Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
PLATOREL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
PLATOREL 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
PLATOREL 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
PLATOREL 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ροσουβαστατίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα
δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το PLATOREL και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PLATOREL
3. Πώς να πάρετε το PLATOREL
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το PLATOREL
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το PLATOREL και ποια είναι η χρήση του
Το PLATOREL ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται στατίνες.
Η συνταγή για το PLATOREL σας χορηγήθηκε επειδή:
- Έχετε υψηλό επίπεδο χοληστερόλης. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε
κίνδυνο για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό. Το PLATOREL χορηγείται σε
ενήλικες, εφήβους και παιδιά 6 ετών ή μεγαλύτερα για την θεραπεία της
υψηλής χοληστερόλης.
Σας έχει συσταθεί να πάρετε στατίνη, επειδή η αλλαγή της δίαιτας σας και η
περισσότερη φυσική άσκηση δεν ήταν επαρκείς για να διορθωθούν τα επίπεδα
χοληστερόλης σας. Πρέπει να συνεχίσετε την υποχοληστερολαιμική δίαιτα και
την άσκηση ενώ παίρνετε PLATOREL.
Ή
- Έχετε άλλους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να πάθετε καρδιακή
προσβολή, εγκεφαλικό ή σχετικά προβλήματα υγείας.
Η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό και τα σχετικά προβλήματα υγείας μπορεί
να προκληθούν από μία νόσο που καλείται αθηροσκλήρωση. Η αθηροσκλήρωση
οφείλεται στην δημιουργία εναποθέσεων λίπους στις αρτηρίες.
Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίζετε να παίρνετε το PLATOREL
Το PLATOREL χρησιμοποιείται για να διορθώνονται τα επίπεδα των λιπαρών
ουσιών στο αίμα που ονομάζονται λιπίδια, από τις οποίες η πιο συνηθισμένη
είναι η χοληστερόλη.
Στο αίμα παρατηρούνται διάφοροι τύποι χοληστερόλης – η «κακή» χοληστερόλη
(LDL-C) και η «καλή» χοληστερόλη (HDL-C).
- Το PLATOREL μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη και να αυξήσει
την «καλή» χοληστερόλη.
- Ενεργεί βοηθώντας να ανασταλεί η παραγωγή της «κακής» χοληστερόλης
από τον οργανισμό σας. Επίσης, βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού
σας να την απομακρύνει από το αίμα σας.
Στους περισσότερους ανθρώπους η υψηλή χοληστερόλη δεν επηρεάζει τον τρόπο
που αισθάνονται, επειδή αυτή δεν προκαλεί συμπτώματα. Ωστόσο, αν αυτή
μείνει χωρίς θεραπεία, τα αποθέματα λιπαρών μπορεί να εναποτεθούν στα
τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων σας, προκαλώντας τη στένωσή τους.
Μερικές φορές, αυτά τα στενωμένα αγγεία μπορεί να αποφραχθούν, με
αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή αίματος στην καρδιά ή στον εγκέφαλο,
οδηγώντας σε καρδιακή προσβολή ή σε εγκεφαλικό. Χαμηλώνοντας τα επίπεδα
της χοληστερόλης σας, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακής
προσβολής, εγκεφαλικού ή σχετικών προβλημάτων υγείας.
Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζετε να παίρνετε το PLATOREL, ακόμη κι αν η
χοληστερόλη σας φθάσει στο σωστό επίπεδο, επειδή αυτό εμποδίζει τα επίπεδα
της χοληστερόλης σας να αυξηθούν πάλι και να δημιουργήσουν εναποθέσεις
λίπους. Ωστόσο, πρέπει να σταματήσετε αν ο γιατρός σας πει να το κάνετε ή αν
μείνετε έγκυος.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PLATOREL
Μην πάρετε το PLATOREL:
- Σε περίπτωση αλλεργίας στη ροσουβαστατίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- Εάν είστε έγκυος, ή θηλάζετε. Αν μείνετε έγκυος, ενώ παίρνετε το PLATOREL,
διακόψτε αμέσως να το παίρνετε και ενημερώστε τον γιατρό σας. Οι
γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυοι ενώ παίρνουν PLATOREL
χρησιμοποιώντας κατάλληλη αντισύλληψη.
- Εάν έχετε νόσο του ήπατος.
- Εάν έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα.
- Εάν έχετε επαναλαμβανόμενες ή ανεξήγητες μυϊκές ενοχλήσεις ή πόνους.
- Εάν παίρνετε ένα φάρμακο που ονομάζεται ciclosporin (χρησιμοποιείται, για
παράδειγμα, μετά από μεταμόσχευση οργάνων).
Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ισχύει για σας (ή είστε σε αμφιβολία),
παρακαλούμε πηγαίνετε πάλι να δείτε τον γιατρό σας.
Επιπλέον, μην παίρνετε PLATOREL 40 mg (την υψηλότερη δόση):
- Εάν έχετε νεφρικά προβλήματα μέτριας βαρύτητας (αν έχετε αμφιβολία,
παρακαλούμε ρωτείστε τον γιατρό σας).
- Εάν ο θυρεοειδής αδένας σας δεν λειτουργεί σωστά.
- Εάν έχετε εμφανίσει επαναλαμβανόμενες ή ανεξήγητες μυϊκές ενοχλήσεις ή
πόνους, έχετε ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μυϊκών προβλημάτων ή
προηγούμενο ιστορικό μυϊκών προβλημάτων, όταν πήρατε άλλα φάρμακα
που μειώνουν την χοληστερόλη.
- Εάν πίνετε τακτικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.
- Εάν έχετε Ασιατική καταγωγή (Ιάπωνας, Κινέζος, Φιλιππινέζος,
Βιετναμέζος, Κορεάτης και Ινδός).
- Εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, που ονομάζονται φιβράτες για να μειώσετε την
χοληστερόλη σας.
- Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ισχύει για σας (ή είστε σε αμφιβολία),
παρακαλούμε πηγαίνετε πάλι να δείτε τον γιατρό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το PLATOREL
- Εάν έχετε προβλήματα με τα νεφρά σας.
- Εάν έχετε προβλήματα με το ήπαρ σας.
- Εάν έχετε εμφανίσει επαναλαμβανόμενες ή ανεξήγητες μυϊκές ενοχλήσεις
ή πόνους, έχετε ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μυϊκών προβλημάτων ή
προηγούμενο ιστορικό μυϊκών προβλημάτων, όταν πήρατε άλλα φάρμακα
που μειώνουν την χοληστερόλη. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν
έχετε ανεξήγητες μυϊκές ενοχλήσεις ή πόνους ειδικά εάν δεν αισθάνεστε
καλά ή έχετε πυρετό. Επίσης, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας εάν έχετε μυϊκή αδυναμία που είναι συνεχής.
- Εάν πίνετε τακτικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.
- Εάν ο θυρεοειδής αδένας σας δεν λειτουργεί σωστά.
- Εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, που ονομάζονται φιβράτες, για να μειώσετε
την χοληστερόλη σας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτό το φύλλο οδηγιών
προσεκτικά ακόμη και εάν έχετε πάρει άλλα φάρμακα για την υψηλή
χοληστερόλη κατά το παρελθόν.
- Εάν παίρνετε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της
λοίμωξης από HIV όπως ritonavir με lopinavir και/ή atazanavir, παρακαλείσθε να
δείτε την παράγραφο «Άλλα φάρμακα και PLATOREL».
- Εάν παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία περιέχουν fusidic acid, παρακαλείσθε να
δείτε την παράγραφο «Άλλα φάρμακα και PLATOREL».
Παιδιά και έφηβοι
- Εάν ο ασθενής είναι κάτω των 6 ετών: το PLATOREL δεν πρέπει να
χορηγείται σε παιδιά μικρότερα από 6 ετών.
- Εάν ο ασθενής είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών: Το δισκίο PLATOREL 40 mg
δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των
18 ετών.
- Εάν είσθε άνω των 70 ετών (επειδή ο γιατρός σας χρειάζεται να επιλέξει
τη σωστή δόση έναρξης του PLATOREL, ώστε να είναι κατάλληλη για σας).
- Εάν έχετε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.
- Εάν έχετε Ασιατική καταγωγή – δηλαδή Ιάπωνας, Κινέζος, Φιλιππινέζος,
Βιετναμέζος, Κορεάτης και Ινδός. Ο γιατρός σας χρειάζεται να επιλέξει τη
σωστή δόση έναρξης του PLATOREL, ώστε να είναι κατάλληλη για σας.
Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ισχύει για σας (ή δεν είστε σίγουρος):
- Μην πάρετε το PLATOREL 40 mg (την υψηλότερη δόση) και επικοινωνήστε
με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού ξεκινήστε να πάρετε
PLATOREL.
Σε λίγους ανθρώπους οι στατίνες μπορεί να επηρεάσουν το ήπαρ. Αυτό
εντοπίζεται με απλό έλεγχο, με τον οποίο εξετάζονται τα αυξημένα επίπεδα
ηπατικών ενζύμων στο αίμα. Για τον λόγο αυτό, ο γιατρός σας συνήθως εκτελεί
αυτόν τον έλεγχο αίματος (εξέταση ηπατικής λειτουργίας) πριν και κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με το PLATOREL.
Ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο, ο γιατρός σας θα σάς παρακολουθεί στενά εάν
έχετε διαβήτη ή είστε σε κίνδυνο να αναπτύξετε διαβήτη. Είναι πιθανό να είστε
σε κίνδυνο να αναπτύξετε διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπών στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.
Άλλα φάρμακα και PLATOREL
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
φάρμακα: ciclosporin (χρησιμοποιείται για παράδειγμα μετά την μεταμόσχευση
οργάνων), warfarin ή clopidogrel (ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που χρησιμοποιείται
για την αραίωση του αίματος), φιμπράτες (όπως gemfibrozil, fenobibrate) ή
οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της
χοληστερόλης (όπως το ezetimibe), φάρμακα για τη δυσπεψία (που
χρησιμοποιούνται για να εξουδετερώνουν το οξύ στο στομάχι σας), erythromycin
(ένα αντιβιοτικό), fusidic acid (ένα αντιβιοτικό, παρακαλείσθε να δείτε την
παράγραφο «Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις»), αντισυλληπτικό από του
στόματος (το χάπι), θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή αντιϊκή θεραπεία
όπως ritonavir με lopinavir και/ή atazanavir ή simeprevir (που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV ή της λοίμωξης από
ηπατίτιδα C –παρακαλείσθε να δείτε την παράγραφο «Προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις»). Οι δράσεις αυτών των φαρμάκων μπορούν να αλλάξουν από το
PLATOREL ή μπορεί να αλλάξουν την δράση του PLATOREL.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό
το φάρμακο.
Μην παίρνετε το PLATOREL αν είστε έγκυος, ή αν θηλάζετε.
Aν μείνετε έγκυος ενώ παίρνετε το PLATOREL διακόψτε αμέσως τη λήψη και
ενημερώστε τον γιατρό σας. Οι γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν
έγκυοι ενώ παίρνουν PLATOREL χρησιμοποιώντας κατάλληλη αντισύλληψη.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Τα περισσότερα άτομα μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο και να λειτουργούν
μηχανήματα ενώ χρησιμοποιούν το PLATOREL - δεν θα επηρεάσει την ικανότητά
τους. Παρόλα αυτά, κάποια άτομα αισθάνονται ζάλη κατά την θεραπεία με
PLATOREL. Εάν αισθανθείτε ζάλη, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν
αποπειραθείτε να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα.
Το PLATOREL περιέχει λακτόζη
Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε μία δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα
(λακτόζη ή σάκχαρο του γάλακτος), ενημερώστε τον γιατρό σας πριν πάρετε
αυτό το φάρμακο.
3. Πώς να πάρετε το PLATOREL
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Συνήθεις δόσεις σε ενήλικες
Εάν παίρνετε PLATOREL για υψηλή χοληστερόλη:
Δόση έναρξης
Η θεραπεία σας με το PLATOREL πρέπει να αρχίσει με τη δόση των 5 mg ή των
10 mg, ακόμη κι αν προηγουμένως έχετε πάρει υψηλότερη δόση διαφορετικής
στατίνης. Η επιλογή της δόσης έναρξης για σας εξαρτάται από:
- Το επίπεδο της χοληστερόλης σας.
- Το επίπεδο κινδύνου, που αντιμετωπίζετε, για καρδιακή προσβολή ή
εγκεφαλικό
- Εάν έχετε κάποιον παράγοντα, που μπορεί να σας καταστήσει πιο
ευαίσθητο σε πιθανές παρενέργειες.
Παρακαλούμε να εξετάσετε μαζί με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ποια
δόση έναρξης του PLATOREL θα είναι πιο κατάλληλη για σας.
Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας δώσει την χαμηλότερη δόση (5 mg)
εάν:
- Είστε ασιατικής καταγωγής (Ιάπωνας, Κινέζος, Φιλιππινέζος,
Βιετναμέζος, Κορεάτης και Ινδός).
- Είστε ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών.
- Έχετε νεφρικά προβλήματα μέτριας βαρύτητας.
- Είστε σε κίνδυνο για μυϊκές ενοχλήσεις και πόνους (μυοπάθεια).
Αύξηση της δόσης και μέγιστη ημερήσια δόση
Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση σας. Αυτό γίνεται για
να πάρετε την ποσότητα του PLATOREL, που είναι σωστή για σας. Αν αρχίσατε
με δόση 5 mg, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να την διπλασιάσει σε 10 mg,
μετά σε 20 mg και μετά σε 40 mg, αν χρειάζεται. Αν αρχίσατε με 10 mg, ο γιατρός
σας μπορεί να αποφασίσει να την διπλασιάσει σε 20 mg και μετά σε 40 mg, αν
χρειάζεται. Από την μια ρύθμιση δόσης στην άλλη πρέπει να αφήνεται διάστημα
4 εβδομάδων.
Η μέγιστη ημερήσια δόση του PLATOREL είναι 40 mg. Είναι μόνο για ασθενείς με
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και με υψηλό κίνδυνο για καρδιακή προσβολή ή
εγκεφαλικό των οποίων τα επίπεδα χοληστερόλης δεν μειώνονται αρκετά με τη
δόση των 20 mg.
Εάν παίρνετε PLATOREL για να μειώσετε τον κίνδυνο να πάθετε καρδιακή
προσβολή, εγκεφαλικό ή σχετικά προβλήματα υγείας:
Η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg ημερησίως. Ωστόσο, ο γιατρός σας μπορεί να
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει χαμηλότερη δόση εάν έχετε κάποιον από τους
παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 - 17 ετών
Η συνήθης δόση έναρξης είναι 5 mg. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση
σας για να βρει τη σωστή ποσότητα του PLATOREL για σας. Η μέγιστη ημερήσια
δόση του PLATOREL είναι 10 mg για παιδιά ηλικίας 6 με 9 ετών και 20 mg για
παιδιά ηλικίας 10 με 17 ετών. Πάρτε τη δόση σας μία φορά την ημέρα. Το
δισκίο PLATOREL 40 mg δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
Λήψη των δισκίων σας
Να καταπίνετε κάθε δισκίο ολόκληρο, πίνοντας νερό.
Το PLATOREL λαμβάνεται μια φορά ημερησίως . Μπορείτε να πάρετε το
PLATOREL οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με ή χωρίς φαγητό.
Προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε ημέρα για να σας
βοηθήσει να το θυμηθείτε.
Τακτικές εξετάσεις χοληστερόλης
Είναι σημαντικό να επιστρέψετε στο γιατρό σας για τακτικές εξετάσεις της
χοληστερόλης σας, για να βεβαιωθείτε ότι η χοληστερόλη σας έχει φθάσει και
παραμένει στο σωστό επίπεδο.
Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τη δόση σας μέχρι να παίρνετε
την ποσότητα του PLATOREL, που είναι σωστή για σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση PLATOREL από την κανονική
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο για οδηγίες.
Αν εισαχθείτε σε νοσοκομείο ή λάβετε αγωγή για άλλη νόσο, ενημερώστε το
ιατρικό προσωπικό ότι παίρνετε το PLATOREL.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PLATOREL
Μην ανησυχείτε, απλά πάρετε την επόμενη προγραμματισμένη δόση σας στη
σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλάσια δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που
ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το PLATOREL
Μιλήστε με τον γιατρό σας αν θέλετε να σταματήσετε να παίρνετε PLATOREL.
Τα επίπεδα χοληστερόλης μπορούν να αυξηθούν ξανά εάν σταματήσετε να
παίρνετε PLATOREL.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Σταματήστε να παίρνετε PLATOREL και ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν
έχετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αλλεργικές αντιδράσεις:
- Δυσκολία στην αναπνοή, μαζί με ή χωρίς πρήξιμο στο πρόσωπο, χείλη,
γλώσσα και / ή στο λάρυγγα.
- Πρήξιμο στο πρόσωπο, χείλη, γλώσσα και / ή στον λάρυγγα, που μπορεί να
προκαλεί δυσκολία στην κατάποση.
- Σοβαρός κνησμός στο δέρμα (με προεξέχουσες δερματικές αλλοιώσεις).
Επίσης σταματήστε να παίρνετε PLATOREL και ενημερώστε τον γιατρό σας
αμέσως εάν έχετε ασυνήθεις ενοχλήσεις ή πόνους στους μύες που συνεχίζονται
για περισσότερο από ό,τι περιμένετε. Τα μυϊκά συμπτώματα είναι πιο συχνά σε
παιδιά και εφήβους από ό,τι σε ενήλικες. Όπως και με τις άλλες στατίνες, ένας
πολύ μικρός αριθμός ατόμων έχει αντιμετωπίσει δυσάρεστες επιδράσεις στους
μύες και σπάνια αυτές προχώρησαν να γίνουν μία δυνητικά επικίνδυνη για τη
ζωή βλάβη στους μύες που είναι γνωστή ως
ραβδομυόλυση
.
Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα
- Πονοκέφαλος
- Πόνος στομάχου
- Δυσκοιλιότητα
- Αίσθημα ασθένειας
- Μυϊκός πόνος
- Αίσθημα αδυναμίας
- Ζάλη
- Αύξηση στην ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα – αυτή συνήθως επιστρέφει στο
φυσιολογικό από μόνη της χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η λήψη των
δισκίων του PLATOREL (μόνο για το PLATOREL 40 mg)
- Διαβήτης. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπών στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο
γιατρός σας θα σάς παρακολουθεί ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα
- Δερματικό εξάνθημα, κνησμός ή άλλες δερματικές αντιδράσεις
- Αύξηση στην ποσότητα των πρωτεΐνης στα ούρα – αυτή συνήθως επιστρέφει
στο φυσιολογικό από μόνη της χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η λήψη
των δισκίων του PLATOREL (μόνο για το PLATOREL 5 mg, 10 mg και 20 mg)
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα
- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση – τα σημεία περιλαμβάνουν οίδημα στο
πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα και/ή τον λάρυγγα, δυσκολία στην
κατάποση και την αναπνοή, σοβαρό κνησμό στο δέρμα (με προεξέχουσες
δερματικές αλλοιώσεις). Αν νομίζετε ότι εκδηλώνετε μια αλλεργική
αντίδραση, τότε πρέπει αμέσως να διακόψετε τη λήψη του
PLATOREL και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
- Μυϊκή βλάβη σε ενήλικες –ως προφύλαξη, σταματήστε να παίρνετε
PLATOREL και ειδοποιείστε τον γιατρό σας αμέσως αν έχετε
οποιεσδήποτε ασυνήθεις ενοχλήσεις ή πόνους στους μύες σας που
παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που θα αναμένατε.
- Σοβαρός πόνος στο στομάχι (φλεγμονή στο πάγκρεας)
- Αύξηση των ηπατικών ενζύμων στο αίμα
- Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων
Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα
- Ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών)
- Ηπατίτιδα (φλεγμονή στο ήπαρ).
- Ίχνη αίματος στα ούρα σας
- Βλάβη στα νεύρα των ποδιών και των χεριών σας (όπως μούδιασμα)
- Πόνος στις αρθρώσεις
- Απώλεια μνήμης
- Διόγκωση μαστού στους άνδρες (γυναικομαστία)
Μη γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα
- Διάρροια (χαλαρά κόπρανα)
- Σύνδρομο Stevens-Johnson (σοβαρή φλυκταινώδης κατάσταση του δέρματος,
στόματος και γεννητικών οργάνων)
- Βήχας
- Λαχάνιασμα
- Οίδημα (πρήξιμο)
- Διαταραχές του ύπνου, συμπεριλαμβανομένων αϋπνίας και εφιαλτών
- Σεξουαλικές δυσκολίες
- Κατάθλιψη
- Αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων επίμονου βήχα και/ή
λαχάνιασμα ή πυρετό
- Κάκωση τένοντα
- Μυϊκή αδυναμία που είναι συνεχής
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585. Ιστότοπος:http :// www . eof . gr ή στις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες της Κύπρου, Υπουργείο Υγείας, CY-1475,
www.moh.phs.gov.cy/phs, Fax: +357 22608649. Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το PLATOREL
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στο blister μετά τo EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Φυλάσσεται σε θερμόκρασία μικρότερη των 30°C.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το PLATOREL
- Η δραστική ουσία είναι η ροσουβαστατίνη.
Κάθε 5 mg δισκίο περιλαμβάνει 5 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 5.2
ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου.
Κάθε 10 mg δισκίο περιέχει 10 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 10.4
ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου.
Κάθε 20 mg δισκίο περιέχει 20 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 20.8
ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου.
Κάθε 40 mg δισκίο περιέχει 40 mg ροσουβαστατίνης ισοδύναμης με 41.7
ροσουβαστατίνης ασβεστιούχου.
- Τα άλλα έκδοχα είναι: microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate
anhydous, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, triacetin, iron
oxide yellow (Ε172), lactose (βλ. Παράγραφο 2 Το “PLATOREL” περιέχει
λακτόζη”).
PLATOREL 10 mg, 20 mg, 40 mg: Iron oxide red (Ε172).
Εμφάνιση του PLATOREL και περιεχόμενα της συσκευασίας
Τα PLATOREL 5 mg δισκία είναι κίτρινα, στρογγυλά (Ø 6 mm) επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Τα PLATOREL 10 mg δισκία είναι ροζ, στρογγυλά (Ø 7 mm) επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Τα PLATOREL 20 mg δισκία είναι ροζ, στρογγυλά (Ø 9 mm) επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία με χαραγή στη μία πλευρά. Η χαραγή δεν χρησιμεύει για
για τον διαχωρισμό του δισκίου σε ίσες δόσεις.
Τα PLATOREL 40 mg δισκία είναι ροζ, οβάλ (11.5 × 7 mm) επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
Το PLATOREL συσκευάζεται σε Alu-Alu blisters.
<5 mg, 40 mg>
Μεγέθη συσκευασίας: 14, 28, 30, 100 δισκία
<10 mg, 20 mg>
Μεγέθη συσκευασίας: 14, 20, 28, 30, 100 δισκία
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφόρος Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής, Ελλάδα
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει λάβει έγκριση στα Κράτη Μέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις παρακάτω ονομασίες:
Ισλανδία: PLATOREL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmuhúðaðar töflur
Κύπρος: PLATOREL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία
Γερμανία: PLATOREL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg Filmtabletten
Ελλάδα: PLATOREL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία
Ιταλία: PLATOREL
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις MM/YYYY.