ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Clopixol 20 mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε ml περιέχει 20 mg Zuclopenthixol (ως 23.64mg Zuclopenthixol dihydrochloride)
1 σταγόνα = 1 mg
Έκδοχα : Αιθανόλη
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. στην παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα (πόσιμες σταγόνες).
Διαυγές, σχεδόν άχρωμο έως υποκίτρινου χρώματος διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Οξεία και χρόνια σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις, ιδιαίτερα με συμπτώματα όπως
παραισθήσεις, παραληρητικές ιδέες και διαταραχές της σκέψης με διέγερση, ανησυχία,
εχθρικότητα και επιθετικότητα.
Φάση μανίας της μανιοκαταθλιπτικής νόσου
Διέγερση ή άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς σε ασθενείς με νοητική ανεπάρκεια.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες
Η δοσολογία θα πρέπει να εξατομικεύεται σύμφωνα με τη κατάσταση του ασθενούς. Γενικά
χαμηλές δόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή και να αυξάνονται έως το
επιθυμητό θεραπευτικό επίπεδο όσο το δυνατόν συντομότερα βασιζόμενες στη θεραπευτική
ανταπόκριση. Η δόση συντήρησης μπορεί συνήθως να δίνεται ως μία δόση πριν από τη
βραδινή κατάκλιση.
Οξεία σχιζοφρένεια και άλλων οξέων ψυχωτικών καταστάσεων. Σοβαρά οξεία στάδια
διέγερσης. Μανία
Συνήθως
10-50 mg/ημέρα. Σε μετρίου έως σοβαρού βαθμού χορηγούνται αρχικά 20 mg/ημέρα
αυξανόμενα, εάν κριθεί απαραίτητο, κατά 10-20 mg κάθε 2 έως 3 ημέρες έως τα 75 mg ή
περισσότερο ημερησίως. Η μέγιστη δοσολογία ανά μονή δόση είναι 40 mg και η συνολική
150 mg/ημέρα.
Χρόνια σχιζοφρένεια και άλλες χρόνιες ψυχώσεις
Δόση συντήρησης συνήθως 20-40 mg/ημέρα
Διέγερση σε νοητικά καθυστερημένα άτομα
6-20 mg/ημέρα, εάν κριθεί απαραίτητο αυξανόμενα σε 25-40 mg/ημέρα.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τις χαμηλότερες δυνατές δόσεις του
δοσολογικού σχήματος.
Παιδιά
1
Το Clopixol δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά εξ αιτίας απουσίας κλινικής εμπειρίας.
Μειωμένη νεφρική λειτουργία
Το Clopixol μπορεί να χορηγείται στις συνήθεις δόσεις σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική
λειτουργία.
Μειωμένη ηπατική λειτουργία
Συνιστάται η προσεκτική δοσολόγηση και εάν είναι δυνατόν προσδιορισμός επιπέδων του
ορού.
Μέθοδος χορήγησης
Οι σταγόνες χορηγούνται εύκολα αναμεμιγμένες με πχ νερό, χυμό πορτοκαλιού ή χυμό
μήλου.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα καταγράφονται στην
παράγραφο 6.1.
Κυκλοφορική καταπληξία, πτώση του επιπέδου συνείδησης οιασδήποτε αιτιολογίας (πχ
δηλητηρίαση από αλκοόλ, βαρβιτουρικά, ή οπιοειδή), κώμα.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το Zuclopenthixol πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής
γωνίας, υπερτροφία του προστάτη, ηπατική/νεφρική ανεπάρκεια, σοβαρή αναπνευστική
ανεπάρκεια, υπό/υπέρ-θυρεοειδισμό, μυασθένεια Gravis, φαιοχρωμοκύτωμα, παθήσεις του
αίματος, επιληψία και νόσο του Parkinson.
Έχουν περιγραφεί συμπτώματα απόσυρσης, μετά από απότομη διακοπή νευροληπτικών
φαρμάκων, τα οποία περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, εφίδρωση και αϋπνία. Μπορεί επίσης να
παρουσιαστεί επανεμφάνιση ψυχωσικών συμπτωμάτων καθώς επίσης και έναρξη ακούσιων
κινήσεων (όπως ακαθησία, δυστονία και δυσκινησία). Για τους λόγους αυτούς συνιστάται
σταδιακή διακοπή της θεραπείας.
Η πιθανότητα ανάπτυξης νευροληπτικού κακοήθους συνδρόμου (υπερθερμία, μυϊκή ακαμψία,
διακυμάνσεις του επιπέδου συνειδήσεως, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος)
υφίσταται με οποιοδήποτε νευροληπτικό. Ο κίνδυνος είναι πιθανώς μεγαλύτερος με τούς πιο
ισχυρούς παράγοντες. Οι ασθενείς με προϋπάρχον οργανικό ψυχοσύνδρομο, νοητική
καθυστέρηση και κατάχρηση οπιοειδών και αλκοόλ είναι οι πλέον αντιπροσωπευόμενοι στα
θανατηφόρα περιστατικά.
Θεραπεία: Διακοπή των νευροληπτικών. Η Συμπτωματική θεραπεία και χρήση γενικών
υποστηρικτικών μέτρων. Η δαντρολένη και η βρωμοκρυπτίνη μπορεί να βοηθήσουν.
Τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την διακοπή
της από του στόματος χορήγησης νευροληπτικών και ίσως και περισσότερο όταν
σχετίζονται με φαρμακοτεχνικές μορφές depot των φαρμάκων.
Όπως και τα άλλα νευροληπτικά Το Zuclopenthixol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς με οργανικό ψυχοσύνδρομο, σπασμούς και προχωρημένη ηπατική νόσο.
Όπως περιγράφεται και σε άλλα ψυχοτρόπα Το Zuclopenthixol μπορεί να μεταβάλει τις
ανταποκρίσεις στην ινσουλίνη και τη γλυκόζη και να απαιτηθεί προσαρμογή της
αντιδιαβητικής θεραπείας στους διαβητικούς ασθενείς.
Οι ασθενείς σε μακροχρόνια αγωγή, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις θα πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά και να αξιολογείται περιοδικά η δυνατότητα μείωσης της
δόσης συντήρησης.
2
Όπως και με άλλα φάρμακα τα οποία ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία των
αντιψυχωσικών Το Zuclopenthixol μπορεί να προκαλέσει παράταση του QT. Το επίμονα
παρατεταμένο διάστημα QT μπορεί να αυξήσουν το κίνδυνο για κακοήθεις αρρυθμίες. Γι
αυτό το λόγο Το Zuclopenthixol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ευάλωτα άτομα
(με υποκαλιαιμία, υπομαγνησία ή γενετική προδιάθεση) και σε ασθενείς με ιστορικό
καρδιαγγειακών διαταραχών, πχ παράταση του QT, σημαντική βραδυκαρδία (<50 χτύποι
ανά λεπτό), πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη αναστρέψιμη καρδιακή ανεπάρκεια,
ή καρδιακή αρρυθμία. Η συγχορήγηση με άλλα αντιψυχωσικά θα πρέπει να αποφεύγεται (βλ.
παράγραφο 4.5).
Έχουν αναφερθεί περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής με αντιψυχωσικά φαρμακευτικά
προϊόντα. Εφόσον ασθενείς που λαμβάνουν αντιψυχωσικά, συχνά παρουσιάζουν επίκτητους
παράγοντες κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή, όλοι οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου
πρέπει να εντοπίζονται πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Zuclopenthixol και να
λαμβάνονται προλητπικά μέτρα.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Καρδιαγγειακά
Περίπου τριπλάσιος είναι ο κίνδυνος με μερικά άτυπα αντιψυχωσικά για ύπαρξη
ανεπιθύμητων ενεργειών από το καρδιαγγειακό στις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με
εικονικό φάρμακο μελέτες στον πληθυσμό με άνοια. Ο μηχανισμός αυτής της αύξησης δεν
είναι γνωστός. Ο αυξημένος κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλεισθεί και για άλλα αντιψυχωσικά
ή άλλους πληθυσμούς ασθενών. Το Zuclopenthixol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή
σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.
Αυξημένη θνητότητα σε ηλικιωμένους με άνοια
Στοιχεία από δύο μεγάλες μελέτες παρατήρησης κατέδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι με άνοια οι
οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με αντιψυχωσικά, διατρέχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο
θανάτου σε σύγκριση με αυτούς που δεν λαμβάνουν θεραπεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε
να γίνει σαφής εκτίμηση του ακριβούς μεγέθους του κινδύνου του οποίου οι αιτίες δεν είναι
γνωστές.
Το Zuclopenthixol δεν αποτελεί εγκεκριμένη για τη θεραπεία των διαταραχών συμπεριφοράς
σχετιζόμενες με άνοια.
Έκδοχα
Οι σταγόνες περιέχουν 14.2% v/v ethyl alcohol (120 mg/ml).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Συγχορηγήσεις που απαιτούν προφύλαξη κατά τη χρήση
Το Zuclopenthixol μπορεί να ενισχύσει την καταπραϋντική δράση του αλκοόλ και τη δράση
των βαρβιτουρικών και άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ.
Τα νευροληπτικά μπορεί να αυξήσουν τη δράση των αντιυπερτασικών φαρμάκων, όπως η
υδραλαζίνη και οι α-αποκλειστές. Η αντιυπερτασική δράση της γουανεθιδίνης και των
ουσιών με παρόμοια δράση μειώνεται.
Η συγχορήγηση των νευροληπτικών και του λιθίου αυξάνει το κίνδυνο νευροτοξικότητας.
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και τα νευροληπτικά αναστέλλουν αμοιβαία το
μεταβολισμό το ένα του άλλου.
3
Το Zuclopenthixol μπορεί να μειώσει τη δράση της levodopa και τη δράση των αδρενεργικών
φαρμάκων.
Η συγχορήγηση της μετοκλοπραμίδης και της πιπεραζίνης αυξάνει το κίνδυνο
εξωπυραμιδικών διαταραχών.
Το Zuclopenthixol ενισχύει πιθανώς την δράση των γενικών αναισθητικών, των αντιπηκτικών,
των αντιχολινεργικών και επιμηκύνει τη δράση των αποκλειστών της νευρομυϊκής σύναψης.
Η χορήγηση Zuclopenthixol μπορεί να αναστείλει τον μεταβολισμό των τρικυκλικών
αντικαταθλιπτικών και να απορρυθμίσει το διαβήτη.
Επειδή η Zuclopenthixol μεταβολίζεται μερικώς από το CYP2D6 η συγχορήγηση με τα
φάρμακα τα οποία είναι γνωστά ότι αναστέλλουν αυτό το ένζυμο μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένη κάθαρση του Zuclopenthixol.
Οι αυξήσεις του διαστήματος QT που σχετίζονται με την αντιψυχωσική θεραπεία μπορεί να
επιδεινωθούν από την συγχορήγηση με άλλα φάρμακα που είναι γνωστό για το ότι
προκαλούν σημαντική αύξηση στο μεσοδιάστημα QT. Η συγχορήγηση με τέτοια φάρμακα θα
πρέπει να αποφεύγεται. Σχετικές κατηγορίες περιλαμβάνουν:
τάξης Ia και III αντιαρρυθμικά (πχ κινιδίνη, αμιωδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη)
μερικά αντιψυχωσικά (πχ θειοριδαζίνη)
μερικές μακρολίδες (πχ ερυθρομυκίνη)
μερικά αντιισταμινικά (πχ τερφεναδίνη, αστεμιζόλη)
μερικά αντιβιοτικά κινολόνης (πχ. γκατιφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη)
Η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και άλλα συγκεκριμένα φάρμακα γνωστά ότι
προκαλούν σημαντική αύξηση του διαστήματος QT θα πρέπει να αποφεύγονται (πχ
σισαπρίδη, λίθιο).
Τα φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως τα
θειαζιοδεδιουρητικά (υποκαλιαιμία) και τα φάρμακα τα οποία είναι γνωστά ότι αυξάνουν τη
συγκέντρωση πλάσματος της Zuclopenthixol ς θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται με
προσοχή καθώς μπορεί να αυξήσουν το κίνδυνο για παράταση του QT και καοήθεις αρρυθμίες
(βλ. παράγραφο 4.4).
4.6 Γονιμότητα, Κύηση και Γαλουχία
Κύηση
Το Zuclopenthixol δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν
το προσδοκώμενο όφελος για τον ασθενή υπερτερεί από το θεωρητικό κίνδυνο για το
έμβρυο.
Τα νεογνά που εκτίθενται σε αντιψυχωσικάυμπεριλαμβανομένης της
zuclopenthixol) κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης διατρέχουν τον
κίνδυνο για παρενέργειες που περιλαμβάνουν εξωπυραμιδικά ή / και συμπτώματα
στέρησης που μπορεί να ποικίλουν σε βαρύτητα και τη διάρκεια μετά τον τοκετό.
Έχουν υπάρξει αναφορές για ανησυχία, υπερτονία, υποτονία, τρόμος, υπνηλία,
αναπνευστική δυσχέρεια, ή διαταραχή σίτισης. Κατά συνέπεια, τα νεογνά θα πρέπει
να παρακολουθούνται προσεκτικά.
Μελέτες σε ζώα έδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγή (βλ. παράγραφο 5.3)
Θηλασμός
Επειδή Το Zuclopenthixol βρέθηκε σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο μητρικό γάλα δεν
θεωρείται πιθανό να επιδρά στο νεογνό όταν χρησιμοποιούνται συνήθεις θεραπευτικές
4
δόσεις. Η δόση που προσλαμβάνεται από το νεογνό είναι μικρότερη από το 1% της
σχετιζόμενης με το βάρος μητρικής δόσης (σε mg/kg). Ο θηλασμός μπορεί να συνεχιστεί
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Zuclopenthixol εάν θεωρηθεί κλινικά σημαντικό αλλά
συνιστάται παρακολούθηση του εμβρύου ιδιαίτερα κατά τις 4 πρώτες εβδομάδες μετά τη
γέννησή του.
Γονιμότητα
Σε ανθρώπους, έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η υπερπρολακτιναιμία,
γαλακτόρροια, αμηνόρροια, στυτική δυσλειτουργία και αδυναμία εκσπερμάτισης (βλ.
παράγραφο 4.8). Τα συμβάντα αυτά μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη γυναικεία και /
ή ανδρική σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα.
Εάν εμφανιστεί κλινικά σημαντική υπερπρολακτιναιμία, γαλακτόρροια, αμηνόρροια ή
σεξουαλικές δυσλειτουργίες θα πρέπει να εξετάζεται η μείωση της δόσης (εάν είναι
δυνατόν) ή η διακοπή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αναστρέψιμες στην διακοπή.
Χορήγηση του zuclopenthixol σε αρσενικούς και θηλυκούς αρουραίους συνδέθηκαν με μια
μικρή καθυστέρηση στο ζευγάρωμα. Σε ένα πείραμα όπου το zuclopenthixol χορηγήθηκε
μέσω της τροφής, σημειώθηκε ανεπαρκής επίδοση στο ζευγάρωμα και μειωμένο ποσοστό
σύλληψης.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Clopixol είναι ένα κατασταλτικό φάρμακο. Οι ασθενείς στους οποίους συνταγογραφούνται
ψυχοτρόπα φάρμακα αναμένεται να έχουν κάποια διαταραχή στη γενική προσοχή και
συγκέντρωσή τους και θα πρέπει να προειδοποιούνται σχετικά με την ικανότητά τους να
οδηγούν και να χειρίζονται μηχανές.
8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δοσοεξαρτώμενες. Η συχνότητα και η
σοβαρότητα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μεγαλύτερες κατά την αρχική φάση της
θεραπείας και μειώνονται με τη συνέχεια της θεραπείας.
Εξωπυραμιδικές αντιδράσεις μπορεί να συμβούν, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της αρχικής
φάσης της θεραπείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες
μπορούν να ελεγχθούν ικανοποιητικά με τη μείωση της δόσης και/ή τη χρήση
αντιπαρκινσονικών φαρμάκων. Η προφυλακτική χρήση ρουτίνας αντιπαρκινσονικών
φαρμάκων δεν συνιστάται. Τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα δεν βελτιώνουν την όψιμη
δυσκινησία και μπορεί να την επιδεινώσουν. Η μείωση της δόσης ή εάν είναι δυνατόν η
διακοπή της θεραπείας με ζουκλοπενθιξόλη συνίσταται.
Σε επίμονη ακαθισία μπορεί να είναι χρήσιμη η χορήγηση βενζοδιαζεπίνης ή προπρανολόλης.
Οι συχνότητες λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία και την αυθόρμητη αναφορά. Οι
συχνότητες καθορίζονται ως : πολύ συχνές ( 1/10), συχνές( 1/100 έως 1/10); μη συχνές
( 1/1,000 έως 1/100), σπάνιες ( 1/10,000 έως 1/1,000); πολύ σπάνιες ( 1/10,000), ή
άγνωστες (δεν μπορεί να υπολογισθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία).
Καρδιακές διαταραχές Συχνές Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών
Σπάνιες
Παράταση του QT στο ΗΚΓ
Διαταραχές του αίματος
και του λεμφικού
συστήματος
Σπάνιες Θρομβοκυττοπενία,
ουδετεροπενία, λευκοπενία,
ακοκκιοκυτταραιμία
Διαταραχές Νευρικού
συστήματος
Πολύ συχνές Υπνηλία, ακαθισία, υπερκινησία,
υποκινησία
5
Συχνές Τρόμος, δυστονία, υπερτονία,
ζάλη, κεφαλαλγία, παραισθησία,
διαταραχές της προσοχής,
αμνησία, διαταραχές βάδισης
Όχι συχνές Όψιμη δυσκινησία, ζωηρά
αντανακλαστικά, δυσκινησία,
παρκινσονισμός, συγκοπή, αταξία,
διαταραχές του λόγου, υποτονία,
σπασμοί, ημικρανία
Πολύ σπάνιες Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
Διαταραχές οφθαλμών Συχνές Διαταραχή προσαρμογής, μη
ομαλή όραση
Όχι συχνές Βολβοστροφή, μυδρίαση,
Διαταραχές του ωτός και
του λαβυρίνθου
Συχνές Ίλιγγος
Όχι συχνές Υπερηκοϊα, εμβοές
Διαταραχές
αναπνευστικού,
θωρακικού και
μεσοθωρακικού ,
Συχνές Ρινική συμφόρηση, δύσπνοια
Γαστρεντερικές
διαταραχές
Πολύ συχνές Ξηροστομία
Συχνές Σιελόρροια, δυσκοιλιότητα,
έμετος, δυσπεψία, διάρροια
Όχι συχνές Κοιλιακό άλγος, ναυτία,
μετεωρισμός
Διαταραχές νεφρών και
διούρησης
Συχνές Διαταραχές ούρησης,
κατακράτηση ούρων, πολυουρία
Διαταραχές δ’ερματος
και υποδόριου ιστού
Συχνές Υπεριδρωσία, κνησμός
Όχι συχνές Εξάνθημα, φωτοευαισθησία,
διαταραχή μελάγχρωσης,
σμηγματόρροια, δερματίτιδα,
πορφύρα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού και
συνδετικού ιστού
Συχνές Μυαλγία
Όχι συχνές Μυϊκή ακαμψία, τρισμός,
ραιβόκρανο
Ενδοκρινικές διαταραχές Σπάνιες Υπερπρολακτιναιμία
Διαταραχές του
μεταβολισμού και της
θρέψης
Συχνές Αυξημένη όρεξη, αύξηση βάρους
Όχι συχνές Μειωμένη όρεξη, μείωση βάρους
Σπάνιες Υπεργλυκαιμία, διαταραγμένη
ανοχή στη γλυκόζη,
υπερλιπιδαιμία
Αγγειακές διαταραχές Όχι συχνές
Πολύ σπάνιες
Υπόταση, εξάψεις
Φλεβική θρομβοεμβολή
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις στη θέση
χορήγησης
Συχνές Εξασθένηση, κόπωση, αδιαθεσία,
πόνος
Όχι συχνές Δίψα, υποθερμία, πυρεξία
Διαταραχές
ανοσοποιητικού
συστήματος
Σπάνιες Υπερευαισθησία, αναφυλακτική
αντίδραση
Διαταραχές ήπατος και
χορηφόρων
Όχι συχνές Παθολογικές τιμές ηπατικών
δοκιμασιών
Πολύ σπάνιες Χολοστατική ηπατίτιδα, ίκτερος
Κύηση, λοχεία και
περιγεννητικές συνθήκες
Άγνωστες Σύνδρομο απόσυρσης από το φάρμακο
στα νεογνά (βλέπε 4.6)
6
Διαταραχές
Αναπαραγωγικού
Σύστημα και μαστού
Όχι συχνές Αδυναμία εκσπερμάτωσης,
στυτική δυσλειτουργία,
διαταραχή γυναικείου οργασμού,
ξηρότητα αιδοίου / κόλπου
Σπάνιες Γυναικομαστία, Γαλακτόρροια,
αμηνόρροια, πριαπισμός
Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές Αϋπνία, κατάθλιψη,
άγχος, νευρικότητα, παθολογικά
όνειρα, διέγερση, μείωση
σεξουαλικής επιθυμίας
Όχι συχνές Απάθεια, εφιάλτες, αύξηση
σεξουαλικής επιθυμίας, σύγχυση.
Όπως και με τα άλλα φάρμακα τα οποία ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία των
αντιψυχωσικών, σπάνιες περιπτώσεις παράτασης του QT, κοιλιακές αρρυθμίες – κοιλιακή
μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία, Torsade de Pointes και αιφνίδιος ανεξήγητος θάνατος
έχουν αναφερθεί για το Zuclopenthixol (βλ. παράγραφο 4.4).
Απότομη διακοπή του Zuclopenthixol μπορεί να συνοδεύεται από συμπώματα απόσυρσης. Τα
πιο κοινά συμπτώματα είναι η ναυτία, ο έμετος, η ανορεξία, η διάρροια, το ρινόρροια, η
εφίδρωση, οι μυαλγίες, οι παραισθησίες, η αϋπνία, η ανησυχία, το άγχος και η διέγερση. Οι
ασθενείς μπορεί επίσης να βιώσουν ιλίγγους, εναλασσόμενα αισθήματα ζέστης και κρύου,
και τρόμο. Τα συμπτώματα γενικά ξεκινούν μέσα σε 1 έως 4 ημέρες από την απόσυρση και
περιορίζονται μέσα σε 7 έως 14 ημέρες.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Κύπρος
Στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Ελλάδα
Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585Ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Υπνηλία, κώμα, διαταραχές κινητικότητας, σπασμοί, shock, υπερθερμία/υποθερμία.
Μεταβολές ΗΚΓ, παράταση του, QT,Torsade de Pointes, καρδιακή παύση και κοιλιακές
αρρυθμίες έχουν αναφερθεί όταν Το Zuclopenthixol έχει ληφθεί σε υπερδοσολογία μαζί με
φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν επίδραση στην καρδιά.
7
Η υψηλότερη από του στόματος χορηγούμενη δόση του Zuclopenthixol σε κλινικές μελέτες
ήταν 450 mg ημερησίως.
Θεραπεία
Η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Μετρήσεις για την υποστήριξη του
αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί. Η επινεφρίνη
(αδρεναλίνη) δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω
μείωση της αρτηριακής πίεσης. Οι σπασμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαζεπάμη και
τα συμπτώματα των κινητικών διαταραχών με βιπεριδένη.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα
Αντιψυχωσικά – Παράγωγο Θειοξανθίνης
ATC-code: N 05 AF 05
Μηχανισμός δράσης
Το Zuclopenthixol είναι ένα νευροληπτικό της ομάδας των θειοξανθινών.
Η αντιψυχωσική δράση των νευροληπτικών σχετίζεται με τον αποκλεισμό των υποδοχέων
ντοπαμίνης αλλά πιθανό επίσης να συνεισφέρει και ο αποκλεισμός του υποδοχέα 5-HT (5-
υδροξυτρυπταμίνη).
In
vitro Το Zuclopenthixol εμφανίζει μεγάλη χημική συγγένεια με τους δύο υποδοχείς
ντοπαμίνης D
1
και D
2
, με τους α1-αδρενουποδοχείς και 5-HT
2
υποδοχείς αλλά δεν εμφανίζει
χημική συγγένεια με τους μουσκαρινικούς χολινεργικούς υποδοχείς. Εμφανίζει ασθενή
συγγένεια με τον υποδοχέα ισταμίνης (H
1
) και δεν έχει δράση αποκλεισμού με τον α
2
-
αδρενουποδοχέα.
In
vivo η συγγένεια των σημείων σύνδεσης στον D
2
υπερέχει έναντι της συγγένειας για τον D
1
υποδοχέα. Το Zuclopenthixol έχει αποδειχθεί ότι είναι ισχυρό νευροληπτικό σε όλες τις
μελέτες συμπεριφοράς (αποκλεισμός του υποδοχέα ντοπαμίνης). Συσχέτιση βρέθηκε
ανάμεσα στις in
vivo
δοκιμασίες μοντέλων, την συγγένεια για τις θέσεις δέσμευσης στους D
2
υποδοχείς
in vitro
και τη μέση ημερήσια δόση των από του στόματος χορηγούμενων
αντιψυχωσικών.
Η αναστολή της κινητικής δράσης και η παράταση του χρόνου ύπνου που προέρχονται από
το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά δείχνει την καταπραϋντική δράση του Zuclopenthixol.
Όπως και τα περισσότερα άλλα νευροληπτικά Το Zuclopenthixol αυξάνει τα επίπεδα της
προλακτίνης στον ορό.
Κλινική αποτελεσματικότητα
Κατά τη κλινική πρακτική Το Zuclopenthixol συνιστάται για την θεραπεία των οξέων και
χρόνιων ψυχώσεων και για την αντιμετώπιση των ασθενών με νοητική καθυστέρηση με
υπερκινητικότητα και διασπαστική συμπεριφορά.
Εκτός αυτού προκαλώντας σημαντική μείωση ή πλήρη εξάλειψη των πυρηνικών
συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας όπως οι ψευδαισθήσεις, τα παραληρήματα και οι
διαταραχές σκέψης Το Zuclopenthixol έχει επίσης αξιοσημείωτη δράση στα συνοδά
συμπτώματα όπως είναι η εχθρικότητα, η καχυποψία, η διέγερση και η επιθετικότητα.
Το Zuclopenthixol έχει παροδική δοσοεξαρτώμενη καταπραϋντική δράση. Εν τω μεταξύ η
αρχική καταπραϋντική δράση είναι συνήθως πλεονεκτική στην οξεία φάση της νόσου. Ανοχή
σε μη συγκεκραμένη καταπραϋντική δράση αναπτύσσεται γρήγορα.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
8
Απορρόφηση
Η από του στόματος χορήγηση έχει σαν αποτέλεσμα επίπεδα ορού περίπου σε 4 ώρες. Το
Zuclopenthixol μπορεί να λαμβάνεται χωρίς απαραίτητα λήψη τροφής. Η από του στόματος
βιοδιαθεσιμότητα είναι περίπου 44 %.
Διασπορά
Ο φαινομενικός όγκος διασποράς (V
d
)
β
είναι περίπου 20 l/kg.
Η δέσμευση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι περίπου 98-99 %.
Βιομετατροπή
Ο μεταβολισμός του Zuclopenthixol διεξάγεται μέσω τριών κύριων τρόπων - θειική
οξείδωση, Ν-απαλκυλίωση της πλευρικής αλυσίδας και σύζευξη με γλυκουρονικό οξύ. Οι
μεταβολίτες στερούνται της ψυχοφαρμακολογικής δράσης. Το Zuclopenthixol υπερέχει των
μεταβολιτών στον εγκέφαλο και σε άλλους ιστούς.
Απέκκριση
Ο χρόνος ημίσειας ζωής στην απέκκριση (T
½ β
) είναι περίπου 20 ώρες και η μέση
συστηματική κάθαρση είναι περίπου (Cl
s
) 0.86 L/min.
Το Zuclopenthixol απεκκρίνεται κυρίως από τα κόπρανα αλλά επίσης σε κάποιο βαθμό
(περίπου 10 %) από τα ούρα. Μόνον το 0.1 % της δόσης απεκκρίνεται αμετάβλητο από τα
ούρα, και αυτό σημαίνει ότι το φορτίου του φαρμάκου στα νεφρά είναι αμελητέος.
Στις θηλάζουσες μητέρες Το Zuclopenthixol απεκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο μητρικό
γάλα. Σε σταθερή κατάσταση η αναλόγία της μέσης τιμής της πριν από τη δόση
συγκέντρωσης στο μητρικό γάλα / συγκέντρωση ορού σε γυναίκες οι οποίες είναι σε από του
στόματος θεραπεία ή με την δεκανοική ήταν περίπου 0.29.
Γραμμικότητα
Η κινητική είναι γραμμική. Τα επίπεδα στο πλάσμα σε σταθερή κατάσταση επετεύχθησαν σε
περίπου 3-5 ημέρες. Το μέσο ελάχιστο επίπεδο σταθερής κατάστασης αντιστοιχεί σε 20 mg
Zuclopenthixol ς από του στόματος χορηγούμενου άπαξ ημερησίως και ήταν 25 nmol/l.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι είναι ευρέως εξαρτώμενοι από την ηλικία των ασθενών.
Μειωμένη νεφρική λειτουργία
Βασιζόμενοι στα ανωτέρω χαρακτηριστικά για την απέκκριση είναι ρεαλιστικό να
υποστηριχθεί ότι η μειωμένη νεφρική λειτουργία δεν εμφανίζεται να έχει μεγάλη επίδραση
στα επίπεδα ορού του αρχικού φαρμάκου.
Μειωμένη ηπατική λειτουργία
Μη διαθέσιμα δεδομένα
Πολυμορφισμός
Μία έρευνα in
vivo έχει δείξει ότι κάποια τμήματα της πορείας του μεταβολισμού είναι
αντικείμενο γενετικού πολυμορφισμού της οξείδωσης σπαρτείνης/δεβρισοκίνης (CYP2D6).
Σχέση Φαρμακοκινητικής / Φαρμακοδυναμικής
Η ελάχιστη συγκέντρωση στον ορό (πχ η συγκέντρωση η οποία μετράται αμέσως μετά τη
χορήγηση του φαρμάκου) των 2.8-12 ng/ml (7-30 nmol/l) προτείνεται ως οδηγία για τη
θεραπεία συντήρησης των ασθενών με σχιζοφρένεια με ήπια έως μέτρια νόσο.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Οξεία τοξικότητα
Το Zuclopenthixol έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα
Χρόνια τοξικότητα
Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας δεν υπήρξαν ευρήματα ανησυχίας για τη θεραπευτική
9
χρήση του Zuclopenthixol.
Τοξικότητα αναπαραγωγής
Σε μία τριών γενεών μελέτη σε αρουραίους σημειώθηκε καθυστέρηση στο ζευγάρωμα. Μετά
το ζευγάρωμα δεν υπήρξε καμία επίδραση στη γονιμότητα. Σε ένα πείραμα όπου το
zuclopenthixol χορηγήθηκε μέσω διατροφής σημειώθηκε ανεπαρκής επίδοση στο ζευγάρωμα
και μειωμένο ποσοστό σύλληψης.
Μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα δεν έχουν δείξει στοιχεία εμβρυοτοξικής ή τερατογόνο
δράσης.
Σε μια περι/μεταγεννητική μελέτη σε αρουραίους, δόσεις των 5 και 15 mg / kg / ημέρα είχαν
ως αποτέλεσμα αύξηση θνησιγένειας, μείωση στην επιβίωση των νεογνών και καθυστέρηση
στην ανάπτυξή τους.
Η κλινική σημαντικότητα αυτών των ευρημάτων είναι ασαφής και είναι πιθανόν ότι η
επίδραση στα νεογνά προήλθε από την αμέλεια των μητέρων οι οποίες εκτέθηκαν σε δόσεις
του Zuclopenthixol και εμφάνισαν μητρική τοξικότητα.
Μετάλλαξη και καρκινογένεση
Το Zuclopenthixol δεν έχει μεταλλαξιογόνο ή καρκινογενετική δυναμική.
Σε μία μελέτη ογκογένεσης σε ποντίκια με 30 mg/kg/ημέρα για δύο έτη (κορυφαία
δοσολογία) το αποτέλεσμα ήταν μία ελαφρά μη στατιστικά σημαντική αύξηση των
αδενοκαρκινομάτων του στήθους, των αδενωμάτων των νησιδίων του παγκρέατος, των
καρκινωμάτων στις γυναίκες και των παραθηλακωδών καρκινωμάτων του θυρεοειδούς. Η
ελαφρά αύξηση της επίπτωσης αυτών των όγκων είναι σύνηθες εύρημα για τους D
2
ανταγωνιστές οι οποίοι αυξάνουν την έκκριση προλακτίνης όταν χορηγούνται σε
αρουραίους. Οι φυσιολογικές διαφορές ανάμεσα σε αρουραίους και ανθρώπους όσον αφορά
την προλακτίνη κάνουν την κλινική σημαντικότητα αυτών των ευρημάτων ασαφή αλλά είναι
αποδεκτή καθώς δεν αποτελε ογκογενετικό κίνδυνο στους ασθενείς.
Τοπική τοξικότητα
Τοπική μυϊκή βλάβη έχει παρατηρηθεί μετά από την ένεση υδατικού διαλύματος των
νευροληπτικών περιλαμβανομένης και του Zuclopenthixol. Η μυϊκή βλάβη είναι μεγαλύτερου
βαθμού μετά από το υδατικό διάλυμα των νευροληπτικών απ ότι μετά από ελειώδη διάλυμα
της οξικής Zuclopenthixol ς και της δεκανοικής Zuclopenthixol ς.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 Κατάλογος εκδόχων
Πόσιμες σταγόνες
Ethanol (96 per cent) (Alcohol Vol.% 14.2 (11.3% w/v). 120 mg/ml)
Purified water.
6.2 Ασυμβατότητες
Θα πρέπει να αναμιγνύεται μόνο με νερό, χυμό πορτοκαλιού και χυμό μήλου. Λόγω απουσίας
μελετών συμβατότητας αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια Ζωής
2 χρόνια
Οι σταγόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον 3 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα
όταν φυλάσσονται κάτω από 25
ο
C. Να φυλάσσεται η φιάλη στην εξωτερική συσκευασία για
να προστατεύεται από το φως.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).
10
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Περιέκτης με σταγονόμετρο καφέ χρώματος των 20 ml με εξωτερική συσκευασία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Lundbeck Hellas S.A
Κηφισίας 109 & Σίνα,
Μαρούσι 151 24
Αθήνα
Τηλ.: +30 210 61 05 036
Fax: +30 210 61 05 039
Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο
ΧΡ.Γ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ ΛΤΔ
Λεωφ. Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά.
Κύπρος
Τηλ.: +357 22490305
Fax: +357 22490308
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεθνής γενέθλιος ημερομηνία: 3 Μαίου 1976 (NL).
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25/02/1988
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 16/01/2009
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ…….
11