωξης HIV
Αντισπασμωδικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της επιληψίας
Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης: οι τριπτάνες, η τραμαδόλη, η
τρυπτοφάνη, τα αντικαταθλιπτικά SSRIs (όπως είναι η παροξετίνη και η
φλουοξετίνη), τα τρικυκλικά (όπως η κλομιπραμίνη, η αμιτριπτυλίνη), η πεθιδίνη,
το St John's Wort (βαλσαμόχορτο) και η βενλαφαξίνη.
Τα φάρμακα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν
εμφανισθεί οποιοδήποτε ασύνηθες σύμπτωμα ενώ λαμβάνετε τα φάρμακα αυτά
μαζί με το ABILIFY, θα πρέπει να δείτε το γιατρό σας.
Aripiprazole/Genepharm με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Το Aripiprazole/Genepharm μπορεί να λαμβάνεται ανεξάρτητα από τα γεύματα.
Η χρήση αλκοόλης πρέπει να αποφεύγεται όταν παίρνετε το Aripiprazole/Genepharm.
Κύηση και θηλασμός
Δεν πρέπει να παίρνετε Aripiprazole/Genepharm εάν είστε έγκυος, εκτός εάν
έχετε συζητήσει την κατάστασή σας με το γιατρό σας.
Να είστε σίγουρες ότι έχετε μιλήσει αμέσως στο γιατρό σας εάν είστε έγκυος, εάν
νομίζετε πως μπορεί να είστε έγκυος ή εάν σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος.
Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι πιθανό να εμφανισθούν σε νεογέννητα μωρά, των
οποίων οι μητέρες έχουν χρησιμοποιήσει Aripiprazole/Genepharm στο τελευταίο
τρίμηνο (στους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους): τρέμουλο, μυϊκή
δυσκαμψία και/ή αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, προβλήματα αναπνοής και
δυσκολία στην πρόσληψη τροφής. Εάν το μωρό σας αναπτύξει οποιοδήποτε από
αυτά τα συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.
Να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν θηλάζετε.
Εφόσον παίρνετε Aripiprazole/Genepharm, δεν πρέπει να θηλάσετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές, μέχρι να μάθετε
πώς σας επηρεάζει το Aripiprazole/Genepharm.
Το Aripiprazole/Genepharm περιέχει λακτόζη
Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Το Aripiprazole/Genepharm περιέχει ασπαρτάμη
Περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης. Μπορεί να είναι επιβλαβές για ασθενείς με
φαινυλκετονουρία.
3. Πώς να πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
Πάντοτε να παίρνετε το Aripiprazole/Genepharm αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg μια φορά την ημέρα.
Μπορεί ωστόσο ο γιατρός σας να σας συνταγογραφήσει μικρότερη ή μεγαλύτερη
δόση μέχρι το μέγιστο των 30 mg μια φορά την ημέρα.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Για εφήβους 15 ετών και άνω, το Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg
μια φορά την ημέρα μπορεί να ξεκινά από χαμηλή δόση με την (υγρή) μορφή του
πόσιμου διαλύματος αριπιπραζόλης. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στη
συνήθη δόση ενηλίκων των 10 mg μια φορά ημερησίως. Ωστόσο ο γιατρός σας
μπορεί να συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη ή υψηλότερη δόση με μέγιστο 30 mg
μια φορά ημερησίως.
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Aripiprazole/Genepharm είναι είτε
υπερβολικά ισχυρή είτε υπερβολικά ασθενής, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το δισκίο Aripiprazole/Genepharm την ίδια ώρα
καθημερινά. Δεν έχει σημασία αν το λαμβάνετε με ή χωρίς φαγητό. Πάντα να
λαμβάνετε το δισκίο με νερό και να το καταπίνετε ολόκληρο.
Ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα, μη διαφοροποιήσετε ή διακόψετε την
ημερήσια δόση του Aripiprazole/Genepharm πριν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Aripiprazole/Genepharm από την κανονική
Εάν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πάρει περισσότερα δισκία Aripiprazole/Genepharm
απ’ όσα έχει συστήσει ο γιατρός σας αν κάποιος άλλος έχει πάρει μερικά από
τα δισκία σας Aripiprazole/Genepharm) ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Εάν δεν
βρίσκετε το γιατρό σας, πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο μαζί με το κουτί
σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Aripiprazole/Genepharm
Εάν παραλείψετε μια δόση, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην
πάρετε διπλή δόση σε μία ημέρα.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Aripiprazole/Genepharm μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει 1 έως 10 χρήστες
στους 100): ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις, πονοκέφαλος,
αίσθημα κούρασης, ναυτία, εμετός, ενοχλητικό αίσθημα στο στομάχι,
δυσκοιλιότητα, αυξημένη παραγωγή σάλιου, αίσθημα "κενής" κεφαλής,
προβλήματα στον ύπνο, ανησυχία, αίσθημα άγχους, υπνηλία, τρεμάμενη και θαμπή
όραση.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει 1 έως 10
χρήστες στους 1.000): ορισμένα άτομα μπορεί να αισθάνονται ζάλη, ειδικά
όταν σηκώνονται από ύπτια ή καθήμενη θέση, ή μπορεί να αισθανθούν
ταχυκαρδία.
Ορισμένα άτομα πιθανόν να αισθανθούν κατάθλιψη.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία της
αριπιπραζόλης, ωστόσο η συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι γνωστή
συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα):
Μεταβολές στα επίπεδα ορισμένων κυττάρων του αίματος˙ ασυνήθιστος
καρδιακός παλμός, αιφνίδιος θάνατος άγνωστης αιτιολογίας, καρδιακή
προσβολή˙ αλλεργική αντίδραση (π.χ. πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας, του
προσώπου και του λαιμού, κνησμός, εξάνθημα)˙ υψηλά επίπεδα σακχάρου στο
αίμα, έναρξη ή επιδείνωση διαβήτη, κετοξέωση (κετόνες στο αίμα και τα ούρα) ή
κώμα, χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα˙ αύξηση βάρους, απώλεια βάρους,
ανορεξία˙ νευρικότητα, διέγερση, αίσθημα άγχους˙ σκέψεις αυτοκτονίας,
απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία˙ διαταραχή λόγου, κρίση σπασμών,
συνδυασμός πυρετού, μυϊκής δυσκαμψίας, ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης,
μειωμένης συνείδησης και ξαφνικών μεταβολών στην αρτηριακή πίεση και τον
καρδιακό παλμό˙ λιποθυμία, υψηλή αρτηριακή πίεση, θρόμβοι αίματος στις
φλέβες, ιδιαίτερα στα πόδια (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πρήξιμο, πόνο και
κοκκίνισμα στο πόδι), που μπορεί να μεταφερθούν μέσω των αγγείων του αίματος
στους πνεύμονες προκαλώντας πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή
(εφόσον παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, αναζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή)˙ μυϊκός σπασμός στην περιοχή του λάρυγγα, ακούσια
εισρόφηση τροφής με κίνδυνο πνευμονίας, δυσκολία στην κατάποση˙φλεγμονήτου
παγκρέατος˙ φλεγμονή του ήπατος, ωχρότητα στο δέρμα και το λευκό μέρος των
ματιών, αναφορές μη φυσιολογικών τιμών εξετάσεων ήπατος, δυσφορία στην
κοιλιά και το στομάχι, διάρροια˙ εξάνθημα δέρματος και ευαισθησία στο φως, μη
φυσιολογική απώλεια ή αδυνάτισμα μαλλιών, υπερβολική εφίδρωση˙ δυσκαμψία ή
κράμπες, μυϊκός πόνος, αδυναμία˙ ακούσια απώλεια ούρων, δυσχέρεια κατά την
ούρηση˙ παρατεταμένη ή/και επώδυνη στύση˙δυσκολία ελέγχου της κεντρικής
θερμοκρασίας του σώματος ή υπερθερμία, πόνος στο θώρακα και πρήξιμο των
χεριών, των αστραγάλων ή των ποδιών.
Περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις αναφέρθηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς
με άνοια ενώ ελάμβαναν αριπιπραζόλη. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
εγκεφαλικού επεισοδίου ή «μικρού» εγκεφαλικού επεισοδίου.
Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
Έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω αισθάνθηκαν παρενέργειες που ήταν παρόμοιες
σε συχνότητα και είδος με εκείνες των ενηλίκων, εκτός από το ότι η υπνηλία, οι
ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις, η ανησυχία και η κούραση ήταν
πολύ συχνές (περισσότεροι από 1 στους 10 ασθενείς) και το άλγος άνω κοιλιακής
χώρας, η ξηροστομία, η αυξημένη καρδιακή συχνότητα, η αύξηση σωματικού
βάρους, η αυξημένη όρεξη, οι μυϊκές δεσμιδώσεις, οι μη ελεγχόμενες κινήσεις των
άκρων, και το αίσθημα ζάλης ιδιαίτερα κατά την έγερση από ξαπλωμένη ή καθιστή
θέση, ήταν συχνά (περισσότεροι από 1 στους 100 ασθενείς).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που
αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε
να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια
του παρόντος φαρμάκου.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
5. Πώς να φυλάσσεται το Aripiprazole/Genepharm
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψέλη (μπλίστερ) και στο κουτί..
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες
φύλαξης
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Aripiprazole/Genepharm
Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη.
Kάθε δισκίο Aripiprazole/Genepharm 5 mg περιέχει 5 mg αριπιπραζόλης.
Kάθε δισκίο Aripiprazole/Genepharm 10 mg περιέχει 10 mg αριπιπραζόλης.
Kάθε δισκίο Aripiprazole/Genepharm 15 mg περιέχει 15 mg αριπιπραζόλης.
Kάθε δισκίο Aripiprazole/Genepharm 30 mg περιέχει 30 mg αριπιπραζόλης.
Τα άλλα συστατικά είναι Λακτόζη μονοϋδρική, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Διασταυρούμενη καρμελλόζη νατριούχος, Άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, Στεατικό
μαγνήσιο, Βελτιωτικό γεύσης βανίλια, Ασπαρτάμη, Indigo Carmine Aluminium Lake
(Aripiprazole
/
Genepharm
5
mg), Κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (
Μόνο στα δισκία
Aripiprazole
/
Genepharm
10
mg
και
Aripiprazole
/
Genepharm
30
mg). Κίτρινο οξείδιο του
σιδήρου (
Μόνο στα δισκία
Aripiprazole
/
Genepharm
15
mg)
Εμφάνιση του Aripiprazole/Genepharm και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία Aripiprazole/Genepharm 5 mg εμφανίζονται ως ορθογώνια, αμφίκυρτα, μπλε
δισκία, χαραγμένα με τον αριθμητικό χαρακτήρα «5» στη μία πλευρά και απλό
στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία Aripiprazole/Genepharm 10 mg εμφανίζονται ως ορθογώνια, αμφίκυρτα, ροζ
δισκία, χαραγμένα με τον αριθμητικό χαρακτήρα «10» στη μία πλευρά και απλό
στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία Aripiprazole/Genepharm 15 mg εμφανίζονται ως στρογγυλά, επίπεδα, κίτρινα
δισκία, χαραγμένα με τον αριθμητικό χαρακτήρα «15» στη μία πλευρά και απλό
στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία Aripiprazole/Genepharm 30 mg εμφανίζονται ως στρογγυλά, επίπεδα, ροζ
δισκία, χαραγμένα με τον αριθμητικό χαρακτήρα «30» στη μία πλευρά και απλό
στην άλλη πλευρά.
Διατίθενται σε κυψέλες αλουμινίου (Aluminium/Aluminium) συσκευασμένες σε κουτιά
που περιέχουν 14, 28, ή 98 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
GENEPHARM A.E.
18
ο
χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος
15351 Παλλήνη, Αττικής
Παρασκευαστής
Rontis Hellas Α.Ε
Τ.Θ. 3012 Βιομηχανική περιοχή Λάρισας
41004 Λάρισα
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά …..