ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : VERSALBA
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Bendazac
Bendazac 30 κρέμας
- Bendazac C
16
H
14
N
2
O
3
[[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]-oxy] acetic acid
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα εξωτερικής χρήσης
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:
Οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. ¨Έκζεμα των νεογνών, ερύθημα, παράτριμμα,
γαλακτόχρους εσχάρα. Δερματικά έλκη (κιρσογενή και τροφικά, γενικά). Ραγάδες των εγκύων,
δερματίτιδα συνεχείας, ενδογενές ή εξωγενές έκζεμα, σιγματορροική δερματίτιδα, νευροδερμα-
τίτιδα, εντοπισμένος κνησμός (γεννητικών οργάνων ή δακτυλίου), δυσιδρωσία, εγκαύματα, ηλιακό
ερύθημα, ακτινοδερματίτιδα, δήγματα εντόμων
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Επάλειψη της πάσχουσας περιοχής με ελαφρά εντριβή 2-3 φορές την ημέρα.
4.3. Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία απέναντι στη δραστική ουσία.
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ευαισθητοποιήσεως
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν έχουν αναφερθεί
4.6 Κύηση-Θηλασμός : Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της
κύησης όσο και του θηλασμού
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Η χρήση του
VERSALBA δεν επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε δερματίτιδες κατά την οξεία φάση, είναι δυνατόν η εφαρμογή της
κρέμας να δημιουργήσει αίσθημα καύσου και ερεθισμό. Το φαινόμενο είναι παροδικού
χαρακτήρα.
4.9. Υπερδοσολογία:
Στη συνιστώμενη δοσολογία και σε μακροχρόνια χορήγηση καμία από τις φυσιολογικές
παραμέτρους δεν μεταβάλλεται. Η LD
50
στον μυ είναι 885mg/kg peros και στον επίμυ 1200 mg/kg
peros.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:
Αντιφλεγμονώδες τοπικής χρήσης
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:
Δεν αναφέρονται
5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια:
Πολυάριθμες μελέτες σε πειραματόζωα απέδειξαν την ασφάλεια χρήσης του ιδιοσκευάσματος
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
6.1. Κατάλογος εκδόχων: Paraffin liquid, White soft paraffin, Cetostearyl alcohol, Amerchol,
Cetomacrogol 1000, Chlorocresol, Water purified
6.2. Aσυμβατότητες: Δεν αναφέρονται
6.3. Διάρκεια ζωής: 36 μήνες
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω από τους 25º C.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη: Κουτί που περιέχει ένα σωληνάριο από αλουμίνιο με
80g λευκής κρέμας
6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: Δεν απαιτούνται
6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αχαϊας και Τροιζηνίας - 145 64 Νέα Κηφισιά - Τηλ.: 2106269200
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 48533
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:
25-1-78 / 19-11-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
13.1.98