ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SALONPAS HOT
(Capsicum extract)
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
SALONPAS HOT
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT
, μεγέθους 13cm x 18cm, περιέχει:
Capsicum extract ……………………………… 100mg
(Capsaicin 0,9-1,1%)
Για τα έκδοχα, βλ. 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Έμπλαστρο.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
:
Ενδείκνυται για την προσωρινή ανακούφιση από ήπιους πόνους των μυών και των
αρθρώσεων που οφείλονται σε οσφυαλγία, αρθρίτιδα, μώλωπες και διαστρέμματα.
4.2 Δοσολογία & Τρόπος χορήγησης
:
Για δερματική χρήση.
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:
Εφαρμόστε το έμπλαστρο, αφού απομακρύνετε το προστατευτικό φύλλο, στην
πάσχουσα περιοχή του σώματός σας.
Το δέρμα πρέπει να είναι υγιές, καθαρό και στεγνό.
Το έμπλαστρο πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 4 ώρες και να απομακρύνεται μετά
την πάροδο 8 ωρών.
Υπολείμματα του εμπλάστρου απομακρύνονται με φυτικό έλαιο ή κρέμα
ενυδάτωσης.
Πριν την τοποθέτηση νέου εμπλάστρου στην ίδια περιοχή, πρέπει να παρέλθει
χρονικό διάστημα ώστε να μην υπάρχει ερύθημα και να έχει επανέλθει το δέρμα στην
φυσιολογική όψη.
Εφαρμόζονται έμπλαστρα στην πάσχουσα περιοχή μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος,
αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Παιδιά μικρότερα των 12 ετών:
Η χρήση του προϊόντος αυτού δεν συνιστάται σε παιδιά μικρότερα των 12 ετών,
επειδή δεν υπάρχει εμπειρία χρήσης.
1
4.3 Αντενδείξεις
:
Η χρήση του εμπλάστρου αντενδείκνυται:
-σε άτομα με υπερευαισθησία σε καψαϊκινοειδή ή τα έκδοχα του εμπλάστρου
- σε ερεθισμένο δέρμα ή δέρμα που φέρει πληγές, εξανθήματα ή τραύματα
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & προφυλάξεις κατά τη χρήση
:
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και μόνο για εξωτερική χρήση.
Να αποφεύγεται η επαφή του εμπλάστρου κοντά στα μάτια, στους βλεννογόνους, σε
εξανθήματα, πληγές ή τραύματα.
Άτομα με ευαίσθητο δέρμα πρέπει πρώτα να τοποθετήσουν δοκιμαστικά ένα μικρό
κομμάτι του εμπλάστρου στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα για να διαπιστώσουν
ότι δεν προκαλεί εξάνθημα, έντονη ερυθρότητα ή κνησμό.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με θερμαινόμενο επίθεμα ούτε να εφαρμόζεται
πρόσθετη θερμότητα. Αν προκληθεί υπερβολικά έντονη θερμότητα να διακοπεί η
θεραπεία.
Να αποφεύγεται το ξύσιμο στην περιοχή εφαρμογής του εμπλάστρου για να μην
τραυματίζεται το δέρμα.
Το έμπλαστρο πρέπει να απομακρύνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν το μπάνιο και να μη
χρησιμοποιείται αμέσως μετά το μπάνιο.
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται ή υποχωρούν αλλά
επανεμφανίζονται σε λίγες ημέρες ή αν ερεθιστεί το δέρμα σας, πρέπει να διακόψετε
τη χρήση του προϊόντος και να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Κρατήστε το έμπλαστρο μακριά από τα παιδιά και φροντίστε να μην έρθει καθόλου
σε επαφή με το στόμα. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
:
Προϊόντα που προκαλούν τοπική υπεραιμία ή αναλγησία ή κατά του ερεθισμού
μπορεί να δρουν συνεργικά με το έμπλαστρο και δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο
σημείο.
Η αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα που εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο μπορεί να
συμβεί ακόμα και μερικές ώρες μετά την απομάκρυνση του εμπλάστρου.
4.6 Κύηση και γαλουχία
:
Όπως με όλα τα φάρμακα, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευθείτε το γιατρό
σας πριν το χρησιμοποιήσετε, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία από τη χρήση του
εμπλάστρου στις περιπτώσεις αυτές.
2
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
:
Δεν έχει αναφερθεί.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
:
Η δραστική ουσία του προϊόντος συνήθως δημιουργεί υπεραιμία με ερύθημα ως
μέρος της φυσιολογικής φαρμακολογικής δράσης, που υποχωρούν κατά κανόνα σε
λίγο χρονικό διάστημα μετά την απομάκρυνση του εμπλάστρου.
Ερεθισμός του δέρματος, δερματίτιδα πιθανόν να συμβούν, ενώ αντιδράσεις
υπερευαισθησίας του δέρματος π.χ. κνίδωση ή δημιουργία φλυκταινών μπορεί να
συμβούν σε σπάνιες περιπτώσεις (<1/10000, >1/1000). Επίσης κατά τις πρώτες
ημέρες θεραπείας μπορεί να έχετε υπερβολικό αίσθημα καύσου (με ή χωρίς τσούξιμο
και κνησμό). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.
4.9 Υπερδοσολογία
:
Είναι πρακτικά απίθανη η υπερδοσολογία με το έμπλαστρο αυτό.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Σκευάσματα καψικού και όμοιοι θεραπευτικοί
παράγοντες ATC Code: M02AB
Η καψαϊκίνη είναι το κύριο καυστικό συστατικό των καρπών του φυτού καψικόν
(καυτερή πιπεριά).
Ο ακριβής μηχανισμός δράσης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.
Όταν η καψαϊκίνη εφαρμόζεται τοπικά προκαλεί τοπικό ερεθισμό που εκδηλώνεται
με συμπτώματα όπως το ερύθημα και το αίσθημα καύσου με ή χωρίς κνησμό.
Το γεγονός αυτό γενικά αποδίδεται στη δημιουργία νευρογενούς φλεγμονώδους
αντίδρασης, λόγω της απελευθέρωσης της ουσίας Ρ, ενός νευροδιαβιβαστή. Κλινική
μελέτη έδειξε, ότι η καψαϊκίνη μπορεί να προκαλέσει ερύθημα και αρχικό αίσθημα
θερμότητας, μερικές φορές σε συνδυασμό με κνησμό.
Η δεύτερη φάση της δράσης της καψαϊκίνης συνδέεται με την απευαισθητοποίηση
των ιδιοαισθητικών νεύρων του άλγους, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια από ώρες
μέχρι εβδομάδες.
Η απογύμνωση των νευρώνων από την ουσία Ρ, μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση,
έχει ως αποτέλεσμα τη μακράς διάρκειας έλλειψη αισθητικότητας στον καύσο και το
άλγος.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:
Σε in vitro μελέτες ελέγχου της απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας αποδείχτηκε
ότι η ποσότητα της καψαϊκίνης που απελευθερώνεται κατά την εφαρμογή του
εμπλάστρου για διάρκεια μέχρι 8 ώρες (περίπου το 35% της περιεκτικότητας της
καψαϊκίνης) είναι ικανή να φέρει αναλγητικά αποτελέσματα σε κλινικές και
προκλινικές μελέτες.
Στοιχεία από μελέτες σε ζώα δείχνουν συστηματική βιοδιαθεσιμότητα της τοπικά
3
εφαρμόσιμης καψαϊκίνης της τάξεως 27 έως 34%.
Ο βαθμός απορρόφησης της καψαϊκίνης διά μέσου του δέρματος είναι σύμφωνος με
στοιχεία δημοσιευμένα στη βιβλιογραφία για ημιστερεά σκευάσματα που
εφαρμόζονται τοπικά.
In vitro μελέτες έδειξαν, ότι η καψαϊκίνη απορροφάται μέσω του δέρματος. Ο βαθμός
απορρόφησης σε εκτομημένο δέρμα ποντικού κυμάνθηκε από 7 μέχρι 11μg/cm
2
/h.
Η απορροφηθείσα καψαϊκίνη μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ και αποβάλλεται με τη
μορφή μεταβολιτών στα ούρα και κόπρανα.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια:
Οξεία τοξικότητα καψαϊκίνης σε ποντίκια προέκυψε, κατά σειρά: Ενδοφλεβίως >
ενδοπεριτοναϊκώς > υποδορίως > διά του στόματος > επί του δέρματος, δεικνύοντας
ότι η συστηματική απορρόφηση και τοξικότητα μετά από τοπική δερματική χρήση
ήταν χαμηλότερη από τη δόση διά του στόματος.
Υψηλές υποδόριες δόσεις καψαϊκίνης δεν παρουσίασαν τερατογένεση στα ποντίκια.
Υπάρχουν όμως στοιχεία, ότι η καψϊκίνη διαπερνά τον πλακούντα και ασκεί τοξική
επίδραση στα περιφερειακά νεύρα του εμβρύου, προκαλώντας εκτεταμένη μείωση
των ανοσοαντιδρώντων με την ουσία Ρ νευρικών ινών από τα οπίσθια κέρατα του
νωτιαίου μυελού.
Προγεννητική χορήγηση υψηλών υποδόριων δόσεων καψαϊκίνης (50mg/kg) σε
ποντίκια δημιούργησαν λειτουργικά νευρολογικά ελλείμματα, ενώ η χορήγηση στα
νεογέννητα ποντίκια προκάλεσε καθυστέρηση στη σωματική ανάπτυξη και τη
φυλετική ωρίμανση, μειωμένη συχνότητα ζευγαρώματος και μειωμένο αριθμό
κυήσεων.
Τα δημοσιευμένα στοιχεία για πιθανή μεταλλαξιογένεση και καρκινογένεση από
καψαϊκίνη δεν οδηγούν σε συμπεράσματα.
Η καψαϊκίνη, σε ποσότητες που απορροφώνται δερματικά από το έμπλαστρο είναι
απίθανο να προκαλέσει κάποια σημαντική βλάβη στον άνθρωπο.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος των εκδόχων
:
Raw rubber, polyisobutylene, hydrogenated rosin glycerol ester, maleated rosin
glycerol ester, polybutene, zinc oxide, hydrated silicon dioxide, titanium oxide,
dibutylhydroxytoluene.
6.2 Ασυμβατότητες
:
Δεν έχουν αναφερθεί.
6.3 Διάρκεια ζωής
:
36 μήνες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
:
4
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι 25
ο
C προστατευμένο από το φως και
την υγρασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:
Φακελίσκος από laminated aluminum complex που αποτελείται από
cellophane/polyethylene/aluminum/polyethylene.
Κάθε φακελίσκος περιέχει 1 έμπλαστρο.
6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού
:
Βλ. Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης.
6.7 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
:
Δικαιούχος : Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Japan
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα : ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα
Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111-120
7. AΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14805/13-4-2005
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
13-4-2005
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
13-4-2005
5