ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
EDARCLOR 40 MG/12.5 MG ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
EDARCLOR 40 MG/25 MG ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη/χλωροθαλιδόνη
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα
επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε
να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που
ενδεχομένως παρουσιάζετε.Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Edarclor και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Edarclor
3. Πώς να πάρετε το Edarclor
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Edarclor
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EDARCLOR ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Edarclor περιέχει δύο δραστικές ουσίες, μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη και
χλωροθαλιδόνη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής
πίεσης (υπέρτασης) σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών):
- Η μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που
ονομάζονται αποκλειστές
των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ. Μειώνει την πίεση του αίματος με τη
χαλάρωση των
αιμοφόρων αγγείων.
- Η χλωροθαλιδόνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
διουρητικά. Μειώνει την
πίεση του αίματος βοηθώντας το σώμα να απαλλαγεί από τα περιττά υγρά,
κάνοντας τα νεφρά σας
1
να παράγουν περισσότερα ούρα.
Θα σας δοθεί Edarclor μόνο εάν η θεραπεία με μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη από
μόνη της δεν έχει ρυθμίσει επαρκώς την αρτηριακή σας πίεση. Όταν δίνονται
μαζί, οι δύο δραστικές ουσίες του Edarclor, βοηθούν να μειωθεί η αρτηριακή
πίεση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αν κάποια από αυτές δινόταν μόνη της.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ EDARCLOR
ΜΗΝ πάρετε το Edarclor
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη μεδοξομιλική
αζιλσαρτάνη ή στη χλωροθαλιδόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- σε περίπτωση που είστε έγκυος. (To Edarclor δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά την κύηση - δείτε την παράγραφο Κύηση).
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική νόσο.
- εάν έχετε σοβαρή νεφρική νόσο.
- εάν δεν παράγετε καθόλου ούρα.
- εάν έχετε χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα που δεν μπορούν να
διορθωθούν παρά τη θεραπεία.
- εάν έχετε μη φυσιολογικά υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας.
- εάν έχετε μη φυσιολογικά υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα
σας που προκαλούν συμπτώματα (ουρική αρθρίτιδα).
- εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε
αγωγή με ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει
αλισκιρένη.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Πριν πάρετε ή ενώ παίρνετε Edarclor, ενημερώστε τον γιατρό σας:
- σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τα νεφρά
- σε περίπτωση που κάνετε αιμοκάθαρση ή κάνατε πρόσφατα μεταμόσχευση
νεφρού
- σε περίπτωση που υποφέρετε από προβλήματα στο συκώτι
- σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με την καρδιά (όπως καρδιακή
ανεπάρκεια, πρόσφατη καρδιακή προσβολή)
- σε περίπτωση που είχατε ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο
- σε περίπτωση που έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση ή αισθάνεστε ζάλη,
αδυναμία, ανησυχία ή «ελαφρύ» κεφάλι
- σε περίπτωση που έχετε μυϊκούς πόνους ή κράμπες ή μυϊκή κόπωση
- σε περίπτωση που έχετε ναυτία και εμετό, διάρροια, ξηροστομία, δίψα ή
κόπωση
- σε περίπτωση που παίρνετε διουρητικά ή
- σε περίπτωση που παράγετε μειωμένη ποσότητα ούρων
Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα σοβαρής αφυδάτωσης ή υπονατριαιμίας. Ο
γιατρός σας θα πρέπει να διορθώσει αυτά τα προβλήματα, πριν πάρετε Edarclor
- σε περίπτωση που έχετε ασθένεια των επινεφριδίων που είναι γνωστή ως
πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός
- σε περίπτωση που σας έχουν πει ότι έχετε στένωση των βαλβίδων της
καρδιάς (γνωστή ως “στένωση της αορτικής ή της μιτροειδούς βαλβίδας”)
ή ότι η πυκνότητα του μυός της καρδιάς σας έχει αυξηθεί μη φυσιολογικά
(γνωστή ωςαποφρακτική υπερτροφική καρδιομυοπάθεια”)
- σε περίπτωση που ακολουθείτε θεραπεία με λίθιο (χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση των
προβλημάτων ψυχικής υγείας).
2
- εάν λαμβάνετε, οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:
έναν αναστολέα ΜΕΑ (για παράδειγμα εναλαπρίλη, λισινοπρίλη,
ραμιπρίλη κ.λ.π),
ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με
διαβήτη.
αλισκιρένη
Ο γ μ ιατρός σας πορεί να ελέγξει τη λειτουργία των νεφρών σας, την αρτηριακή
( . . σας πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών π χ κάλιο, ασβέστιο, νάτριο,
μαγνήσιο ή χλώριο) μ μ . στο αί α σας σε τακτά διαστή ατα Ο γιατρός σας μπορεί
επίσης να ελέγξει τα επίπεδα γλυκόζης, ουρικού οξέος, χοληστερίνης και
τριγλυκεριδίων (λιπίδια του αίματος).
« EdarΒλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο Μην πάρετε το clor».
Θα πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να
μείνετε) έγκυος. Το Edarclor δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση και
πρέπει να διακόπτεται εάν μείνετε έγκυος, διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη στο μωρό σας εφόσον χρησιμοποιηθεί (δείτε την παράγραφο για την
κύηση).
Παιδιά και έφηβοι
Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Edarclor σε παιδιά ή εφήβους κάτω των
18 ετών. Για το λόγο αυτό, το Edarclor δεν θα πρέπει να δίνεται σε παιδιά ή
εφήβους κάτω των 18 ετών.
Άλλα φάρμακα και Edarclor
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας
έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Το Edarclor μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια
άλλα φάρμακα, ενώ ορισμένα φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο Edarclor.
Συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από τα
παρακάτω φάρμακα:
- Λίθιο (φάρμακο για προβλήματα ψυχικής υγείας)
- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), όπως ιβουπροφαίνη,
δικλοφαινάκη ή σελεκοξίβη (φάρμακα που ανακουφίζουν από τον πόνο και
τη φλεγμονή)
- Ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) αν παίρνετε πάνω από 3 g την ημέρα
(φάρμακο που ανακουφίζει από τον πόνο και τη φλεγμονή)
- Φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας. Τα φάρμακα
αυτά περιλαμβάνουν συμπληρώματα καλίου, καλιοσυντηρητικά φάρμακα
(ορισμένα διουρητικά) ή
υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο
- Φάρμακα που συσχετίζονται με χαμηλό κάλιο στο αίμα (υποκαλιαιμία) όπως
κορτικοστεροειδή (π.χ. πρεδνιζόνη), ACTH (μία ορμόνη), αμφοτερικίνη (ένα
αντιμυκητιασικό
φάρμακο) και καρβενοξολόνηρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ελκών
στο στόμα)
- Ηπαρίνη (φάρμακο που αραιώνει το αίμα)
- Αλισκιρένη ή άλλα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης,
όπως εναλαπρίλη, λισινοπρίλη, ραμιπρίλη ή βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη,
3
ιρβεσαρτάνη
- Άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής
αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη, της ουρικής αρθρίτιδας ή του άσθματος
- Δακτυλίτιδα (ένα φάρμακο για προβλήματα καρδιάς)
- Αντιχολινεργικά, όπως ατροπίνη που χρησιμοποιείται για κοιλιακούς ή
στομαχικούς σπασμούς ή για κράμπες
- Αμανταδίνη (ένα φάρμακο για τη νόσο του Parkinson)
- Χολεστυραμίνη (χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιπέδων
χοληστερόλης στο αίμα)
- Κυκλοσπορίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ρευματικών
νοσημάτων ή μετά από
μεταμόσχευση)
- Φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου, όπως η κυκλοφωσφαμίδη ή η
μεθοτρεξάτη
- Συμπληρώματα βιταμίνης D και ασβεστίου
μ Ο γιατρός σας πορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση σας και/ ή να λάβει άλλες
προφυλάξεις ε ( άν παίρνετε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή αλισκιρένη βλέπε επίσης
« Edarπληροφορίες στην παράγραφο Μην πάρετε το clor» « και Προειδοποιήσεις και
»).προφυλάξεις
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Θα πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή μπορεί να
μείνετε) έγκυος. Κανονικά ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει να σταματήσετε
να λαμβάνετε το Edarclor προτού μείνετε έγκυος ή μόλις μάθετε ότι κυοφορείτε
και θα σας συμβουλεύσει να λάβετε άλλο φάρμακο αντί του Edarclor.
Το Edarclor δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση και πρέπει να
διακόπτεται εάν είστε ολίγων μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί.
Γαλουχία
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να
θηλάζετε. Το Edarclor δεν συνιστάται για μητέρες οι οποίες θηλάζουν και ο
γιατρός σας μπορεί να επιλέξει εναλλακτική θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε
να θηλάσετε, ιδιαίτερα εάν το βρέφος σας είναι νεογέννητο ή γεννήθηκε
πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Edarclor είναι απίθανο να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή
χειρισμού μηχανών. Ωστόσο ορισμένα άτομα μπορεί να αισθανθούν κούραση ή
ζάλη όταν παίρνουν το Edarclor και αν αυτό συμβεί και σε εσάς, μην οδηγείτε
ούτε να χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ EDARCLOR
Πάντοτε να παίρνετε το Edarclor αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Είναι
σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Edarclor κάθε μέρα.
Το Edarclor λαμβάνεται από το στόμα. Παίρνετε το δισκίο με αρκετή ποσότητα
νερού.
Μπορείτε να πάρετε το Edarclor με ή χωρίς τροφή.
4
- Η συνηθισμένη αρχική δόση είναι ένα δισκίο των 40 mg/12.5 mg μια φορά
την ημέρα. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει αυτή τη δόση το πολύ σε ένα
δισκίο των 40 mg/25 mg μια φορά την ημέρα, ανάλογα με την απόκριση
της αρτηριακής πίεσης.
- Θα πρέπει να πείτε στο γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να παίρνετε Edarclor, εάν
έχετε χάσει πρόσφατα σωματικά υγρά π.χ. λόγω εμετού ή διάρροιας, ή
παίρνοντας διουρητικά.
- Αν υποφέρετε από άλλες συνυπάρχουσες ασθένειες όπως καρδιακή
ανεπάρκεια, ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη
αρχική δόση.
Μια μείωση της πίεσης του αίματός σας θα είναι μετρήσιμη μέσα σε 1-2
εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας, ενώ το πλήρες αποτέλεσμα της δόσης
σας θα παρατηρηθεί σε 4 εβδομάδες.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Edarclor από την κανονική
Εάν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία ή αν κάποιος άλλος πάρει το
φάρμακό σας, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας. Μπορεί να αισθανθείτε
λιποθυμία ή ζάλη αν πάρετε δόση μεγαλύτερη από την κανονική.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Edarclor
Mην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Απλά
πάρτε την επόμενη δόση στη συνηθισμένη ώρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Edarclor
Αν σταματήσετε να παίρνετε το Edarclor, η αρτηριακή πίεσή σας μπορεί να
αυξηθεί και πάλι. Για τον λόγο αυτό, μην σταματήσετε να παίρνετε το Edarclor
χωρίς πρώτα να ρωτήσετε τον γιατρό σας για εναλλακτικές επιλογές
θεραπείας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Edarclor μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Edarclor
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε το Edarclor και ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια αν εκδηλώσετε κάποια από τις παρακάτω αλλεργικές
αντιδράσεις, οι οποίες συμβαίνουν σπάνια (σε λιγότερα από 1 στα
1.000 άτομα):
- Δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση ή πρήξιμο του προσώπου, των
χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού (αγγειοοίδημα)
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν
περισσότερα από 1 στα 10 άτομα:
- Αυξημένη κρεατινίνη ορού στο αίμα (δείκτης νεφρικής λειτουργίας)
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα από 1
στα 10 άτομα:
- Ζάλη και τάση λιποθυμίας όταν σηκώνεστε
5
- Διάρροια
- Ναυτία
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση), η οποία μπορεί να σας κάνει να
αισθανθείτε λιποθυμία ή ζάλη
- Αίσθημα κόπωσηςόπωση)
- Μυϊκοί σπασμοί
- Αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα
από 1 στα 100 άτομα:
- Δερματικό εξάνθημα και κνησμός
- Λιποθυμία (συγκοπή)
- Αίσθημα φαγούρας, αίσθημα μυρμηγκιάσματος (παραισθησία)
- Εμετός
- Ουρική αρθρίτιδα που προκαλεί πόνο και πρήξιμο στις αρθρώσεις
- Ανεπάρκεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία)
- Αύξηση ή μείωση του καλίου στο αίμα
- Μείωση των επιπέδων νατρίου στο αίμα
- Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με καθένα από τα
μεμονωμένα συστατικά, μπορεί να αποτελούν δυνητικές ανεπιθύμητες
ενέργειες με το Edarclor, ακόμη και εάν δεν παρατηρήθηκαν σε κλινικές
μελέτες με αυτό το προϊόν.
Μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη
Σε ασθενείς που λαμβάνουν μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη μόνο, έχουν
αναφερθεί επιπλέον οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα από 1
στα 10 άτομα:
- Πρήξιμο των χεριών, των αστραγάλων ή των ποδιών είναι πιο συχνό
όταν η μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη λαμβάνεται με αμλοδιπίνη (έναν
αναστολέα των διαύλων ασβεστίου για τη θεραπεία της υπέρτασης)
από ότι όταν η μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη λαμβάνεται μόνη της
(λιγότερα από 1 στα 100 άτομα)
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα
από 1 στα 100 άτομα:
- Ημικρανία
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα
από 1 στα 1.000 άτομα:
- Αλλαγές στα αποτελέσματα εξετάσεων αίματος,
συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών επιπέδων της πρωτεΐνης των
ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμοσφαιρίνη).
6
Χλωροθαλιδόνη
Σε ασθενείς που λαμβάνουν χλωροθαλιδόνη μόνο, έχουν αναφερθεί επιπλέον οι
ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν
περισσότερα από 1 στα 10 άτομα:
- Αυξημένα επίπεδα λίπους (λιπίδια του αίματος) στο αίμα
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα από 1
στα 10 άτομα:
- Απώλεια της όρεξης
- Στομαχικές διαταραχές
- Δερματικό εξάνθημα με φαγούρα
- Ανικανότητα στους άνδρες
- Χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα
από 1 στα 1.000 άτομα:
- Σάκχαρο στα ούρα (γλυκοζουρία)
- Επιδείνωση του διαβήτη
- Ακανόνιστος καρδιακός παλμός
- Κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών που προκαλείται από προβλήματα
στο συκώτι
(ίκτερος)
- Αυξημένη ευαισθησία στο ηλιακό φως
- Φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος
- Αναπνευστικά προβλήματα λόγω του νερού (οίδημα) στους πνεύμονες
- Φλεγμονή των νεφρών
- Πονοκέφαλος
- Πόνος στο στομάχι
- Δυσκοιλιότητα
- Αυξημένο ασβέστιο στο αίμα
- Μεταβολές στον αριθμό των κυττάρων στο αίμα, συμπεριλαμβανομένης
της αύξησης
ορισμένων λευκών αιμοσφαιρίων (ηωσινοφιλία), χαμηλός αριθμός λευκών
αιμοσφαιρίων (λευκοπενία, ακοκκιοκυτταραιμία) και χαμηλός αριθμός
αιμοπεταλίων
(θρομβοπενία)
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν λιγότερα
από 1 στα 10.000 άτομα:
- Χαμηλά επίπεδα χλωρίου στο αίμα
- Φλεγμονή του παγκρέατος, που προκαλεί σοβαρό πόνο στο στομάχι και
στην πλάτη
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος http://www.eof.gr.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
7
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ EDARCLOR
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Edarclor μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα
του μήνα που αναφέρεται.
Φυλάσσετε το Edarclor στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την
υγρασία.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας
για την φύλαξή του.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Edarclor
- Οι δραστικές ουσίες είναι μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη (ως κάλιο) και
χλωροθαλιδόνη είτε 40
mg/12.5 mg ή 40 mg/25 mg.
- Τα άλλα συστατικά είναι: μαννιτόλη, φουμαρικό οξύ (για ρύθμιση του
pH), υδροξείδιο του
νατρίου (για ρύθμιση του pH), υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, κροσποβιδόνη
(Τύπου Α),
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του τιτανίου
(Ε171), οξείδιο του
σιδήρου, κόκκινο και οξείδιο του σιδήρου, μαύρο (Ε172), υπρομελλόζη
2910, τάλκης,
πολυαιθυλενογλυκόλη 8000 και shellac.
Εμφάνιση του Edarclor και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Edarclor 40 mg/12.5 mg είναι ωχροκόκκινου χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία τα οποία αναγράφουν "A/C 40/12.5" στη
μία πλευρά.
Το Edarclor 40 mg/25 mg είναι ανοιχτού κόκκινου χρώματος, στρογγυλά,
αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία τα οποία αναγράφουν "A/C
40/25" στη μία πλευρά.
Το Edarclor διατίθεται σε συσκευασίες κυψελών (blister) αργιλίου/αργιλίου με
ενσωματωμένη ή μη ενσωματωμένη αφυγραντική ουσία, με κάθε μία ταινία
blister να έχει 14 δισκία. Οι ταινίες των 14 δισκίων τοποθετούνται μέσα σε
κουτιά που περιέχουν:
- 14, 28 ή 56 δισκία για τα δισκία 40 mg/12.5 mg
- 14, 28 ή 56 δισκία για τα δισκία 40 mg/25 mg
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
8
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Δανία
Παραγωγός:
Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Ιρλανδία
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της
άδειας κυκλοφορίας:
Nederland
Takeda Nederland bv
Tel: +31 23 56 68 777
Ελλάδα
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 80 09 111-120
Portugal
Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.
Tel: +351 932 333 108
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό
τόπο του {Κράτους Μέλους/Εθνικού Οργανισμού} .
9