Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Kybernin P
500 IU/1000 IU
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
To Kybernin διατίθεται σε μορφή κόνεως που περιέχει ονομαστικά 500 IU ή 1000
IU αντιθρομβίνης από ανθρώπινο πλάσμα ανά φιαλίδιο.
Το προϊόν περιέχει περίπου 50 IU/ml αντιθρομβίνης από ανθρώπινο πλάσμα,
μετά την ανασύσταση με 10 ml (500 IU) ή 20 ml (1000 IU) ύδατος για ενέσιμα.
Η δραστικότητα (IU) καθορίζεται με τη χρήση της μεθόδου χρωμογονικού
υποστρώματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Η ειδική
δραστικότητα του Kybernin είναι περίπου 3,3 - 8,6 IU/mg πρωτεΐνης.
Έκδοχα με γνωστές δράσεις:
Ένα φιαλίδιο Kybernin P 500 IU περιέχει μια μέγιστη ποσότητα 44,76 mg νατρίου
(περιέχεται στο επιτραπέζιο αλάτι). Αυτή ισοδυναμεί με το 2% της μέγιστης
συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου για έναν ενήλικα.
Ένα φιαλίδιο Kybernin P 1000 IU περιέχει μια μέγιστη ποσότητα 89,52 mg
νατρίου (περιέχεται στο επιτραπέζιο αλάτι). Αυτή ισοδυναμεί με το 4,5% της
μέγιστης συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης νατρίου για έναν ενήλικα.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ασθενείς με συγγενή ανεπάρκεια αντιθρομβίνης:
α) προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και θρομβοεμβολή σε
κλινικές καταστάσεις κινδύνου (ειδικά κατά τη διάρκεια χειρουργείου ή
κατά την περιγεννητική περίοδο), σε συνδυασμό με ηπαρίνη, εφόσον αυτό
ενδείκνυται.
β) πρόληψη της προόδου της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της
θρομβοεμβολής, σε συνδυασμό με ηπαρίνη, εφόσον αυτό ενδείκνυται.
Ασθενείς με επίκτητη ανεπάρκεια αντιθρομβίνης:
Προφύλαξη και θεραπεία θρομβοεμβολικών επιπλοκών σε περιπτώσεις με
επίκτητη ανεπάρκεια αντιθρομβίνης.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά υπό την επιτήρηση ιατρού, έμπειρου στη θεραπεία
ασθενών με ανεπάρκεια αντιθρομβίνης.
Δοσολογία
Στη συγγενή ανεπάρκεια, η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε
ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό ιστορικό θρομβοεμβολικών
επεισοδίων, τους πραγματικούς κλινικούς παράγοντες κινδύνου και την
εργαστηριακή αξιολόγηση.
Η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας υποκατάστασης στην επίκτητη
ανεπάρκεια εξαρτώνται από τα επίπεδα της αντιθρομβίνης στο πλάσμα, την
παρουσία σημείων αυξημένου μεταβολισμού, την υποκείμενη νόσο και τη
βαρύτητα της κλινικής κατάστασης. Η χορηγητέα ποσότητα και η συχνότητα
χορήγησης πρέπει πάντοτε να καθορίζονται με βάση την κλινική
αποτελεσματικότητα και την εργαστηριακή αξιολόγηση στη συγκεκριμένη
περίπτωση.
Ο αριθμός των μονάδων της αντιθρομβίνης που χορηγούνται, εκφράζεται σε
Διεθνείς Μονάδες (IU), οι οποίες αντιστοιχούν στα σημερινά πρότυπα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την αντιθρομβίνη. Η δραστικότητα
της αντιθρομβίνης στο πλάσμα εκφράζεται είτε ποσοστιαία (σε σχέση με το
φυσιολογικό ανθρώπινο πλάσμα) ή σε Διεθνείς Μονάδες (σε σχέση με τα Διεθνή
Πρότυπα για την αντιθρομβίνη στο πλάσμα).
Μια διεθνής μονάδα (IU) δραστικότητας αντιθρομβίνης ισοδυναμεί με την
ποσότητα αντιθρομβίνης σε ένα ml φυσιολογικού ανθρώπινου πλάσματος. Ο
υπολογισμός της απαιτούμενης δόσης της αντιθρομβίνης βασίζεται στο
εμπειρικό εύρημα ότι 1 Διεθνής Μονάδα (IU) αντιθρομβίνης ανά kg σωματικού
βάρους αυξάνει τη δραστικότητα της αντιθρομβίνης στο πλάσμα κατά 1,5%
περίπου.
Η αρχική δόση καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Απαιτούμε
νες
μονάδες
=
σωματικό βάρος [kg] x (100 - πραγματική δραστικότητα αντιθρομβίνης
[%]) x 2/3
Η αρχική στοχευόμενη δραστικότητα αντιθρομβίνης εξαρτάται από την κλινική
κατάσταση. Όταν καθορίζεται η ένδειξη για την υποκατάσταση της
αντιθρομβίνης, η δόση πρέπει να είναι αρκετή ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή
δραστικότητα αντιθρομβίνης και να διατηρηθούν τα αποτελεσματικά επίπεδα.
Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται και να παρακολουθείται βάσει των
εργαστηριακών μετρήσεων της δραστικότητας της αντιθρομβίνης, που πρέπει
να διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα μέχρι να σταθεροποιηθεί ο
ασθενής και στη συνέχεια μια φορά την ημέρα, κατά προτίμηση λίγο πριν από
την επόμενη έγχυση. Για τη διόρθωση της δοσολογίας πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τόσο τα σημεία του αυξημένου μεταβολισμού της αντιθρομβίνης
σύμφωνα με τον εργαστηριακό έλεγχο, όσο και η κλινική πορεία. Η
δραστικότητα της αντιθρομβίνης πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα άνω του 80
% για τη διάρκεια της θεραπείας, εκτός εάν τα κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν
διαφορετικά αποτελεσματικά επίπεδα.
Η συνήθης δόση εκκίνησης στη συγγενή ανεπάρκεια είναι 30-50 IU/kg.
3
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
Στη συνέχεια, η δοσολογία και η συχνότητα, καθώς και η διάρκεια της
θεραπείας πρέπει να προσαρμόζονται στα βιολογικά δεδομένα και την κλινική
κατάσταση.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
40-60 IU αντιθρομβίνης ανά kg βάρους σώματος την ημέρα, ανάλογα με την
κατάσταση της πήξης του αίματος. Εάν η κλινική κατάσταση το απαιτεί, μπορεί
να χρειαστούν υψηλότερες δοσολογίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τότε, η
δραστικότητα της αντιθρομβίνης πρέπει να παρακολουθείται συχνότερα και να
μην ξεπερνά το 120%.
Τρόπος χορήγησης
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από
τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6.
Πραγματοποιείστε βραδεία ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση του διαλύματος (μέγιστο
4 ml/min).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές και συστηματικές αξιολογήσεις σχετικά με
τη χρήση της αντιθρομβίνης στη θεραπεία πρόωρων νεογνών για τη μη
εγκεκριμένη ένδειξη του Συνδρόμου Αναπνευστικής Δυσχέρειας Νεογνών
(IRDS) υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας και
θνησιμότητας, απουσία αποδεδειγμένης ευεργετικής επίδρασης.
Όπως με όλα τα ενδοφλέβια χορηγούμενα προϊόντα πρωτεϊνών, αλλεργικού
τύπου αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι πιθανές. Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται στενά και να παρατηρούνται προσεκτικά για τυχόν
συμπτώματα καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της έγχυσης. Οι ασθενείς πρέπει να
ενημερώνονται για τα πρώιμα σημεία των αντιδράσεων υπερευαισθησίας,
συμπεριλαμβανομένων εξανθημάτων, γενικευμένης κνίδωσης, αίσθησης
σύσφιγξης στο θώρακα, συριγμού, υπότασης και αναφυλαξίας. Εάν τα
συμπτώματα αυτά εμφανιστούν μετά τη χορήγηση, οι ασθενείς πρέπει να
ενημερώσουν το γιατρό τους.
Σε περίπτωση καταπληξίας, πρέπει να χορηγείται η τυπική θεραπευτική αγωγή.
Ιολογική ασφάλεια
Τα καθιερωμένα μέτρα για την πρόληψη των λοιμώξεων που προκύπτουν από
τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα
ή πλάσμα περιλαμβάνουν την επιλογή των δοτών, τον έλεγχο των μεμονωμένων
δωρεών και των δεξαμενών πλάσματος για ειδικούς δείκτες λοιμώξεων καθώς
και την εισαγωγή αποτελεσματικών σταδίων για την
αδρανοποίηση/απομάκρυνση ιών στην παραγωγική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά,
όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται από
ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, η πιθανότητα μετάδοσης λοιμωδών παραγόντων δεν
μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Αυτό ισχύει επίσης για άγνωστους ή
ανακύπτοντες ιούς και άλλα παθογόνα.
4
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά έναντι των
ελυτροφόρων ιών όπως ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ιός
της ηπατίτιδας Β (HΒV) και ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV).
Τα λαμβανόμενα μέτρα μπορεί να έχουν μειωμένη αξία έναντι των μη
ελυτροφόρων ιών όπως ο ιός της ηπατίτιδας Α (HAV) και ο παρβοϊός Β19.
Η λοίμωξη από παρβοϊό Β19 μπορεί να είναι σοβαρή για τις έγκυες γυναίκες
(εμβρυϊκή λοίμωξη) και για τα άτομα με ανοσοανεπάρκεια ή αυξημένη
ερυθροποίηση (π.χ. αιμολυτική αναιμία).
Συνιστάται έντονα, κάθε φορά που το Kybernin χορηγείται σε έναν ασθενή, να
καταγράφεται η ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος, ώστε να
διατηρείται ένας σύνδεσμος μεταξύ του ασθενούς και της παρτίδας του
προϊόντος.
Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάλληλου εμβολιασμού (ηπατίτιδα Α και
Β) σε ασθενείς που λαμβάνουν τακτικά/επαναλαμβανόμενα προϊόντα
αντιθρομβίνης που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα.
Κλινική και Βιολογική επαγρύπνηση, όταν η αντιθρομβίνη χρησιμοποιείται μαζί
με ηπαρίνη:
Για την προσαρμογή της δόσης της ηπαρίνης και την αποφυγή της
υπερβολικής μείωσης της πηκτικότητας, πρέπει να διεξάγονται τακτικά
έλεγχοι της έκτασης των αντι-πηκτικών μηχανισμών (ΑΡΡΤ και, όπου
ενδείκνυται, αντι- FΧa δραστικότητα), ανά μικρά διαστήματα και
ιδιαίτερα τα πρώτα λεπτά/ώρες μετά την έναρξη της χρήσης της
αντιθρομβίνης.
Καθημερινή μέτρηση των επιπέδων της αντιθρομβίνης, με σκοπό την
προσαρμογή της εξατομικευμένης δόσης, λόγω του κινδύνου μείωσης των
επιπέδων της αντιθρομβίνης από τη λήψη παρατεταμένης θεραπευτικής
αγωγής με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Ηπαρίνη: η υποκατάσταση της αντιθρομβίνης κατά τη διάρκεια της χορήγησης
ηπαρίνης σε θεραπευτικές δόσεις, αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Η δράση
της αντιθρομβίνης ενισχύεται έντονα από την ηπαρίνη. Ο χρόνος ημίσειας ζωής
της αντιθρομβίνης μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη σύγχρονη χορήγηση
θεραπείας με ηπαρίνη, λόγω του αυξημένου μεταβολισμού της αντιθρομβίνης.
Γι’ αυτό, η σύγχρονη χορήγηση ηπαρίνης και αντιθρομβίνης σε ασθενή με
αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας πρέπει να παρακολουθείται κλινικά και
βιολογικά.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η εμπειρία σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων ανθρώπινης
αντιθρομβίνης κατά την κύηση του ανθρώπου είναι περιορισμένη.
Η ασφάλεια του Kybernin, όταν αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
5
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
κύησης του ανθρώπου, δεν έχει αποδειχθεί με ελεγχόμενες κλινικές δοκιμασίες.
Οι μελέτες σε πειραματόζωα δεν επαρκούν για την αξιολόγηση της ασφάλειας
όσον αφορά στην αναπαραγωγή, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στην πορεία της
κύησης και στην περι- και μεταγεννητική ανάπτυξη.
Δεν υπάρχει αρνητική εμπειρία σχετικά με τη χρήση κατά την κύηση και τη
γαλουχία. Γι’ αυτό, το Kybernin πρέπει να χορηγείται σε έγκυες και θηλάζουσες
γυναίκες με ανεπάρκεια αντιθρομβίνης μόνο εφόσον ενδείκνυται σαφώς,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύηση ενέχει αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών
επεισοδίων σε αυτές τις ασθενείς.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Υπερευαισθησία ή αλλεργικές αντιδράσεις (που μπορεί να περιλαμβάνουν
αγγειοοίδημα, αίσθημα καύσου και νυγμού στο σημείο της έγχυσης, ρίγη,
ερύθημα, γενικευμένη κνίδωση, κεφαλαλγία, εξάνθημα, υπόταση, λήθαργο,
ναυτία, ανησυχία, ταχυκαρδία, αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα, αιμωδία, έμετο,
συριγμό) έχουν παρατηρηθεί σπανίως και μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να
εξελιχθούν σε σοβαρή αναφυλαξία (περιλαμβανομένης της καταπληξίας).
Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πυρετός.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες βασίζονται στην μετεγκριτική εμπειρία.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα,
χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πρότυπες κατηγορίες συχνότητας:
Πολύ συχνές 1/10
Συχνές 1/100 έως <1/10
Όχι συχνές 1/1.000 έως <1/100
Σπάνιες 1/10.000 έως <1/1.000
Πολύ σπάνιες <1/10.000 (συμπεριλαμβανομένων αναφορών μεμονομένων
περιπτώσεων)
Κατηγορία/οργανικό
σύστημα
Προτιμώμενος όρος Συχνότητα
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Υπερευαισθησία/αναφυλακτ
ικές αντιδράσεις που
περιλαμβάνουν σοβαρή
αναφυλαξία και
καταπληξία
Σπάνιες
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Πυρεξία Σπάνιες
Για πληροφορίες σχετικά με την ιολογική ασφάλεια βλέπε παράγραφο 4.4.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
6
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, ΤΚ 15562
Χολαργός, Αθήνα, τηλ: (+30) 213 20 40 380/337, φαξ: (+30) 210 65 49 585,
ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα υπερδοσολογίας με την αντιθρομβίνη.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:Αντιθρομβωτικοί παράγοντες, κατηγορία
ηπαρίνης,κωδικός ΑΤC: B01A B02
Η αντιθρομβίνη, μία γλυκοπρωτεΐνη μεγέθους 58 kD με 432 αμινοξέα, ανήκει στην
οικογένεια της σερπίνης (αναστολέας της σερινοπρωτεάσης). Είναι ένας από τους
σημαντικότερους φυσικούς αναστολείς της πήξης του αίματος. Οι παράγοντες
που αναστέλλονται ισχυρότερα είναι η θρομβίνη και ο παράγοντας Χa, αλλά και
οι παράγοντες ενεργοποίησης εξ’ επαφής, το ενδογενές σύστημα και το σύμπλοκο
παράγοντα VIIa/ ιστικού παράγοντα. Η δραστικότητα της αντιθρομβίνης
ενισχύεται έντονα από την ηπαρίνη και η αντιπηκτική δράση της ηπαρίνης
εξαρτάται από την παρουσία της αντιθρομβίνης.
Η αντιθρομβίνη περιέχει δύο λειτουργικά σημαντικές περιοχές. Η πρώτη περιέχει
το ενεργό κέντρο και παρέχει μια θέση διάσπασης για τις πρωτεϊνάσες όπως η
θρομβίνη, προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός σταθερού συμπλόκου πρωτεϊνάσης-
αναστολέα. Η δεύτερη είναι μία περιοχή δέσμευσης γλυκοζαμινογλυκανών,
υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση με την ηπαρίνη και τις συγγενείς ουσίες, που
επιταχύνει την αναστολή της θρομβίνης. Τα σύμπλοκα αναστολέων-ενζύμων
πήξης απομακρύνονται μέσω του δικτυο-ενδοθηλιακού συστήματος.
Η δραστικότητα της αντιθρομβίνης στους ενήλικες είναι 80-120 % και τα επίπεδα
στα νεογνά είναι περίπου 40-60%.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Ενδοφλέβια χορήγηση σημαίνει ότι το σκεύασμα είναι άμεσα διαθέσιμο και η
βιοδιαθεσιμότητα είναι ανάλογη με τη χορηγούμενη δόση. Η μέση in
-
vivo
ανάκτηση βρέθηκε ότι είναι 65% σε 5 υγιείς εθελοντές (ποσοστιοποιημένη σε
t
max
= 1,15 ώρες).
To Kybernin κατανέμεται και μεταβολίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο
φυσιολογικός αναστoλέας.
Ο βιολογικός χρόνος ημιζωής είναι 2,5 ημέρες, αλλά μπορεί ωστόσο να μειωθεί
σε μερικές ώρες υπό συνθήκες οξείας κατανάλωσης. Σε αυτούς τους ασθενείς
απαιτείται προσδιορισμός της δραστικότητας της αντιθρομβίνης αρκετές φορές
την ημέρα. Γι’ αυτό το σκοπό ενδείκνυται η ανάλυση με τη χρήση χρωμογονικού
υποστρώματος.
7
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τοξικολογικές ιδιότητες
Η ανθρώπινη αντιθρομβίνη ΙΙΙ είναι ένα φυσιολογικό συστατικό του
ανθρώπινου πλάσματος. Η διενέργεια δοκιμασίας τοξικότητας με εφάπαξ
χορήγηση δεν προσφέρει πολλά και δεν επιτρέπει τον υπολογισμό της τοξικής ή
της θανατηφόρου δόσης.
Δεν έχουν βρεθεί σημεία οξείας τοξικότητας σε πειραματόζωα.
Η διεξαγωγή δοκιμασιών τοξικότητας με επαναλαμβανόμενη χορήγηση δόσεων
σε ζώα είναι αδύνατη λόγω της ανάπτυξης αντισωμάτων στην ετερόλογη
πρωτεΐνη.
Μεταλλαξιογόνος δράση
Η διαθέσιμη κλινική εμπειρία δεν παρέχει ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας. Δεν
έχουν παρατηρηθεί ογκογόνος ούτε μεταλλαξιογόνος δράση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Αμινοξικό οξύ
χλωριούχο νάτριο
κιτρικό νάτριο
HCI ή NaOH (σε μικρές ποσότητες για τη ρύθμιση του pH).
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Η χρήση του υδροξυαιθυλικού αμύλου (HES) δεν συνιστάται ως διαλύτης (για
την έγχυση) διότι έχει παρατηρηθεί απώλεια της δραστικότητας της
αντιθρομβίνης.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια σύριγγα/σετ έγχυσης εκτός αυτών που
αναφέρονται στο λήμμα 6.6. Η ντοπαμίνη, η ντομπουταμίνη και η φουροσεμίδη
δεν πρέπει να χορηγούνται από την ίδια φλεβική οδό.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
Το Kybernin δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία και στον περιέκτη.
Μετά την ανασύσταση, η φυσικοχημική σταθερότητα έχει καταδειχθεί για 8
ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως + 25°C). Από μικροβιολογική άποψη
και επειδή το Kybernin δεν περιέχει συντηρητικά, το ανασυσταμένο προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα. Εάν δεν χορηγηθεί αμέσως, δεν πρέπει να
φυλάσσεται για περισσότερο από 8 ώρες στους +25°C.
Το περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα του
8
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
περιέκτη.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως +25°C). Μην καταψύχετε.
Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού
προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κόνις (500 IU/1000 IU) σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου ΙΙ) με ελαστικό πώμα
(ελαστομερές βρωμοβουτυλίου), σφράγισμα (αλουμινίου) και αποσπώμενο
καπάκι (πολυπροπυλενίου).
Διαλύτης (10 ml/20 ml) σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με ελαστικό πώμα
(ελαστομερές χλωροβουτυλίου), σφράγισμα (αλουμινίου) και αποσπώμενο
καπάκι (πολυπροπυλενίου).
Συσκευή μεταφοράς.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Η λυόφιλη ουσία πρέπει να ανασυσταθεί πλήρως υπό άσηπτες συνθήκες με τον
παρεχόμενο διαλύτη. Λαμβάνεται ένα διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον διάλυμα.
Για χορήγηση υπό τη μορφή έγχυσης, το διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης 5%
είναι κατάλληλο ως διαλύτης. Για την προετοιμασία αραιώσεων μέχρι 1:5
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ακόλουθα: διάλυμα Ringer lactate, διάλυμα
φυσιολογικού ορού, διάλυμα γλυκόζης 5% ή πολυζελίνη.
Το ανασυσταμένο προϊόν πρέπει να ελέγχεται οπτικά για σωματίδια και για
αποχρωματισμό πριν από τη χορήγηση. Το διάλυμα πρέπει να είναι διαυγές ή
ελαφρώς ιριδίζον. Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα που είναι θολά ή έχουν ίζημα.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
CSL BEHRING ΕΠΕ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
11 528 Αθήνα
Τηλ. 210 72 55 660
Φαξ 210 72 55 663
8. AΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Kybernin P 500 IU/vial: 5257/27-01-2010
Kybernin P 1000 IU/vial: 5258/27-01-2010
9
Kybernin P
CCDS PRAC recommendation 12/2016
EOF Ref.:
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 5 Οκτωβρίου 1993
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 27 Ιανουαρίου 2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
12/2016
10