ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
One-Alpha
/LEO 0,25 mcg, 0,50 mcg, ή 1 mcg καψάκιο μαλακό
One-Alpha
/LEO 2 mcg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε καψάκιο μαλακό περιέχει 0,25 mcg, 0,50 mcg, ή 1 mcg
alphacalcidol (- υδροξυχοληκαλσιφερόλη).
Κάθε ml ποσίμων σταγόνων περιέχει 2 mcg alfacalcidol (1α-
υδροξυχοληκαλσιφερόλη) και κάθε σταγόνα περιέχει 0,1 mcg.
Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Καψάκια: Sesame oil 99,90 mg
Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα: Ethanol 113 mg, sorbitol 452 mg,
methylparaben (E218) 1,5 mg, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil 22,6 mg
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκιο, μαλακό
Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το One-Alpha
/LEO ενδείκνυται για νόσους που προκαλούνται από
διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου ως συνέπεια της
μειωμένης ενδογενούς παραγωγής της 1,25-Dihydroxyvitamin D3.
Οι κύριες ενδείξεις είναι:
Νεφρική οστεοδυστροφία.
Μετεγχειρητικός ή ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός.
Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός.
Ως βοήθημα στην αντιμετώπιση του τριτογενούς
υπερπαραθυρεοειδισμού.
Ανθιστάμενη στη βιταμίνη D ραχίτιδα ή οστεομαλακία,
Οστεομαλακία ή ραχίτιδα σιτιογενής ή μετά από δυσαπορρόφηση.
Σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης οφειλόμενες σε ανεπάρκεια
βιταμίνης D.
4.2. Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης
Αρχική δόση.
Ενήλικες και παιδιά με βάρος σώματος πάνω από 20 kg: 1 mcg την
ημέρα.
Παιδιά σωματικού βάρους κάτω των 20 kg: 0,05 mcg/kg/ημέρα.
Νεογέννητα και πρόωρα: 0,05-0,1 mcg/kg/ημέρα.
Έχει σημασία να ρυθμιστεί η δοσολογία στη συνέχεια ανάλογα με
τις βιοχημικές αντιδράσεις και για να αποφευχθεί
υπερασβεστιαιμία. Οι δείκτες αποκρίσεως περιλαμβάνουν τα
επίπεδα ασβεστίου του ορού, αλκαλικής φωσφατάσης,
παραθορμόνης ορού, απεκκρίσεως ασβεστίου με τα ούρα και
ακτινογραφικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι ασθενείς με σοβαρή
οστεοδυστροφία (εκτός εκείνων με νεφρική ανεπάρκεια) μπορούν να
ανέχονται υψηλότερες δόσεις χωρίς να αναπτύξουν
υπερασβεστιαιμία. Αλλά η αδυναμία του ασβεστίου του ορού να
αυξηθεί αμέσως σε οστεομαλακικούς ασθενείς, δεν σημαίνει
αναγκαστικά ότι απαιτείται υψηλότερη δόση,
εφ' όσον το ασβέστιο από την αυξημένη εντερική απορρόφηση
ασβεστίου μπορεί να ενσωματωθεί σε αφαλατωμένα οστά. Οι
περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται σε δόσεις μεταξύ 1 και 3
mcg την ημέρα.
Οι απαιτούμενες δόσεις μειώνονται γενικά σε ασθενείς με
οστεοπάθεια όταν υπάρχουν βιοχημικές ή ακτινογραφικές ενδείξεις
επούλωσης των οστών και στους υποπαραθυρεοειδικούς ασθενείς
μετά από την επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στον ορό.
Οι δόσεις συντήρησης κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0,25 και 1 mcg
την ημέρα. Οι ασθενείς που παίρνουν βαρβιτουρικά ή άλλα
αντισπασμωδικά, μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερες δόσεις One-
Alpha
για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
4.3. Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Υπερασβεστιαιμία
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με One-Alpha
, τα επίπεδα του
ασβεστίου στον ορό και φωσφόρου στον ορό θα πρέπει να
παρακολουθούνται τακτικά. Το PTHαραθυρεοειδής ορμόνη), η
αλκαλική φωσφατάση και το γινόμενο ασβεστίου φωσφόρου θα
πρέπει να παρακολουθούνται όπως κλινικά ενδείκνυται.
Μπορεί να παρουσιαστεί υπερασβεστιαιμία σε ασθενείς υπό
θεραπεία με One-Alpha
®
. Για αυτό το λόγο, οι ασθενείς θα πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά με τα κλινικά συμπτώματα που συνδέονται
με την υπερασβεστιαιμία. Τα σημεία της υπερασβεστιαιμίας είναι
ανορεξία, κόπωση, ναυτία και έμετος, δυσκοιλιότητα ή διάρροια,
πολυουρία, εφίδρωση, πονοκέφαλος, πολυδιψία, υπέρταση, υπνηλία
και ίλιγγος.
Η υπερασβεστιαιμία μπορεί να διορθωθεί γρήγορα με τη διακοπή
της θεραπείας μέχρι τα επίπεδα ασβεστίου του πλάσματος
επιστρέψουν στα φυσιολογικά (σε περίπου μία εβδομάδα). Η
χορήγηση One-Alpha
®
μπορεί να ξεκινήσει ξανά σε μειωμένη δόση (η
μισή από την προηγούμενη δόση) με παρακολούθηση του ασβεστίου
(βλέπε παράγραφο 4.8).
Παρατεταμένη υπερασβεστιαιμία μπορεί να επιδεινώσει την
αρτηριοσκλήρωση, την ασβέστωση της καρδιακής βαλβίδας ή τη
νεφρολιθίαση και συνεπώς η παρατεταμένη υπερασβεστιαιμία θα
πρέπει να αποφεύγεται όταν το One-Alpha
®
χρησιμοποιείται σε
αυτούς τους ασθενείς. Έχει παρατηρηθεί παροδική ή ακόμη και
μεγάλης διάρκειας επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών. Το One-
Alpha
®
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με
ασβεστώσεις του πνευμονικού ιστού καθώς αυτό μπορεί να
καταλήξει σε καρδιακή νόσο.
Σε ασθενείς με νεφρική οστική νόσο ή σοβαρά μειωμένη νεφρική
λειτουργία, ένας δεσμευτικός παράγοντας φωσφόρου θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την alfacalcidol ώστε να
παρεμποδίσει την αύξηση του φωσφόρου στον ορό και πιθανή
μεταστατική ασβέστωση.
Το One-Alpha
®
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς
με κοκκιοματώδη νοσήματα όπως η σαρκοείδωση όπου η
ευαισθησία στη βιταμίνη D είναι αυξημένη λόγω αυξημένης δράσης
υδροξυλίωσης.
Ταυτόχρονη χρήση γλυκοσιδών της δακτυλίτιδος με την παρουσία
υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται στη χορήγηση βιταμίνης D,
αυξάνει την πιθανότητα για καρδιακές αρρυθμίες.
Τα One-Alpha
®
καψάκια περιέχουν σησαμέλαιο ως έκδοχο. Το
σησαμέλαιο μπορεί σπανίως να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις.
Το One-Alpha
®
πόσιμες σταγόνες περιέχει 14 vol % αιθανόλη (αλκοόλ)
ως έκδοχο, δηλαδή έως και 340 mg αιθανόλη ανά δόση (που
αντιστοιχεί σε 6 μικρογραμμάρια alfacalcidol), ισοδύναμα με 9 ml
μπύρας ή 4.5 ml κρασιού. Το περιεχόμενο αλκοόλ μπορεί να είναι
επιβλαβές για αυτούς που πάσχουν από αλκοολισμό. Το περιεχόμενο
αλκοόλ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις έγκυες ή θηλάζουσες
γυναίκες, τα παιδιά και τις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ασθενείς
με ηπατική νόσο ή επιληψία.
Το One-Alpha
®
πόσιμες σταγόνες περιέχει σορβιτόλη ως έκδοχο και οι
ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Το One-Alpha
®
πόσιμες σταγόνες περιέχει methylparahydroxybenzoate ως
έκδοχο. Το methylparaben μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις (πιθανά επιβραδυνόμενες).
Το One-Alpha
®
πόσιμες σταγόνες περιέχει polyoxyl 40 hydrogenated castor
oil ως έκδοχο. Το polyoxyl 40 hydrogenated castor oil μπορεί να
προκαλέσει στομαχική διαταραχή και διάρροια.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Διουρητικά κατηγορίας θ ειαζιδών και παρασκευάσματα που
περιέχουν ασβέστιο
Ταυτόχρονη χρήση διουρητικών της κατηγορίας των θειαζιδών ή
παρακευασμάτων που περιέχουν ασβέστιο μπορεί να ενισχύσει τον
κίνδυνο υπερασβεστιαιμίας. Τα επίπεδα ασβεστίου θα πρέπει να
παρακολουθούνται.
Άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη D
Ταυτόχρονη χρήση άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν
βιταμίνη D μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο υπερασβεστιαιμίας. Η
χρήση πολλαπλών αναλόγων της βιταμίνης D θα πρέπει να
αποφεύγεται.
Αντισπασμωδικά
Τα αντισπασμωδικά (π.χ. βαρβιτουρικά, φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη
ή πριμιδόνη) επιφέρουν την επαγωγή ενζύμων που έχει ως
αποτέλεσμα τον αυξημένο μεταβολισμό της alfacalcidol. Οι ασθενείς
που λαμβάνουν αντισπασμωδικά μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερες
δόσεις One-Alpha
®
.
Χολεστυραμίνη
Ταυτόχρονη από του στόματος χορήγηση χολεστυραμίνης μπορεί να
επηρεάσει την την εντερική απορρόφηση των από του στόματος
μορφών του One-Alpha
®
.
Το One-Alpha
®
θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον μία ώρα πριν, ή
4 με 6 ώρες μετά τη λήψη χολεστυραμίνης με σκοπό να
ελαχιστοποιηθεί ο πιθανός κίνδυνος αλληλεπίδρασης.
Αντιόξινα που περιέχουν μαγνήσιο
Η απορρόφηση των αντιόξινων που περιέχουν μαγνήσιο μπορεί να
ενισχυθεί από το One-Alpha
®
, αυξάνοντας τον κίνδυνο
υπερμαγνησιαιμίας.
Παρασκευάσματα που περιέχουν αργίλιο
Το One-Alpha
®
μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση του αργιλίου στον
ορό.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν παρασκευάσματα που περιέχουν
αργίλιο (π. υδροξείδιο του αργιλίου, sucralfate) θα πρέπει να
παρακολουθούνται για σημεία τοξικότητας που σχετίζονται με
αργίλιο.
4.6. Γονιμότητα, Κύηση και Γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της alfacalcidol σε
έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική
τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3).
Το One-Alpha
®
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη
εκτός εάν είναι καθαρά απαραίτητο καθώς η υπερασβεστιαιμία
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει συγγενείς
διαταραχές στους απογόνους. Πρέπει να δίδεται προσοχή στις
γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης.
Θηλασμός
Το One-Alpha
®
εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Πρέπει να ληφθεί
απόφαση εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/θα αποφευχθεί
η θεραπεία με One-Alpha
®
λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του
θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα.
Τα βρέφη που προέρχονται από μητέρες που χρησιμοποιούν
alfacalcidol θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για
υπερασβεστιαιμία.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες όσον αφορά την
επίδραση της alfacalcidol στη γονιμότητα.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Η alfacalcidol δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, ο ασθενής θα
πρέπει να ενημερώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί ζάλη κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και να το λαμβάνει υπόψη του όταν οδηγεί ή
χειρίζεται μηχανές.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ο υπολογισμός της συχνότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών
βασίζεται σε ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων από κλινικές
μελέτες καθώς και από αυθόρμητες αναφορές.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι
διάφορες δερματικές αντιδράσεις όπως κνησμός και εξάνθημα,
υπερασβεστιαιμία, γαστρεντερικός πόνος/δυσφορία,
υπερφωσφαταιμία και ασβέστωση.
Τα συμπτώματα και τα σημεία τα οποία μπορεί να παρατηρηθούν σε
συνδυασμό με την υπερασβεστιαιμία είναι ανορεξία, κόπωση,
ναυτία και έμετος, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, πολυουρία, εφίδρωση,
πονοκέφαλος, πολυδιψία, υπνηλία και ίλιγγος.
Η παρατεταμένη υπερασβεστιαιμία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
νεφροασβέστωση /νεφρολιθίαση και νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε
παράγραφο 4.4). Νεφρική ανεπάρκεια έχει αναφερθεί μετά την
κυκλοφορία του προϊόντος.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται κατά MedDRA
Κατηγορία Οργανικό Σύστημα (SOC) και οι μεμονωμένες
ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο
συχνά αναφερόμενες. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας
εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται κατά
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πολύ συχνές > 1/10
Συχνές > 1/100 και < 1/10
Όχι συχνές > 1/1.000 και < 1/100
Σπάνιες > 1/10.000 και < 1/1.000
Πολύ σπάνιες < 1/10.000
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Συχνές:
(1/100 και < 1/10)
Υπερασβεστιαιμία
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Υπερφωσφαταιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Συγχυτική κατάσταση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Πονοκέφαλος
Σπάνιες:
( ≥1/10.000 και <1/1.000)
Ζάλη
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές:
(≥1/100 και < 1/10)
Κοιλιακός πόνος και δυσφορία
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Διάρροια
Έμετος
Δυσκοιλιότητα
Ναυτία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές:
( ≥1/100 και < 1/10)
Εξάνθημα*
Κνησμός
ιάφοροι τύποι εξανθηματικών αντιδράσεων
όπως ερυθηματώδες,
κηλιδοβλατιδώδες και
φλυκταινώδες έχουν αναφερθεί
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού
ιστού
Συχνές:
(≥1/100 και < 1/10)
Μυαλγία
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Συχνές:
(≥1/100 και < 1/10)
Υπερασβεστιουρία
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Νεφρική δυσλειτουργία (συμπεριλαμβανομένης
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας)
Νεφρολιθίαση/Νεφροασβέστωση
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Όχι συχνές:
(≥1/1.000 και <1/100)
Κόπωση/αδυναμία/αδιαθεσία
Σπάνιες:
( ≥1/10.000 και <1/1,000)
Ασβέστωση
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το παρατηρούμενο προφίλ ασφαλείας είναι παρόμοιο για παιδιά και
ενήλικες.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από
μ τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος
μ . είναι ση αντική Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
- μ . οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού προϊόντος Ζητείται από τους
μ μ μ επαγγελ ατίες του το έα της υγειονο ικής περίθαλψης να
μ μ αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες
μ μ :ενέργειες έσω του εθνικού συστή ατος αναφοράς
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία
Η υπερβολική πρόσληψη του One-Alpha
®
μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη υπερασβεστιαιμίας, ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι
ταχύτατα αναστρέψιμο με τη διακοπή της χορήγησης.
Σε σοβαρές περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας θα πρέπει να
λαμβάνονται γενικά υποστηρικτικά μέτρα: Ο ασθενής πρέπει να
διατηρείται καλά ενυδατωμένος με ενδοφλέβια έγχυση
φυσιολογικού ορού (ενίσχυση διούρησης), να γίνεται μέτρηση των
ηλεκτρολυτών, του ασβεστίου και των δεικτών των νεφρικών
λειτουργιών, να γίνεται εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών
ανωμαλιών, ειδικά σε ασθενείς που χρησιμοποιούν δακτυλίτιδα.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάζονται, αγωγή με
γλυκοκορτικοστεροειδή, διουρητικά της αγκύλης, διφωσφονικά,
καλσιτονίνη και τελικά αιμοκάθαρση με διαλύματα χαμηλής
περιεκτικότητας σε ασβέστιο.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Βιταμίνες
Κωδικός ATC: A11CC03
Η ελαττωματική ενδογενής παραγωγή 1,25-διυδροξυβιταμίνης D3
από τους νεφρούς φαίνεται να συντελεί στις διαταραχές του
μεταβολισμού μετάλλων που ανευρίσκονται σε διάφορες νοσηρές
καταστάσεις, όπως στη νεφρική οστεοπάθεια, τον
υποπαραθυρεοειδισμό και τη ραχίτιδα που εξαρτάται από τη
βιταμίνη D. Αυτές οι διαταραχές, που απαιτούν υψηλές δόσεις
βιταμίνης D για την διόρθωσή τους, ανταποκρίνονται σε μικρές
δόσεις One-Alpha
.
Το One-Alpha
είναι προφάρμακο του δραστικού μεταβολίτη D, ενός
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύθμισης της ομοιοστασίας
ασβεστίου και φωσφόρου. Το πιο σημαντικό στοιχείο της δομής του
One-Alpha
είναι η ύπαρξη της 1α υδροξυλικής ομάδας, η οποία
είναι απαραίτητη για τη βιολογική επίδραση του φαρμάκου.
Δρώντας ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία, το One-Alpha
δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να παράγει τον δραστικό
μεταβολίτη χωρίς να χρειαστεί την απαραίτητη σε φυσιολογικές
συνθήκες νεφρική 1α υδροξυλίωση.
Σε σύγκριση με τη βιταμίνη D, το κύριο πλεονέκτημα του One-
Alpha
είναι η ταχύτερη έναρξη και λήξη της δράσης του. Αυτό
επιτρέπει ακριβέστερη τιτλοποίηση της δοσολογίας και μειώνει τον
κίνδυνο της παρατεταμένης υπερασβεστιαιμίας.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Στο ήπαρ το One-Alpha
μετατρέπεται γρήγορα σε βιολογικά ενεργό
μεταβολίτη της βιταμίνης D (1,25 διυδροξυβιταμίνη D3). Η μέγιστη
συγκέντρωση των επιπέδων της 1,25 διυδροξυβιταμίνης D
3
(ο
ενεργός μεταβολίτης) στον ορό του αίματος, παρουσιάζεται 12 ώρες
μετά τη χορήγηση από του στόματος μιας δόσης One-Alpha
. Η
απορρόφηση των από του στόματος χορηγούμενων μορφών είναι
πλήρης. Η μετατροπή του One-Alpha
σε 1,25 διυδροξυβιταμίνη D
3
είναι πλήρης εντός 12 ωρών. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής
είναι 24 ώρες.
Το One-Alpha
έχει δοσοεξαρτόμενη επίδραση στη συγκέντρωση
ασβεστίου του ορού του αίματος.
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Η μη-κλινική τοξικότητα της alfacalcidol αποδίδεται στη γνωστή
δράση της βιταμίνης D της calcitriol στην ομοιοστασία του ασβεστίου,
η οποία χαρακτηρίζεται από υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία
και τελικά ασβεστώσεις μαλακών μορίων.
Η alfacalcidol δεν είναι γενοτοξική.
Δεν παρατηρήθηκαν συγκεκριμένες επιδράσεις της alfacalcidol στη
γονιμότητα ή στη συμπεριφορά των απογόνων σε αρουραίους και
κουνέλια. Από πλευράς εμβρυϊκής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε
εμβρυϊκή τοξικότητα (απώλεια μετά την εμφύτευση, μικρότερο
μέγεθος νεογνών και μικρότερο βάρος νεογνών) σε δόσεις αρκετά
υψηλές ώστε να προκαλέσουν τοξικότητα και στις μητέρες των
ζώων. Υψηλές δόσεις βιταμίνης D είναι γνωστό ότι είναι
τερατογόνες σε πειραματόζωα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Καψάκιο: Sesame oil, all-rac-tocopherol, gelatine, glycerol,
potassium sorbate, red iron oxide (E 172) (για καφέ
και ροζ χρώμα καψάκιο), Titanium dioxide
(E171) (για λευκό και ροζ χρώμα καψάκιο), black
iron oxide (E172) (για καφέ χρώμα καψάκιο).
Πόσιμες σταγόνες: Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, citric acid
monohydrate, sodium citrate, sorbitol, dl-a-tocopherol,
methylparaben, ethanol, water purified.
6.2. Ασυμβατότητες
Τα καψάκια ή οι σταγόνες δεν διαλύονται σε νερό.
6.3. Διάρκεια ζωής
Καψάκια: 2 χρόνια
Πόσιμες σταγόνες: 3 χρόνια
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Καψάκια:
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
0
C.
Πόσιμες σταγόνες:
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2
0
C – 8
0
C).
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Καψάκια μαλακά χρώματος καφέ (1 mcg), ροζ (0,50 mcg) και λευκού
(0,25 mcg).
Κουτί με 100 καψάκια του 1 mcg, των 0,50 mcg ή των 0,25 mcg
Κουτί με 30 καψάκια του 1 mcg, των 0,50 mcg ή των 0,25 mcg
Πόσιμες σταγόνες: Διάλυμα διαυγές σχεδόν άοσμο. Φιαλίδιο με
20ml
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LEO PHARMACEUTICAL HELLAS S.A.
Λ. Κύμης Αρίστωνος & Σενέκα 10 – 145 64 Κηφισιά
ΤΗΛ. 2106834322
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Καψάκια 0,25mcg: 30022/8-7-2010, 1mcg: 48318/8-7-2010,
0,50mcg: 42844/11/04-05-2012
Πόσιμες σταγόνες: 42372/02/5-6-03
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
Καψάκια 0,25mcg: 1981/6-2-2007, 1mcg: 1981/6-2-2007,
0,50mcg: 2006/4-5-2012
Πόσιμες σταγόνες: 1983/6-2-2007
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ