ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
( S.P.C. )
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
AMPINE 70mg/tab
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά :
Κάθε δισκίο AMPINE 70mg περιέχει Alendronate Sodium Trihydrate που ισοδυναμεί με 70mg
Alendronic Acid.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Δισκία.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
4.1. Θεραπευτικές Ενδείξεις :
Θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Το AMPINE μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων
της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης :
Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο 70mg χορηγούμενο μια φορά την εβδομάδα.
Για να επιτραπεί η επαρκής απορρόφηση του Alendronate :
Το AMPINE πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν το πρώτο γεύμα ή ρόφημα όπως
και πριν τη λήψη άλλου φαρμακευτικού σκευάσματος, με ένα γεμάτο ποτήρι νερό βρύσης. Άλλα ποτά
(συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού νερού), φαγητά και ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα
πιθανόν είναι να μειώσουν την απορρόφηση του Alendronate (βλέπε 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα
φαρμακευτικά σκευάσματα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων).
Για να διευκολυνθεί η μετάβαση του φαρμάκου στο στομάχι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα τοπικού
ερεθισμού όπως και ερεθισμού του οισοφάγου/ανεπιθύμητες ενέργειες (βλέπε Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση), θα πρέπει :
§ Το AMPINE να καταπίνεται μόλις η ασθενής σηκωθεί από το κρεβάτι με ένα γεμάτο ποτήρι νερό
βρύσης (όχι λιγότερο από 200mls ή 7fl.oz.).
§ Οι ασθενείς να μην μασούν τα δισκία και να μην τα διαλύουν μέσα στο στόμα τους επειδή είναι
δυνατόν να εμφανισθεί στοματοφαρυγγική εξέλκωση.
§ Οι ασθενείς να μην ξαπλώνουν έως όταν πάρουν το πρώτο γεύμα της ημέρας, το οποίο πρέπει να
γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον μετά τη λήψη του δισκίου.
§ Οι ασθενείς να μην ξαπλώνουν για 30 τουλάχιστον λεπτά μετά τη λήψη του δισκίου.
§ Οι ασθενείς να μην λαμβάνουν το AMPINE εάν πρόκειται να ξαπλώσουν ή πριν σηκωθούν από το
κρεβάτι.
Όλοι οι ασθενείς με οστεοπόρωση θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρωματική ποσότητα ασβεστίου
και βιταμίνης D, εφόσον το διαιτολόγιό τους δεν είναι επαρκές.
(βλέπε 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Χρήση στους ηλικιωμένους:
Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, δεν εμφανίσθηκε διαφορά σχετιζόμενη με την ηλικία στην
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Alendronate. Για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται
αναπροσαρμογή της δοσολογίας για ηλικιωμένους ασθενείς.
Χρήση στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια:
Δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή της δοσολογίας για ασθενείς με ταχύτητα σπειραματικής διήθησης
(GFR) μεγαλύτερη από 35ml/min. Το Alendronate δεν ενδείκνυται για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
όπου το GFR είναι μικρότερο από 35ml/min, εξαιτίας έλλειψης εμπειρίας.
Χρήση στα παιδιά:
Το Alendronate δεν έχει μελετηθεί στα παιδιά και γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση του.
Το AMPINE εβδομαδιαίο δισκίο 70mg δεν έχει μελετηθεί για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης από
γλυκοκορτικοειδή.
4.3. Αντενδείξεις :
§ Παθολογικές καταστάσεις του οισοφάγου και άλλες καταστάσεις που προκαλούν
επιβράδυνση της κένωσης, όπως στενώσεις ή αχαλασία.
§ Αδυναμία της ασθενούς να παραμένει όρθια ή να καθίσει σε όρθια στάση για
τουλάχιστον 30 λεπτά.
§ Υπερευαισθησία στο Alendronate ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
§ Υπασβεστιαιμία.
(βλέπε 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση :
Το Alendronate, μπορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό του βλεννογόνου του ανώτερου γαστρεντερικού
συστήματος.
Λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της παρούσας νόσου θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χορηγείται
το Alendronate σε ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη ενεργά προβλήματα από το ανώτερο πεπτικό, όπως
δυσφαγία, συμπτωματικές οισοφαγικές νόσοι, γαστρίτιδα,, δωδεκαδακτυλίτιδα, έλκη, ή με πρόσφατο
ιστορικό (εντός του προηγούμενου έτους) μείζονος πάθησης του γαστρεντερικού, όπως το πεπτικό
έλκος, ή η ενεργός γαστρεντερική αιμορραγία, ή χειρουργική επέμβαση του ανώτερου γαστρεντερικού
τμήματος εκτός από την πυλωροπλαστική (βλέπε 4.3. Αντενδείξεις).
Ανεπιθύμητες ενέργειες στον οισοφάγο, όπως οισοφαγίτιδα, οισοφαγικά έλκη και διαβρώσεις, σπάνια
ακολουθούμενες από οισοφαγική στένωση, έχουν αναφερθεί για ασθενείς που έπαιρναν Alendronate. Σε
ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές και απαιτήθηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί θα πρέπει
συνεπώς να είναι ενήμεροι για οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν πιθανό οισοφαγικό
ερεθισμό. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται να διακόπτουν το Alendronate και να ζητούν ιατρική
συμβουλή, αν παρουσιάσουν συμπτώματα οισοφαγικού ερεθισμού όπως, δυσφαγία, οδυνοφαγία,
οπισθοστερνικό πόνο ή εμφάνιση ή/και επιδείνωση του αισθήματος καύσου.
Ο κίνδυνος για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στον οισοφάγο εμφανίζεται αυξημένος σε ασθενείς που
δεν λαμβάνουν το Alendronate σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και/ή συνεχίζουν να λαμβάνουν
Alendronate αφού έχουν εμφανίσει συμπτώματα ενδεικτικά οισοφαγικού ερεθισμού. Για το λόγο αυτό
είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να λαμβάνουν πλήρεις και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης
του φαρμάκου (βλέπε δοσολογία και τρόπος χορήγησης). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι
αν δεν ακολουθούν αυτές τις οδηγίες μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπιθύμητων
συμβαμάτων από τον οισοφάγο.
Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος κατά την διάρκεια εκτεταμένων κλινικών μελετών,
μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου έγιναν σπάνια αναφορές για γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη,
μερικά σοβαρά και με επιπλοκές. Η αιτιολογική συσχέτιση δεν μπορεί να αποκλεισθεί.
Στους ασθενείς θα πρέπει να τονίζεται ότι σε περίπτωση που παραλείψουν να λάβουν μια δόση ενός
δισκίου AMPINE 70mg, θα πρέπει να λάβουν ένα δισκίο το πρωί αφότου το θυμηθούν. Δεν θα πρέπει να
λάβουν δύο δισκία την ίδια ημέρα, αλλά, θα πρέπει να επιστρέψουν στο να πάρουν ένα δισκίο την
εβδομάδα, όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει την ημέρα της επιλογής τους.
Το Alendronate δε συνιστάται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια όπου η ταχύτητα σπειραματικής
διήθησης (GFR) είναι λιγότερο από 35ml/min (βλέπε 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης).
Αιτίες εμφάνισης οστεοπόρωσης εκτός της έλλειψης οιστρογόνων και της προχωρημένης ηλικίας, πρέπει
να ελέγχονται.
Η υπασβεστιαιμία θα πρέπει να θεραπευθεί πριν την έναρξη θεραπείας με Alendronate (βλέπε 4.3.
Αντενδείξεις). Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τον μεταβολισμό μετάλλων (όπως έλλειψη βιταμίνης D
και ο υποπαραθυρεοειδισμός), πρέπει επίσης να θεραπεύονται πλήρως.
Σε ασθενείς με αυτές τις διαταραχές, πρέπει να ελέγχεται το ασβέστιο του ορού και τα συμπτώματα
υπασβεστιαιμίας κατά την διάρκεια της θεραπείας με AMPINE.
Εξαιτίας της θετικής επίδρασης του Alendronate στην αύξηση της οστικής πυκνότητας, μπορεί να
εμφανισθούν μειώσεις ασβεστίου και φωσφόρου στον ορό. Αυτές μπορεί να είναι μικρές και
ασυμπτωματικές. Ωστόσο, υπάρχουν σπάνιες αναφορές συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας, οι οποίες
περιστασιακά μπορεί να είναι σοβαρές και συχνά παρουσιάσθηκαν σε ασθενείς με διαταραχές που
προδιαθέτουν (π.χ. υποπαραθυρεοειδισμό, έλλειψη βιταμίνης D και δυσαπορρόφηση του ασβεστίου).
Εξασφάλιση πρόσληψης επαρκούς ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D, είναι για αυτό το λόγο πολύ
σημαντική, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης :
Λαμβανόμενα κατά τον ίδιο χρόνο, τροφές, ροφήματα (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού νερού)
συμπληρώματα ασβεστίου, αντιόξινα και άλλα από του στόματος λαμβανόμενα φαρμακευτικά
σκευάσματα πιθανόν να επηρεάζουν την απορρόφηση του Alendronate. Για το λόγο αυτό, μετά τη λήψη
του Alendronate, οι ασθενείς θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μισή ώρα πριν λάβουν οποιοδήποτε
άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα από το στόμα (βλέπε 4.2. δοσολογία και τρόπος χορήγησης και 5.2.
φαρμακοκινητικές ιδιότητες). Δεν αναμένονται αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα
κλινικής σημασίας. Ένας μικρός αριθμός γυναικών με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση που μετείχαν
σε κλινικές μελέτες, έλαβε οιστρογόνα (ενδοκολπικά, διαδερμικά ή από του στόματος) ενώ ελάμβαναν
ταυτόχρονα Alendronate. Δεν διαπιστώθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που να αποδόθηκαν στην
ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες
αλληλεπίδρασης, στις κλινικές μελέτες του Alendronate χορηγήθηκε σε μεγάλη κλίμακα ταυτόχρονα με
φαρμακευτικά σκευάσματα που συνταγογραφούνται συχνά χωρίς την εμφάνιση κλινικών ανεπιθύμητων
αλληλεπιδράσεων.
4.6. Κύηση και Γαλουχία :
Χορήγηση κατά την κύηση :
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Alendronate σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν
δείχνουν άμεσα επιζήμιες συνέπειες στην εγκυμοσύνη, την εμβρυονική/εμβρυϊκή ανάπτυξη, ή την
μετεμβρυϊκή ανάπτυξη. Το Alendronate που χορηγήθηκε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης σε
αρουραίους προκάλεσε δυστοκία σχετιζόμενη με την υπασβεστιαιμία (βλέπε 5.3. Προκλινικά δεδομένα
σχετικά με την ασφάλεια). Σύμφωνα και με την ένδειξη, το Alendronate δεν θα πρέπει να χορηγείται
κατά την διάρκεια της κύησης.
Χορήγηση κατά τον θηλασμό :
Δεν είναι γνωστό εάν το Alendronate εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα με το θηλασμό. Σύμφωνα και με
την ένδειξη, το Alendronate δεν θα πρέπει να χορηγείται σε θηλάζουσες γυναίκες.
4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων :
Δεν έχει παρατηρηθεί επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
4.8. Ανεπιθύμητες Ενέργειες :
Σε κλινική μελέτη ενός έτους σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση η γενική κλινική εικόνα
ασφάλειας ήταν παρόμοια για το AMPINE “μία φορά την εβδομάδα” δισκίο 70mg (n=519) και το
Alendronate 10mg/ημερησίως (n=370).
Σε δύο ταυτόσημα σχεδιασμένες, διάρκειας τριών ετών μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
(Alendronate 10mg:n=196, placebo; n=397) η γενική κλινική εικόνα ασφάλειας του Alendronate
10mg/ημερησίως και του placebo ήταν παρόμοια.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από τους ερευνητές ως ενδεχόμενες, πιθανόν ή οριστικά
σχετιζόμενες με το φάρμακο, παρουσιάζονται παρακάτω εάν αυτές εμφανίστηκαν σε ποσοστό 1% σε
κάθε ομάδα θεραπείας στην κλινική μελέτη ενός έτους, ή σε ποσοστό =1% των ασθενών που ελάμβαναν
AMPINE 10mg/ημερησίως και σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν
placebo στις κλινικές μελέτες των τριών ετών :
Μελέτη Ενός Έτους Μελέτη Τριών Ετών
Ampine
Εβδομαδιαίο
70mg
(n=519)
%
Ampine
10mg/ημέρα
(n=370)
%
Alendronate
10mg/ημέρα
(n=196)
%
Placebo
(n=397)
%
Γαστρεντερικές
Κοιλιακός πόνος 3,7 3,0 6,6 4,8
Δυσπεψία 2,7 2,2 3,6
3,5
Παλινδρόμηση
οξέως
1,9 2,4 2,0
4,3
Ναυτία 1,.9 2,4 3,6
4,0
Διάταση κοιλίας 1,0 1,4 1,0
0,8
Δυσκοιλιότητα 0,8 1,6 3,1
1,8
Διάρροια 0,6 0,5 3,1
1,8
Δυσφαγία 0,4 0,5 1,0
0,0
Μετεωρισμός 0,4 1,6 2,6
0,5
Γαστρίτιδα 0.2 1.1 0,5
1,3
Γαστρικό έλκος 0,0 1,1 0,0
0,0
Οισοφαγικό
έλκος
0,0 0,0 1,5
0,0
Μυοσκελετικές
Μυοσκελετικός
πόνος (οστό, μυς
ή άρθρωση)
2,9 3,2 4,1 2,5
Μυϊκή σύσπαση
(κράμπα)
0,2 1,1 0,0 1,0
Νευρολογικές
Κεφαλαλγία 0,4 0,3 2,6 1,5
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν επίσης αναφερθεί κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών και/ή
μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου:
Συχνές ( 1/100, <1/10)
Γαστρεντερικές : Κοιλιακός πόνος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, διάρροια,
τυμπανισμός, οισοφαγικό έλκος, δυσφαγία, διάταση κοιλίας,
παλινδρόμηση οξέως.
Μυοσκελετικές:
Νευρολογικές:
Μυοσκελετικό πόνος (οστό, μυς ή άρθρωση).
Κεφαλαλγία.
Όχι συχνές ( 1/1000, <1/100)
Γενικές/μη ειδικής εστίας:
Γαστρεντερικές:
Εξάνθημα, κνησμός, ερύθημα.
Ναυτία, έμετος, γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, οισοφαγικές
διαβρώσεις, μέλαινα.
Σπάνιες ( 1/10000, <1/1000)
Γενικές/μη ειδικής εστίας: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της
κνίδωσης και του αγγειοιδήματος. Παροδικά συμπτώματα όπως
αυτά της ανταπόκρισης οξείας φάσης (μυαλγία, κακουχία και
σπάνια πυρετός) τυπικά σε σχέση με την έναρξη της θεραπείας.
Εξάνθημα με φωτοευαισθησία. Συμπτωματική υπασβεστιαιμία,
συχνά σε σχέση με τις καταστάσεις που προδιαθέτουν γι’ αυτή.
(βλέπε 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση).
Γαστρεντερικές:
Ειδικές αισθήσεις:
Οισοφαγική στένωση*, στοματοφαρυγγική εξέλκωση*,
ανώτερου γαστρεντερικού ΔΕΑ (διατρήσεις, έλκη, αιμορραγίες),
παρόλο που αιτιολογική συσχέτιση δεν μπορεί να αποκλεισθεί.
* (βλέπε 4.4. “Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση” και 4.2. “Δοσολογία και τρόπος χορήγησης”).
Ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα.
Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις σοβαρών δερματικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένου
του συνδρόμου Stevens–Johnson και τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης.
Εργαστηριακά ευρήματα
Σε κλινικές μελέτες, ασυμπτωματική, ήπια και παροδική μείωση των επιπέδων ασβεστίου στον ορό του
αίματος αναφέρθηκε σε περίπου 18 και 10%, αντίστοιχα, των ασθενών που ελάμβαναν Alendronate
10mg/ημερησίως σε αντίθεση περίπου σε 12 και 3% αυτών που ελάμβαναν placebo. Παρόλα αυτά, οι
συχνότητες μείωσης των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό αίματος σε <8,0mg/dl (2,0mmol/l) και του
φωσφόρου σε ≤2,0mg/dl (0,65mmol/l) στον ορό αίματος ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες θεραπείας.
4.9. Υπερδοσολογία :
Yπασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία, και ανεπιθύμητες ενέργειες από το ανώτερο πεπτικό όπως γαστρική
δυσφορία, οπισθοστερνικός καύσος, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα, ή έλκος μπορεί να προκληθούν από
υπερβολική από του στόματος λήψη. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με
τη θεραπεία της υπερδοσολογίας με Alendronate. Θα πρέπει να χορηγείται γάλα ή αντιόξινα ώστε να
δεσμευθεί το Alendronate. Λόγω του κινδύνου οισοφαγικού ερεθισμού, θα πρέπει να αποφεύγεται
πρόκληση εμέτου και η ασθενής θα πρέπει να παραμένει σε όρθια στάση (καθιστή ή όρθια).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ :
5.1. Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες :
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Διφωσφονικά, για τη θεραπεία των παθήσεων των οστών.
Κώδικας ΑΤC: M05B A04
Η δραστική ουσία του AMPINE, το Alendronate sodium trihydrate είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος
εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες χωρίς να έχει άμεση επίδραση στο σχηματισμό
του οστού. Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει επιλεκτική εντόπιση του Alendronate στις θέσεις ενεργούς
απορρόφησης. Η δράση των οστεοκλαστών εμποδίζεται, όμως η προσέλκυση ή προσκόλληση των
οστεοκλαστών δεν επηρεάζεται. Δεν έχει επηρεαστεί η ποιότητα του οστού που σχηματίστηκε κατά την
θεραπεία με το Alendronate.
Θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
Η οστεοπόρωση προσδιορίζεται ως οστική πυκνότητα ( BMD ) της σπονδυλικής στήλης ή του ισχίου κατά
2,5 μονάδες SD κάτω από το μέσο όρο φυσιολογικών νέων ατόμων ή ως ένα προηγούμενο κάταγμα
ευπάθειας, ανεξάρτητα από την οστική πυκνότητα.
Η θεραπευτική αντιστοιχία του εβδομαδιαίου δισκίου AMPINE 70mg (n=519) και του AMPINE 10mg
ημερησίως (n=370) αξιολογήθηκε σε μία ετήσια πολυκεντρική μελέτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με οστεοπόρωση. Οι μέσες αυξήσεις από το αρχικό επίπεδο (baseline) της ΟΠ της οσφυϊκής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης ήταν 5.1% (95% CI: 4.8, 5.4%) στην ομάδα του εβδομαδιαίου δισκίου 70mg και
5.4% (95% CI: 5.0, 5.8%) στην ομάδα του ημερήσιου 10mg. Οι μέσες αυξήσεις της ΟΠ ήταν 2.3% και
2.9% στον αυχένα του μηριαίου και 2.,9% και 3.1% στο ολικό ισχίο για τις ομάδες των 70mg
εβδομαδιαίως και των 10mg ημερησίως, αντίστοιχα. Οι δύο θεραπευτικές ομάδες εμφανίστηκαν επίσης
παρόμοιες όσον αφορά τις αυξήσεις της ΟΠ σε άλλα σκελετικά τμήματα.
Η δράση του Alendronate στην οστική πυκνότητα και στην συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων,
αξιολογήθηκε σε δύο ταυτόσημου σχεδιασμού αρχικές μελέτες αποτελεσματικότητας (n= 994) καθώς και
στην μελέτη Fracture Intervention Trial (FIT : n=6.459).
Στις αρχικές μελέτες αποτελεσματικότητας, οι αυξήσεις της μέσης οστικής πυκνότητας (BMD) με το
Alendronate 10mg/ημερησίως σε σχέση με το placebo στα τρία χρόνια ήταν 8.8%, 5.9% και 7.8% στην
σπονδυλική στήλη, στον αυχένα του μηριαίου οστού και στον τροχαντήρα. Η ολική ΟΠ σώματος
επίσης αυξήθηκε σημαντικά. Υπήρξε 48% μείωση (Alendronate 3.2% έναντι placebo 6.2%) στην
αναλογία των ασθενών που ελάμβαναν Alendronate και εμφάνισαν σπονδυλικά κατάγματα σε σχέση με
αυτούς που ελάμβαναν placebo. Κατά τη διετή χρονικά επέκταση αυτών των μελετών η ΟΠ στην
σπονδυλική στήλη και τον τροχαντήρα συνέχισε να αυξάνει και η ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου και στο
συνολικό σώμα διατηρήθηκε.
Η FIT αποτελούνταν από δύο μελέτες ελεγχόμενες με placebo όταν χορηγούνταν Alendronate (5mg
ημερησίως για 2 έτη και 10mg ημερησίως είτε για ένα είτε για δύο επιπλέον έτη) ημερησίως:
§ FIT 1 : Μία τριετής μελέτη με 2.027 ασθενείς οι οποίοι είχαν τουλάχιστον ένα αρχικό σπονδυλικό
(συμπιεστικό) κάταγμα. Σε αυτή τη μελέτη το Alendronate ημερησίως μείωσε την συχνότητα εμφάνισης
ενός ή περισσότερων (≥1) νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 47% (Alendronate 7.9% έναντι placebo
15.0%). Επιπρόσθετα, μία στατιστικά σημαντική μείωση εμφανίσθηκε στην συχνότητα εμφάνισης των
καταγμάτων ισχίου (1.1% έναντι 2.2%, μείωση κατά 51%).
§ FIT 2 : Μία τετραετής μελέτη με 4.432 ασθενείς με χαμηλή οστική μάζα, αλλά χωρίς ένα αρχικό
σπονδυλικό κάταγμα. Σε αυτή τη μελέτη παρατηρήθηκε μία σημαντική διαφορά στην ανάλυση της
υποομάδας των οστεοπορωτικών γυναικών 37% του γενικού πληθυσμού, που αντιστοιχεί στον παραπάνω
αναφερθέντα προσδιορισμό της οστεοπόρωσης στην συχνότητα των καταγμάτων ισχίου (Alendronate
1.0% έναντι placebo 2.2%, μείωση κατά 56%) και στην συχνότητα ενός ή περισσότερων (≥1)
σπονδυλικών καταγμάτων (2.9% έναντι 5.8%, μείωση κατά 50%).
5.2. Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες :
Απορρόφηση
Σε σύγκριση με μια ενδοφλέβια δόση αναφοράς, η από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα του Alendronate
σε γυναίκες ήταν 0.64% για δόσεις κυμαινόμενες από 5 έως 70 mg όταν χορηγήθηκαν σε νηστικά από το
προηγούμενο βράδυ άτομα και δυο ώρες πριν το τυποποιημένο πρωινό γεύμα τους. Η βιοθιαδεσιμότητα
μειώθηκε εξίσου κατά περίπου 0,46% και 0,39%, όταν το Alendronate χορηγήθηκε μία ή μισή ώρα πριν
το πρωινό. Στις μελέτες οστεοπόρωσης, το Alendronate ήταν αποτελεσματικό, όταν χορηγούνταν
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το πρώτο γεύμα ή ρόφημα της ημέρας.
Η βιοδιαθεσιμότητα ήταν ασήμαντη όταν το Alendronate χορηγήθηκε ταυτόχρονα ή πριν περάσουν δύο
ώρες μετά το πρωινό γεύμα. Ταυτόχρονη χορήγηση του Alendronate με καφέ ή χυμό πορτοκάλι μείωσε
τη βιδιαθεσιμότητα κατά περίπου 60%.
Σε υγιείς ασθενείς, η χορήγηση πρεδνιζολόνης από το στόμα (20mg τρεις φορές ημερησίως για 5 ημέρες)
δεν οδήγησε σε κάποια κλινικά σημαντική αλλαγή στην από του στόματος βιδιαθεσιμότητα του
Alendronate (εύρος μέσης αύξησης από 20% έως 44%).
Κατανομή
Προκλινικές μελέτες σε αρουραίους έδειξαν ότι το Alendronate παροδικά κατανέμεται στους μαλακούς
ιστούς μετά από χορήγηση AMPINE 1 mg/kg ενδοφλέβια, αλλά ταχύτατα κατόπιν, ανακατανέμεται στα
οστά ή απεκκρίνεται από τα ούρα. Ο μέσος σταθερός όγκος κατανομής, εκτός των οστών είναι
τουλάχιστον 28L στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο πλάσμα που
ακολουθούν από του στόματος θεραπευτικές δόσεις είναι πολύ χαμηλές για αναλυτική ανίχνευση
(<5μg/ml). Η δέσμευση με τις πρωτεΐνες στο ανθρώπινο πλάσμα είναι περίπου 78%.
Μεταβολισμός
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Alendronate μεταβολίζεται στα ζώα ή στον άνθρωπο.
Απέκκριση
Μετά από μία ενδοφλέβια δόση [
14
C] Alendronate, περίπου το 50% του ραδιοσεσημασμένου Alendronate
απεκκρίθηκε από τα ούρα μέσα σε 72 ώρες ενώ ελάχιστο έως καθόλου ανιχνεύθηκε στα κόπρανα. Μετά
από μία ενδοφλέβια δόση 10mg, η νεφρική κάθαρση του Alendronate ήταν 71 ml/min και η συστηματική
κάθαρση δεν ξεπέρασε τα 200ml/min.
Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα, μειώθηκαν περισσότερο από 95% μέσα στις 6 ώρες που ακολούθησαν
από την ενδοφλέβια χορήγηση. Η τελική μέση ημίσεια ζωή στον άνθρωπο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα
10 χρόνια, αντανακλώντας την απελευθέρωση του Alendronate από το σκελετό. Το Alendronate δεν
απεκκρίνεται μέσω των όξινων ή βασικών συστημάτων μεταφοράς των νεφρών των αρουραίων και για
το λόγο αυτό, δεν αναμένεται να επηρεάζει την απέκκριση άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα
συστήματα αυτά στον άνθρωπο.
Χαρακτηριστικά στους ασθενείς
Προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι το φάρμακο το οποίο δεν αποθηκεύεται στα οστά, αποβάλλεται γρήγορα
από τα ούρα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις κορεσμού της πρόσληψης από τα οστά μετά από χρόνια έκθεση σε
IV δόσεις Alendronate έως και 35mg/kg σε ζώα. Παρά το ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες από την
κλινική πράξη, εκτιμάται ότι όπως και στα ζώα η απέκκριση του Alendronate μέσω των νεφρών θα
μειώνεται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Για το λόγο αυτό κάποια μεγαλύτερη συσσώρευση
Alendronate στα οστά θα μπορούσε να συμβεί σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε Δοσολογία
και τρόπος χορήγησης).
5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια :
Τα προκλινικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο, σύμφωνα
με conventional μελέτες φαρμακολογίας, ασφάλειας, τοξικότητας, επαναλαμβανόμενης δόσης,
γενοτοξικότητας και ενδεχόμενης καρκινογένεσης. Μελέτες σε αρουραίους έχουν δείξει ότι η θεραπεία
με Alendronate κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εμφάνισε δυστοκία στις μητέρες των ζώων κατά τη
διάρκεια του τοκετού, η οποία σχετιζόταν με την υπασβεστιαιμία. Σε μελέτες σε αρουραίους που έλαβαν
μεγάλες δόσεις εδείχθη αυξημένη επίπτωση ατελούς εμβρυϊκής οστεοποίησης. Η σημασία για τον
άνθρωπο είναι άγνωστη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
6.1. Κατάλογος με τα έκδοχα : Maltose, Crospovidone, Calcium Stearate.
6.2. Ασυμβατότητες : Καμία.
6.3. Διάρκεια ζωής :
Η διάρκεια ζωής του σωστά διατηρημένου προϊόντος είναι 24 μήνες.
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος : Καμία.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη :
Τα δισκία AMPINE έχουν σχήμα στρογγυλό και χρώμα λευκό. Συσκευάζονται σε ένα blister
Aluminium/Aluminium (Alu/Alu) foil. Κάθε blister περιέχει 4 δισκία BTx4 (1BLx4).
6.6. Οδηγίες για τη χρήση και τον χειρισμό :
Καμία. Χωρίς ειδικές απαιτήσεις.
6.7. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :
BIOMEDICA-CHEMICA A.E.
Γεωργίου Λύρα 25 (Πάροδος Αγίου Φανουρίου)
145 64 Κάτω Κηφισιά
Τηλέφωνα : 210 6200704–5
Fax : 210 6200706
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 41700/6–7–2005
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : 05/2006