ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
SΤΙEFOΤREX
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Γέλη εξωτερικής χρήσης
Περιέχει ισοτρετινοΐνη 0,05 % w/w (0,05 g ανά 100 g γέλης)
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Γέλη εξωτερικής χρήσης.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία της ήπιας ως μέτριας,κοινής ακμής.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικοι και έφηβοι
Απλώστε μία μικρή ποσότητα γέλης σε όλη τη προσβεβλημένη περιοχή
μία ως δύο φορές την ημέρα κατά προτίμηση μετά από πλύσιμο και
στέγνωμα του δέρματος.
Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή.
Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται ότι ίσως απαιτηθούν 6-8 εβδομάδες
πριν παρατηρηθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η υπερδοσολογία, δεν
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, αλλά μπορεί να αυξήσει το ρίσκο
ερεθισμού του δέρματος.
Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος όπως (ερύθημα, ξεφλούδισμα ή
δυσφορία), οι ασθενείς θα πρέπει να μειώσουν την συχνότητα των
εφαρμογών ή να διακόψουν προσωρινά την θεραπεία. Η κανονική
συχνότητα της εφαρμογής θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μόλις ο
ερεθισμός υποχωρήσει. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται εάν ο
ερεθισμός επιμένει.
Παιδιά
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί
στα παιδιά πριν την εφηβεία, επομένως η χρήση της ισοτρετινοΐνης δεν
συνιστάται σε αυτό τον πληθυσμό.
1
Ηλικιωμένοι
Δεν υφίστανται ιδιαίτερες συστάσεις.
Νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας.
Η νεφρική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κλινικά
σημαντική συστηματική έκθεση στην ισοτρετινοΐνη. Αυτό γιατί η
διαδερμική απορρόφηση της ισοτρετινοΐνης μετά από τοπική εφαρμογή
είναι αμελητέα (βλέπε παράγραφο 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας.
Η ηπατική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κλινικά
σημαντική συστηματική έκθεση στην ισοτρετινοΐνη. Αυτό γιατί η
διαδερμική απορρόφηση της ισοτρετινοΐνης μετά από τοπική εφαρμογή
είναι αμελητέα (βλέπε παράγραφο 5.2)
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση
Η ισοτρετινοΐνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με
ιστορικό τοπικών αντιδράσεων ανεκτικότητας ή φωτοαλλεργίας.
Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με προσωπικό ή οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου του δέρματος.
Η επαφή του προϊόντος με το στόμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους,
καθώς και με δέρμα σκασμένο ή εκζεματοποιημένο θα πρέπει να
αποφεύγεται.
Απαιτείται προσοχή ώστε να μην συσσωρεύεται το προϊόν σε περιοχή
δερματικών πτυχών και στις γωνίες τις μύτης. Λόγω της ερεθιστικής
φύσης της ισοτρετινοΐνης, η εφαρμογή του προϊόντος σε ευαίσθητες
περιοχές του δέρματος π.χ του λαιμού ή σε ασθενείς με ροδόχρους ακμή,
ή περιστοματική δερματίτιδα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Η συγχορήγηση τοπικής θεραπείας κατά της ακμής θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς μπορεί να εμφανισθεί συσσωρευμένη
ερεθιστική δράση. Εάν εμφανισθεί ερεθισμός ή δερματίτιδα, μειώστε τη
συχνότητα της εφαρμογής ή παροδικά διακόψτε τη θεραπεία και
επαναλάβατε μόλις υποχωρήσει ο ερεθισμός. Η θεραπεία θα πρέπει να
διακοπεί εάν ο ερεθισμός επιμένει.
Υπερευαισθησία στην ηλιακή ακτινοβολία
Καθώς η ισοτρετινοΐνη μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στην ηλιακή
ακτινοβολία, οι λάμπες τεχνητής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται και η εσκεμμένη ή παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή
2
ακτινοβολία θα πρέπει να αποφεύγεται, ή να περιορίζεται στο ελάχιστο.
Όταν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η έκθεση σε ισχυρή ηλιακή
ακτινοβολία, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να χρησιμοποιούν
ένα αντηλιακό προϊόν υψηλής προστασίας, καθώς και προστατευτικά
ενδύματα.
Ασθενείς που έχουν υποστεί ηλιακό έγκαυμα, λόγω πιθανής ευαισθησίας
στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν πριν
την αποκατάσταση του.
Να αποφεύγεται επίσης η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει
άρωμα ή οινόπνευμα.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Ταυτόχρονη εφαρμογή οξειδωτικών παραγόντων, όπως το βενζόϋλο
υπεροξείδιο, θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς μπορούν να μειώσουν την
αποτελεσματικότητα της τοπικής ισοτρετινοΐνης. Εάν είναι απαραίτητος
ο συνδυασμός δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων, η χρήση τους θα πρέπει
να γίνεται σε διαφορετικούς χρόνους της ημέρας πχ. (το ένα το πρωί και
το άλλο το απόγευμα).
Ταυτόχρονα χορηγούμενη, άλλη τοπική φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να
έχει αθροιστικό αποτέλεσμα ως προς τον ερεθισμό του δέρματος κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με STIEFOTREX.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν την δράση της τοπικής
ισοτρετινοΐνης επί της γονιμότητας στους ανθρώπους, αλλά η από του
στόματος χορηγούμενη ισοτρετινοΐνη, σε θεραπευτικές δόσεις δεν
επηρεάζει τον αριθμό, την κινητικότητα και την μορφολογία των
σπερματοζωαρίων (βλέπε παράγραφο 5.3).
Εγκυμοσύνη
Μελέτες που περιλαμβάνουν συνολικά περίπου 1600 γυναίκες που είχαν
εκτεθεί σε τοπική εφαρμογή τρετινοΐνης (ένα ισομερές της
ισοτρετινοΐνης) κατά την πρώιμη φάση της εγκυμοσύνης, δεν κατέδειξαν
αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών, περιλαμβανομένης της
εμβρυοπάθειας από ρετινοΐκό οξύ ή σοβαρών σωματικών ανωμαλιών
συνολικά.
Κατά την διάρκεια της κλινική χρήσης τοπικής εφαρμογής τρετινοΐνης,
έχει αναφερθεί ένας μικρός αριθμός συγγενών ανωμαλιών, που
προσωρινά έχει αποδοθεί σε αυτό. Αν και από τις περιπτώσεις αυτές δεν
έχει αποδειχθεί κανένας συγκεκριμένος τύπος τερατογένεσης και καμία
αιτιολογική συσχέτιση, περιλαμβάνουν αναφορές της κατηγορίας των
σπάνιων ανωμαλιών γέννησης, της ολοπροσεγκεφαλίας. Η σημασία
αυτών των αναφορών, όσον αφορά τον κίνδυνο για το έμβρυο, είναι
αβέβαιη, αφού τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν αναπαραχθεί.
3
Ρετινοειδή που χορηγούνται από το στόμα, έχουν συσχετισθεί με
συγγενείς ανωμαλίες. Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
συνταγογραφικές πληροφορίες, υπάρχει αμελητέα συστημική απορρόφηση
από την ισοτρετινοΐνη, που εφαρμόζεται τοπικά. Όμως, ο κίνδυνος δεν
μπορεί να αποκλεισθεί, αφού μπορεί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που
συμβάλλουν σε αυξημένη συστημική έκθεση:
ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε
ακεραιότητα του φραγμού του δέρματος
ταυτόχρονη χρήση με άλλα προϊόντα
διαιτητική λήψη ή κατάποση συμπληρωμάτων που περιέχουν
βιταμίνη Α.
Συνεπώς, δεν συνιστάται η τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνης κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε γυναίκες με πιθανότητα εγκυμοσύνης που
δεν χρησιμοποιούν σωστά μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης.
Θηλασμός
Υπάρχει ανεπαρκής πληροφορία σχετικά με την έκκριση της τοπικά
εφαρμοζόμενης ισοτρετινοΐνης στο ανθρώπινο γάλα.
Ο κίνδυνος για τα νεογέννητα/νεογνά δεν μπορεί να αποκλεισθεί.
Πρέπει να ληφθεί απόφαση για την διακοπή του θηλασμού ή τη
διακοπή/αποχή από την θεραπεία με ισοτρετινοΐνη, λαμβάνοντας υπόψη
το όφελος του θηλασμού προς το παιδί και το όφελος της θεραπείας για
τη μητέρα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Δεν έχει κάποια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η παρακάτω μετατροπή χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση της
συχνότητας μιας ανεπιθύμητης ενέργειας και είναι βασισμένη στην βάση
δεδομένων των CIOMS:
Πολύ συχνές: ≥1/10
Συχνές: ≥1/100 έως <1/10
Όχι συχνές: ≥1/1000 έως <1/100
Σπάνιες : ≥1/10000 έως <1/1000
Πολύ σπάνιες: <1/10000
Μη γνωστές* : δεν μπορούν να εκτιμηθούν σύμφωνα με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα.
Δεδομένα από κλινικές δοκιμές
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Πολύ συχνές: Ερύθημα στο σημείο εφαρμογής, αποφολίδωση του
δέρματος, πόνος στο δέρμα, κνησμός στο σημείο της
εφαρμογής, ερεθισμός του δέρματος, δερματική ευαισθησία,
4
αίσθημα καύσου του δέρματος, αίσθημα νυγμού “τσίμπημα”
στο σημείο εφαρμογής, ξηροδερμία.
Δεδομένα μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Σπάνιες: Υπερχρωματισμός /υποχρωματισμός του δέρματος,
αντίδραση φωτοευαισθησίας.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ. 213 3204380/337,
Φαξ 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα και ενδείξεις
Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί οξεία υπέρβαση δόσης με το προϊόν. Η
από λάθος κατάπoση του προϊόντος, με αποτέλεσμα την υπερδοσολογία,
μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα υπερβιταμίνωσης Α όπως: σοβαρή
κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, ζάλη, ευερεθιστότητα και κνησμό. Η γέλη
τοπικής χρήσης περιέχει περισσότερο από 95% αιθανόλης. Η
συστηματική απορρόφηση αυτής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε
περίπτωση κατάποσης.
Εάν κάτι τέτοιο συμβεί συνιστάται κένωση του στομάχου με πρόκληση
εμέτου
Θεραπεία
Ο μετέπειτα χειρισμός θα πρέπει να γίνει όπως υποδεικνύεται κλινικά ή
όπως συνιστάται από το Εθνικό κέντρο δηλητηριάσεων, όπου υπάρχει.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΠΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην ακμή,
ισοτρετινοΐνη
Κωδικός ATC: D10AD04
Μηχανισμός δράσης
Η ισοτρετινοΐνη σχετίζεται από άποψη δομής και φαρμακολογικώς με την
βιταμίνη Α, η οποία ρυθμίζει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
επιθηλιακών κυττάρων. Όταν εφαρμόζεται τοπικά, ο τρόπος δράσης της
ισοτρετινοΐνης είναι πιθανώς συγκρίσιμος με εκείνον του
στερεοϊσομερούς της, της τρετινοΐνης και:
διεγείρει τη μίτωση στην επιδερμίδα,
5
ελαττώνει την μεσοκυττάρια συνοχή στην κεράτινη στιβάδα,
ανταγωνίζεται την υπερκεράτωση που αποτελεί χαρακτηριστικό
της κοινής ακμής
βοηθά την απολέπιση, εμποδίζοντας τη δημιουργία των
δερματικών βλαβών
διευκολύνει την αυξημένη παραγωγή επιδερμιδικών
σμηγματογόνων κυττάρων με μειωμένη μεταξύ τους συνοχή,
γεγονός που φαίνεται να προάγει αρχικά την αποβολή των
φαγεσώρων και ακολούθως να παρεμποδίζει τη δημιουργία τους.
Η ισοτρετινοΐνη έχει τοπικές αντιφλεγμονώδεις δράσεις οι οποίες
επιτυγχάνονται με την αναστολή της μετανάστευσης των
πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων που προκαλείται από το λευκοτριένιο
Β4. Η τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνης προξένησε σημαντική αναστολή,
αλλά η τοπική τρετινοΐνη μόνο αδύναμη αναστολή. Αυτό μπορεί να
εξηγήσει την μειωμένη επανεμφάνιση των συμπτωμάτων που
παρατηρήθηκε με την τοπική ισοτρετινοΐνη σε σύγκριση με την τοπική
τρετινοΐνη.
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Η φαρμακολογική δράση της ισοτρετινοΐνης δεν έχει διευκρινιστεί
πλήρως.
Η ισοτρετινοΐνη συνδέεται με τους 3 υποδοχείς του ρετινοϊκού οξέος
(retinoic acid receptors, RAR) άλφα, βήτα και γάμμα με μικρότερη συγγένεια
και δεν διαθέτει ικανότητα σύνδεσης με τους υποδοχείς Χ του
ρετινοειδούς (retinoid X receptors, RXR) και τον κυτταρικό υποδοχέα του
ρετινοϊκού οξέος (retinoid acid cellular receptor, CRABP).
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν δράση παρόμοια με τη συστηματική όταν
χορηγείται τοπικά. Αναστολή της παραγωγής σμήγματος με τοπικώς
χορηγούμενη ισοτρετινοΐνη έχει καταδειχθεί στα αυτιά και τα πλευρικά
όργανα του Συριακού χάμστερ. Η εφαρμογή ισοτρετινοΐνης στο αυτί για
15 ημέρες οδήγησε σε μείωση του μεγέθους των σμηγματογόνων αδένων
κατά 50%, ενώ η εφαρμογή στο πλευρικό όργανο οδήγησε σε μείωση κατά
40 %. Η τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνης έχει επίσης αποδειχθεί ότι
επιδρά στην επιδερμική διαφοροποίηση του δέρματος του ποντικού rhino.
Η μείωση του μεγέθους του κυστιδίων ή των επιφανειακών κύστεων που
οδηγούν στη δημιουργία κανονικών θυλακίων ήταν το κυρίαρχο
χαρακτηριστικό της θεραπείας με ισοτρετινοΐνη και έχει χρησιμοποιηθεί
για την ποσοτικοποίηση της αντικερατινοποιητικής επίδρασης της
ισοτρετινοΐνης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μετά την εφαρμογή γέλης ισοτρετινοΐνης 0,05% σε ασθενείς με ακμή σε
ημερήσια δόση 20 g (ισοδύναμη με 10 mg ισοτρετινοΐνης) στο πρόσωπο,
στο θώρακα και την πλάτη για 30 ημέρες οι συγκεντρώσεις
ισοτρετινοΐνης και τρετινοΐνης στο πλάσμα δεν ήταν μετρήσιμες (< 20
ng/ml).
Κατανομή
6
Η από του στόματος χορηγούμενη ισοτρετινοΐνη συνδέεται περισσότερο
από 99,9% με τις πρωτεΐνες του πλάσματος κυρίως με την αλβουμίνη.
Βιομετασχηματισμός
In
vivo μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν ότι οι τρεις κύριοι μεταβολίτες που
ταυτοποιήθηκαν στο ανθρώπινο πλάσμα μετά από του στόματος
χορήγηση ισοτρετινοΐνης ήταν η 4-οξο-ισοτρετινοΐνη, το ρετινοϊκό οξύ
(τρετινοΐνη) και το 4-οξο-ρετινοϊκό οξύ (4-οξο-τρετινοΐνη).
In
vitro μελέτες
έδειξαν ότι και οι τρεις μεταβολίτες είχαν ρετινοειδή δράση.
In
vitro μελέτες έδειξαν ότι τα κύρια ένζυμα, υπεύθυνα για το μεταβολισμό
της ισοτρετινοΐνης είναι τα ισοένζυμα 2C8, 2C9, 3A4 και 2B6 του
κυτοχρώματος P450. Η ισοτρετινοΐνη και οι μεταβολίτες της
μεταβολίζονται περαιτέρω σε συζευγμένες ουσίες και αποβάλλονται από
τα ούρα και τα κόπρανα.
Αποβολή
Μετά από του στόματος χορήγηση δόσης 80 mg σεσημασμένης με 14C-
ισοτρετινοΐνης, η ραδιενέργεια στο αίμα μειώθηκε με ημιπερίοδο ζωής 90
ώρες. Οι μεταβολίτες της ισοτρετινοΐνης και κάθε συζευγμένη ουσία
τελικά αποβάλλονται με τα κόπρανα και τα ούρα σε παρόμοιες ποσότητες
(συνολικά 65% έως 83%).
Ειδικοί πληθυσμοί ασθενών
Παιδιά
Δεν έχει σημασία γι αυτό το προϊόν.
Ηλικιωμένοι
Δεν έχει σημασία γι αυτό το προϊόν.
Νεφρική δυσλειτουργία
Βλέπε παράγραφο 4.2.
Ηπατική δυσλειτουργία
Βλέπε παράγραφο 4.2.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Καρκινογένεση/Μεταλαξιογένεση
Σε μία μελέτη για την πιθανότητα καρκινογένεσης σε επίμυες Fischer 344
στους οποίους είχε χορηγηθεί ισοτρετινοΐνη από το στόμα, μέχρι 32
mg/kg/ημέρα, υπήρξε αυξημένη επίπτωση φαιοχρωμοκυττωμάτων, έναντι
της ομάδας ελέγχου, σε αμφότερα τα φύλα στη δόση των 32 mg/kg/ημέρα
και στα άρρενα στα 8 mg/kg/ημέρα. Δεδομένου του υψηλού ποσοστού της
τυχαίας εμφάνισης του φαιοχρωμοκυττώματος σε επίμυες Fischer 344,
είναι αβέβαιη η συσχέτιση αυτού του όγκου με τους ανθρώπους.
Μελέτες σε άτριχους ποντικούς υποδηλώνουν ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή
ισοτρετινοΐνης στο δέρμα, σε επίπεδο δοσολογίας μέχρι 500 mg/kg, μπορεί
να ενισχύσει την πιθανότητα εμφάνισης όγκου από την UV περιώδη)
7
ακτινοβολία. Η σημασία αυτών των μελετών για τους ανθρώπους δεν έχει
διευκρινισθεί.
Η πιθανότητα δημιουργίας μεταλλάξεων από την ισοτρετινοΐνη,
αξιολογήθηκε κατά την αξιολόγηση Ames, με και χωρίς ενεργοποίηση του
S9, και σε πνευμονικά κύτταρα Κινέζικου χάμστερ για ανωμαλίες
χρωμοσωμάτων, αμφότερες των οποίων ήταν αρνητικές.
Αναπαραγωγική Τοξικολογία
Γονιμότητα
Σε επίμυες, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα αποτελέσματα επί της
λειτουργίας των γονάδων, της γονιμότητας, του ποσοστού σύλληψης, της
κυοφορίας ή του τοκετού, σε επίπεδα ισοτρετινοΐνης από του στόματος
μέχρι 32 mg/kg/ημέρα.
Σε σκύλους, παρατηρήθηκε ατροφία των όρχεων μετά από τη λήψη
ισοτρετινοΐνης επί 30 εβδομάδες περίπου, σε επίπεδα δόσεων 20 ή 60
mg/kg/ημέρα. Ωστόσο,, σε μελέτες επί ανδρών που ελάμβαναν
ισοτρετινοΐνη από το στόμα, δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικά
αποτελέσματα επί των παραμέτρων του σπέρματος.
Εγκυμοσύνη
Μελέτες αναπαραγωγής που διεξήχθησαν σε κουνέλια, με τη χρήση
τοπικής εφαρμογής γέλης ισοτρετινοΐνης, σε δοσολογίες μέχρι 60 φορές
μεγαλύτερες της δόσης επί ανθρώπων, έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος για το έμβρυο.
Τοπική εφαρμογή υψηλών δόσεων τρετινοΐνης (ένα ισομερές της
ισοτρετινοΐνης) προκαλεί τοξικότητα επί της μητέρας, η οποία περιορίζει
τη μέγιστη δόση σε ένα επίπεδο δυνητικά κάτω από αυτό που σχετίζεται
με εμβρυϊκές μεταβολές από άλλες οδούς χορήγησης.
Σε μία μελέτη, τοπικές δόσεις διαλύματος αιθανόλης 0,1%, που
χορηγήθηκε σε επίμυες Wistar κατά τη διάρκεια των ημερών κυοφορίας
(GD) 6 έως 16, δεν έγιναν ανεκτές στη δοσολογία 10 mg/kg/ημέρα,
προκαλώντας σοβαρή τοπική και συστημική μητρική τοξικότητα. Οι γόνοι
των μητέρων που ελάμβαναν 5 mg/kg, ζύγιζαν σημαντικά λιγότερο από
εκείνους της ομάδας ελέγχου. Η μητρική τοξικότητα (μειωμένη αύξηση
βάρους και κατανάλωση τροφής) ήταν επίσης εμφανής σε δόσεις 2,5
mg/kg/ημέρα ή περισσότερο. Στη δόση αυτή παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση της εμφάνισης υπεράριθμων πλευρών, ένα αποτέλεσμα που
θεωρείται μη ειδικό ή προκαλούμενο από τη μητέρα.
Η τοπική εφαρμογή τρετινοΐνης σε δόσεις 10,5 mg/kg/ημέρα επί 3 ημέρες
σε ανέπαφο δέρμα χάμστερς κατά τις GDs 7, 8 και 9, είχε σαν αποτέλεσμα
ερύθημα και/ή υπερπλασία της επιδερμίδας στο σημείο εφαρμογής, δεν
προκάλεσε όμως σημαντική τερατογόνο απάντηση.
Τοπική εφαρμογή 5 g αλοιφής τρετινοΐνης 0,05% (που αντιστοιχεί σε δόση
περίπου 10 mg/kg) σε ξυρισμένες ράχες εγκύων αρουραίων, κατά την GD
12, είχε ως αποτέλεσμα μερικούς τύπου ανωμαλιών, που είναι ειδικοί για
τα ρετινοειδή (βραχύς βραχίονας 9%, κάμψη της κερκίδας 6%,
8
κυμαινόμενες πλευρές 80%). Η δοσολογία αυτή ήταν περίπου 100πλάσια
εκείνης που αναμένεται στους ανθρώπους.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
%w/w
Butylated Hydroxytoluene 0,01
HydroxypropylceIIuIose 3,00
Ethanol έως 100
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν έχουν προσδιορισθεί ασυμβατότητες.
6.3 Διάρκεια ζωής
α) Για το έτοιμο προϊόν 3 χρόνια
β) Μετά το πρώτο άνοιγμα του εσωτερικού περιέκτη 2 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25
o
C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάριο αλουμινίου των 30G και βιδωτό πώμα.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Δεν υφίστανται ειδικές οδηγίες χρήσης/χειρισμού.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος σήματος: Stefel Laboratories Inc, USA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε, Λεωφ.
Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
8. ΑΡlΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑθΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
9
10